Komend weekend egels tellen

Wie een egel signaleert, dood of levend, kan dat komend weekend melden op diverse websites. beeld Egelwerkgroep

Redactie natuur

De Zoogdiervereniging en de Egelwerkgroep Nederland organiseren komende weekwisseling voor de twaalfde keer een Egelweekend. De organisaties vragen iedereen waarnemingen van egels door te geven. Wie een egel in zijn of haar tuin ziet, kan dat doorgeven via tuintelling.nl. Met de groei van steden en dorpen zijn tuinen steeds belangrijker geworden voor egels en levert een tuintelling waardevolle informatie op. Egels op andere locaties kunnen worden gemeld via waarneming.nl of telmee.nl. Door deze waarnemingen ontstaat er een goed beeld van de verspreiding van egels in Nederland.

De egelpopulatie laat doorgaans een afwisseling van goede en slechte jaren zien. Uit tellingen tussen 1994 en 2019 blijkt dat er wel sprake is van een matige afname.

>>egelwerkgroep.com/egelweekend