Hoge natuurwaarden op voormalige bedrijventerreinen Wantij in Dordrecht

In de oever op de landtong tussen het Wantij en de haven is een broedgeval van IJsvogels vastgesteld. beeld Wikimedia

De natuurlijke zoetwatergetijdenrivier het Wantij bij Dordrecht heeft hoge natuurwaarden. Dit geldt ook voor de voormalige bedrijventerreinen in de monding. Onderzoek in 2019 leverde veel bijzondere soorten op, meldde Stichting Anemoon vorige week.

Het Wantij meandert ongeveer 5 kilometer door het stedelijk gebied van Dordrecht en door de Sliedrechtse Biesbosch. Het riviertje blijkt een natuurlijke slagader te vormen voor de migratie van bijzondere en zeldzame dieren en planten van en naar de Biesbosch. Zo werden op een landtong onder meer de getijdeslak, de kleine karthuizerslak, de blauwe breedscheenjuffer, de weidebeekjuffer en de spindotterbloem waargenomen. Ook zagen onderzoekers broedende ijsvogels en groene spechten.

In totaal werden er 392 soorten planten, 76 soorten land- en zoetwaterslakken, 32 soorten broedvogels, 16 soorten libellen, 16 soorten dagvlinders en 6 soorten sprinkhanen waargenomen. Veertien soorten van deze flora en fauna staan op de Rode Lijst.