Demonstratie bij Oostvaardersplassen

Verontruste mensen brachten vorige week op eigen initiatief hooi naar de grote grazers in de Oostvaardersplassen om te voorkomen dat dieren in de winterkou verhongeren. Zondag demonstreerden actievoerders voor een beleidswijziging. beeld Novum, Robert Meerding

De volgens sommigen beestachtige omstandigheden waaronder de dieren in het Flevolandse natuurgebied Oostvaardersplassen de winter moeten zien door te komen, blijven de gemoederen bezighouden. ”Stop het creperen, start het beheren”, luidde zondag de tekst op een spandoek tijdens een demonstratie.

De demonstratie tegen het beleid om de grote grazers niet bij te voeren in de buurt van het bezoekerscentrum bij Lelystad trok volgens de organisatoren een kleine duizend mensen. In de winter gaan er in het gebied veel dieren dood omdat ze niet worden bijgevoerd. Dat leidde deze koudeperiode tot maatschappelijke onrust. Mensen werden beboet omdat ze eigenhandig gingen bijvoeren. De provincie besloot daarom de dieren tot eind deze maand toch extra eten te geven.

De actievoerders, die zich hadden verzameld op een stuk grond langs een dijk, willen echter niet dat „het probleem elk jaar terugkeert.” Er waren toespraken, protestborden met teksten als ”voorkom dierenleed” en een aantal demonstranten had hooi meegenomen. Volgens een woordvoerster van de organisatie liepen de emoties soms hoog op, maar is alles prima verlopen.

Achter het hek

In het gebied leven herten, konikpaarden en heckrunderen. De discussie over bijvoeren laaide de afgelopen jaren herhaaldelijk op. Critici wijzen erop dat de dieren niet naar elders kunnen trekken om voedsel te zoeken, aangezien er hekken om het gebied heen staan.

Gedeputeerde Staten van Flevoland komen waarschijnlijk nog voor de zomer met een voorstel voor een nieuwe aanpak van het beheer in de Oostvaardersplassen. Kirsten Schuijt, directeur van het Wereld Natuur Fonds, deed alvast een voorzet.

Zij pleit ervoor alsnog een corridor voor de grazers aan te leggen tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe, zodat de dieren verder kunnen trekken als er te weinig voedsel is. Zo’n plan was er al eerder, maar werd enkele jaren geleden wegbezuinigd. „We moeten nu laten zien hoe het wel kan”, zei Schuijt tegen RTL Nieuws.

Tweede Kamer

Eind deze maand wordt opnieuw bekeken of bijvoeren nog nodig is. De provincie liet vorige week weten de maatschappelijke bezorgdheid over het dierenwelzijn in het natuurgebied zwaarder te laten wegen dan het advies van de deskundigen die vinden dat de dieren niet moeten worden bijgevoerd.

De demonstranten van zondag vinden dat het beleid moet veranderen en dat het aantal dieren moet worden aangepast. „Er zijn genoeg mogelijkheden om de stand te reguleren. Nu laten ze de dieren eerst hongerlijden en dan worden ze alsnog doodgeschoten. Zoals het nu gaat, mag niet meer gebeuren”, zei Bart Lubbers, een van de initiatiefnemers van het protest.

In 2010 kwam de Tweede Kamer eraan te pas om te bepalen dat de herten, paarden en runderen in het gebied extra voer moesten krijgen.

De Dierenbescherming wil met eigen ogen zien of hoefdieren in de Oostvaardersplassen zijn afgeschoten voordat sprake was van onnodig lijden. Daartoe gaat de organisatie volgende week vrijdag samen met Staatsbosbeheer een zogenoemde quickscan in het gebied uitvoeren.

Tijdig afschieten

Het beleid van ”vroegreactieve afschot” staat volgens de Dierenbescherming niet ter discussie. „Het gaat om de vertaling naar de praktijk”, aldus de organisatie, die zegt de afgelopen tijd veelvuldig te zijn gebeld over de dieren in het gebied.

De Dierenbescherming is voorstander van het tijdig afschieten van wilde hoefdieren in grote natuurgebieden waarvan duidelijk is dat zij de winter niet zullen overleven. Volgens de organisatie levert een dergelijke aanpak veel welzijnsvoordelen op. De organisatie ziet bijvoeren en het toedienen van anticonceptie juist niet zitten.

De Dierenbescherming wil met de beleidsmakers van het provinciebestuur van Flevoland en van Staatsbosbeheer verder praten over de kwestie.