Onderzoek naar aangetast bodemleven Waddenzee

beeld Creativenature.nl

Onder meer dankzij een investering van 17 miljoen euro door het Waddenfonds kan binnenkort onderzoek beginnen naar het „ernstig aangetaste bodemleven in de Waddenzee”, maakte de organisatie bekend. Met het beschikbare budget van in totaal 30 miljoen euro worden nog eens vijf andere onderzoeksprojecten gestart in het gebied.

De bodemstudie wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, het Koninklijk Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zee en Natuurmonumenten. „Door onder andere milieuvervuiling en bodem-beroerende visserij is het ecosysteem en de voedselketen in de Waddenzee aangetast. Het onderzoek moet aantonen hoe er op grote schaal zeegras, plankton en schelpdieren terug kunnen keren in de Waddenzee. Dat is nodig om het Wad als kraamkamer en foerageergebied voor vogels, vissen en zoogdieren op peil te houden”, meldt het Waddenfonds.

In een van de andere onderzoeken vindt een experiment plaats naar de duurzame winning van energie uit de golfslag van zeewater.