De bovenaanblik van Griend is in een paar jaar drastisch veranderd

Vogeleiland Griend. beeld KIJK Magazine

Wie via Google Maps een satellietfoto van het vogeleiland Griend in de Waddenzee bekijkt, zal ontdekken dat het eiland er nu heel anders uitziet dan op deze foto. Dat heeft een reden.

De foto’s in deze serie zijn in een tijdsbestek van tien jaar afgedrukt in het KIJK Magazine en samen met nog tientallen beelden dit jaar gebundeld in het boek ”Kijk op de wereld”. Bijna alle satellietbeelden zien er anno 2018 nog precies zo uit, maar het bovenaanzicht van Griend is in de afgelopen tien jaar drastisch veranderd.

Het vogelparadijs dreigde weg te spoelen omdat de beschermende zandhaak (links op de foto) door de dynamiek van de zee verdween. Ook steeg het waterpeil in de Waddenzee. Het ‘verdrinken’ van Griend zou dramatisch zijn voor de tienduizenden vogels –vooral grote sterns– die er elk voorjaar hun jongen grootbrengen. Ook de honderdduizenden trekvogels die in het voor- en najaar voedsel zoeken op het drooggevallen wad rondom Griend kunnen het eiland niet missen.

Daarom redden Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat in de zomer van 2016 het eiland door op de plek van de zandhaak een brede vooroever van zand en schelpen aan te brengen. Het binnenwater in de vorm van een nier links op de foto is nu één grote zandvlakte die het eiland voorlopig weer beschermt tegen de gretige zee.

>>kijkmagazine.nl/kijkopdewereld