„Internationale aandacht voor Nederlands klimaatakkoord”

Marcel Beukeboom. beeld Aad Meijer

Hoe fiksen die kaaskoppen dat toch? Klimaatplannen die breed worden gedragen in de samenleving. Tot in Chili wekt het Nederlandse klimaatakkoord belangstelling.

Dat merkt Marcel Beukeboom, de Nederlandse klimaatgezant, die deze vrijdag vertrok naar New York voor de Climate Action Summit van de Verenigde Naties.

Wat is uw rol op de klimaattop?

„Op maandag heb ik een rol op de achtergrond, als adviseur. Mark Rutte spreekt namens Nederland. Voor mij biedt de top vooral een goede gelegenheid om te netwerken. Er gebeurt veel in de wandelgangen. Het kabinet wil een koploperrol vervullen in de aanpak van klimaatverandering en zet daarom in op klimaatdiplomatie. In de rol van klimaatgezant probeer ik andere landen te bewegen tot meer ambitie.

Door de media-aandacht rondom de klimaattop vinden er tijdens het weekend ook andere evenementen plaats. Op zaterdag en zondag hoop ik Nederland bij verschillende bijeenkomsten te vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld bij vergaderingen over schone lucht en CO2-vrije mobiliteit. Verder bezoek ik zaterdag de jongerentop.”

De VN-secretaris-generaal Guterres roept op om met concrete voorbeelden van klimaatactie te komen. Wat gaat Nederland laten zien?

„Rutte zal met name inzoomen op het klimaatakkoord dat in Nederland is gesloten. Onze inspanningen hebben internationaal de aandacht getrokken. Vanwege de concrete afspraken die erin staan, maar vooral vanwege het proces. Men vindt het interessant dat het akkoord zo breed in de samenleving wordt gedragen. De industrie, de wetenschap, het maatschappelijk middenveld en jongeren zaten om tafel. Juist die laatste groep heeft de belangstelling van Guterres.

Rutte heeft maar 3 minuten spreektijd. Daarin zal hij nog de initiatieven willen noemen van VN-coalities waarin Nederland een leidende rol heeft: rond klimaatadaptatie, nationale doelstellingen en de financiële sector.”

Echt pronken met onze veren kunnen we niet, want het beste jongetje uit de klas zijn we niet.

„Nou, we kunnen zeker pronken met het klimaatakkoord. Om tot goede resultaten te komen, begint het met ambitie, daarna volgen de concrete plannen en vervolgens de implementatie. We staan aan het begin van de implementatiefase. Als het gaat om het proces lopen we mondiaal gezien voorop. Terecht is: je ziet het nog niet terug in allerlei ranglijsten. Tegelijk, vergeet niet dat er niet niks gebeurt. Er komen windparken op zee, er liggen afspraken met de industrie en de landbouw verandert.”

Hoe schat u de rol in van landen als VS en China op de top?

„De motoren achter het ondertekenen van het akkoord van Parijs in 2015 waren de Verenigde Staten en China. Als je kijkt welke 63 landen maandag een speech hopen te houden over hun klimaatplannen, dan mis ik daar een aantal grote landen. Zo ontbreekt de VS. Anderen zie je wel terug: China. Ook India pakt zijn rol. Het land leidt de internationale alliantie rond zonne-energie. Delen van India stappen in een keer over van vrijwel geen energie naar hernieuwbare energie.”

Wat is uw verwachting van de top?

„Dat de hele wereld maandag spreekt over klimaatactie. De urgentie om wat aan klimaatverandering te doen was al helder. Bij deze top zullen landen coalities vormen en samen laten zien wat ze doen en gaan doen. Dat zal andere landen inspireren. Guterres wil dat momentum vasthouden. Rond 2015 was het momentum er ook. Maar door geopolitieke spanningen, zoals handelsoorlogen, is dat onder druk komen staan.”

ANP-77774075Duitsland voert in 2021 brede CO2-heffing in