Minister zet in op redding van insecten

Week van de schepping
De honinbij staat onder druk. beeld Pixabay

Een plan om insectenpopulaties te redden krijgt alle steun van het landbouwministerie. De regie blijft bij de opstellers van het plan.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zegde dinsdag haar hulp toe in een brief aan de Tweede Kamer.

Het zogenoemde Deltaplan Biodiversiteitsherstel werd in december door diverse bedrijven, kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en boeren gepresenteerd. De kern van de voorgestelde aanpak is om grondgebruikers, met name boeren en tuinders, te belonen als ze werk maken van bevordering van de biodiversiteit. Dat sluit volgens Schouten aan bij de plannen uit het regeerakkoord en bij haar eigen visie op verduurzaming van de voedselvoorziening.

In de brief stelt de minister dat insecten van groot belang zijn. „Niet alleen als onderdeel van de biodiversiteit, maar ook in de voedselketen voor onze voedselproductie.” Insecten spelen een belangrijke rol in de natuur. Soorten –zoals de bij en de hommel– bestuiven bloemen en planten. Daarnaast staan insecten aan de basis van de voedselketen. Zoogdieren, vogels, kikkers en reptielen leven van insecten. Zo heeft de teruggang van de ene soort gevolgen voor een andere soort.

De minister zegt de plannen dan ook te willen ondersteunen, onder meer financieel. Ze zegt het sterk te vinden dat ook boerenorganisaties en commerciële partijen onderdeel zijn van de coalitie. Ze wil de initiatiefnemers helpen in gesprek te komen met andere overheden. „Ik vind het echter belangrijk dat de regie blijft waar deze nu ligt: bij de organisaties zelf”, aldus de bewindsvrouw.

De toezegging van de minister komt op een cruciaal moment. Juist maandag verscheen er een alarmerend onderzoek in het tijdschrift Biological Conservation. Daarin stellen wetenschappers dat meer dan 40 procent van de insectenpopulatie wereldwijd met uitsterven wordt bedreigd. Als oorzaak wordt onder meer het gebruik van chemicaliën in de agrarische sector genoemd en het verlies van leefgebied door de intensieve landbouw en ander menselijk ingrijpen. De wetenschappers uit Australië en China analyseerden voor hun onderzoek 73 insectenstudies uit de afgelopen dertig jaar.

In september 2018 lanceerde minister Schouten haar eigen landbouwvisie. Ze wil van Nederland in 2030 de koploper maken qua ”kringlooplandbouw”. Dat betekent onder meer een drastische vermindering van het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Boeren streven in de regel naar een zo hoog mogelijke productie tegen een zo laag mogelijke kostprijs. De landbouwminister wil naar een duurzame landbouw die oog heeft voor de natuur. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel past in dat plaatje.

Het deltaplan richt zich overigens niet alleen op de landbouw, maar ziet ook mogelijkheden om de soortenrijkdom te verbeteren in de bebouwde omgeving en de natuur zelf. Ook moet er meer aandacht gegeven worden aan voorlichting over het verlies aan planten- en diersoorten.