Fors lager waterpeil 
in Gouda dichterbij

Gouda. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen

Ondanks verhit verzet van lokale organisaties en bezorgdheid bij inwoners lijken de Goudse coalitiepartijen het collegevoorstel voor een forse waterpeilverlaging in een deel van de wegzinkende binnenstad te steunen. Dit bleek maandagavond tijdeens een commissievergadering.

Oppositiepartijen blijven aarzelen. „Onze fractie zou het wat minder rigoureus willen”, zegt SGP-raadslid Jacques Rozendaal.

Het water staat de stad aan de lippen. „Niets doen is geen optie”, verwoordde VVD-burgerraadslid Kevin de Jonge ieders gevoelen. Vervolgens liepen de meningen uiteen. Het Goudse college en waterschap Rijnland zien maar één beste optie: het grootste risicogebied van de binnenstad –de Turfmarkt, de Zeugstraat en de Jeruzalemstraat– afdammen en daar in vijf jaar tijd stapsgewijs het peil met 25 centimeter verlagen. Dit gehele compartiment, inclusief riolering, moet vervolgens voortaan met de bodem meezakken.

De Wateralliantie, een verbond van Goudse verenigingen, strijdt hier fel tegen. Ze vreest onherstelbare schade aan de vele historische panden. In een breed verspreide actiefolder bepleit ze een waterpeilverlaging in de gehele stadsboezem, van tien centimeter. Dit zou tijd geven om een duurzame oplossing te bedenken, stelde woordvoerder Schilperoort woensdag in het Reformatorisch Dagblad.

\Wethouder Hilde Niezen (GroenLinks) ziet echter niets in een vertragingstactiek. „We hebben zes jaar onderzoek gedaan naar alle opties, en hebben een enorme hoeveelheid stukken om ons standpunt te onderbouwen. Het is goed om vragen te stellen bij een voorstel maar uiteindelijk moet je een besluit nemen.” Hoogheemraad Sjaak Langeslag van Rijnland sloot zich hierbij aan. „De wateroverlast in de binnenstad gaat naar verwachting enorm toenemen. We weten genoeg om een besluit te kunnen nemen.”

Schaderegeling

De geopperde peilverlaging in de gehele stadsboezem ziet Niezen niet zitten. „Dan kan er schade ontstaan aan alle gebouwen op een houten paalfundering in de binnenstad én honderden gebouwen met een houten paalfundering daarbuiten.” In en om het compartiment staan zestig gebouwen op houten palen.

Heet hangijzer blijft de potentiële schade aan genoemde panden. Na juridisch onderzoek bleek een eerder plan voor nadeelcompensatie niet noodzakelijk, verklaarde hoogheemraad Langeslag. „De inwoners hadden kunnen verwachten dat een peilverlaging vroeg of laat aan de orde zou komen. Mogelijke schade komt daarom voor hun rekening.” Toch beloofden college en waterschap een regeling te zullen overwegen, bij extra schade door de forse peilverlaging. „Ondanks dat we dit niet verplicht zijn.” Onder meer coalitiepartij D66 drong verder aan op zorgvuldig in de gaten houden van de effecten van de stapsgewijze peilverlaging.

Complex

Het gaat om een complex vraagstuk, verzuchtte SGP-raadslid Rozendaal na afloop. „Een keuze tussen twee kwaden. Geen enkele partij is uitgesproken tegenstander: we moeten het probleem aanpakken. Dat is de consequentie van wonen op veengrond, voor heel West-Nederland. Maar zo’n peilverlaging geeft wel onomkeerbare gevolgen.” Het huidige collegevoorstel ligt zijn partij en de overige oppositiepartijen zwaar op de maag. „De SGP vindt 25 centimeter in vijf jaar eigenlijk te snel en te veel. Misschien dient onze fractie daarom een amendement in. Daarin stellen we dan voor om het peil in het afgedamde compartiment eerst met 10 centimeter te laten zakken, in zo’n tien jaar tijd. Dan kun je aankijken wat er gebeurt.” De raad beslist 28 oktober.