Herstel schelpdierbanken in Noordzee mogelijk

Een schelpdierbank is belangrijk voor de biodiversiteit in de Noordzee. beeld Jeroen-Helmer, ARK Natuurontwikkeling

Uit proeven in de Noordzee blijkt dat herstel van schelpdierbanken is mogelijk. Dat meldden ARK Natuurontwikkeling en het Wereld Natuur Fonds begin deze week. De banken zijn belangrijk voor de natuur. De soortenrijkdom is er veel hoger dan op zandige bodems. De banken die schelpdieren zoals platte oester en mossel op de zeebodem vormen, bieden een rustgebied en kraamkamer voor vissen en andere waterdieren. Ze dienen als houvast voor planten en dieren om op te groeien en zorgen voor voedsel, ook voor vogels. Bovendien filteren ze het zeewater en zorgen ze voor bodemstabiliteit. Ooit bestond de zeebodem voor zo’n 20 procent uit schelpdierbanken. Door overbevissing en ziektes zijn ze bijna verdwenen.

Het blijkt mogelijk om door middel van het uitzetten van platte oesters een schelpdierbank terug te krijgen. In Zeeland en op Texel worden platte oesterlarfjes gekweekt. Die kunnen zich hechten aan lege schelpen en uitgroeien tot een volwassen oester.