Brussel moet huiswerk bijensoorten overdoen

„Als de bij uitsterft doordat de EU geen serieuze maatregelen neemt, zijn de gevolgen voor de natuur en voor onze voedselproductie rampzalig”, aldus Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren). beeld ANP, Sander Koning

Het Europees Parlement wil betere bescherming voor alle bijensoorten. Het stuurt de Europese Commissie terug naar de tekentafel om een voorstel over de bescherming van honingbijen aan te scherpen.

In Europa is discussie over de invoering van een zogenoemd bijenrichtsnoer, een soort handleiding van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) over hoe moet worden omgesprongen met testen voor bestrijdingsmiddelen.

In het oorspronkelijke voorstel werd niet alleen gekeken naar pesticiden die acuut schadelijk zijn voor bijen, maar ook naar chronische blootstelling en de effecten op wilde bijen en hommels.

Een meerderheid van zestien EU-landen, waaronder Nederland, stemde eerder dit jaar voor gefaseerde invoering van dit bijenrichtsnoer, waardoor vooralsnog alleen wordt gekeken naar de acute effecten van bestrijdingsmiddelen. De chemische industrie zou hier flink voor hebben gelobbyd.

Het parlement sprak vorige week woensdag zijn veto uit over het voorstel voor specifiek de honingbij, mede omdat recente wetenschappelijke inzichten zouden worden genegeerd en er niets zou veranderen aan het bestaande beschermingsniveau.