„Bouw subsidie biomassa snel af”

Houtpellets, gemaakt van samengeperst hout. beeld RD, Anton Dommerholt

Biomassa moet steeds minder worden ingezet voor het opwekken van energie, omdat het in de toekomst vooral nodig is in de chemie en als grondstof voor materialen. Subsidie voor biomassa als bron van elektriciteit of warmte moeten dan ook zo snel mogelijk worden afgebouwd.

Dat staat in een vertrouwelijk conceptadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER), dat de NOS heeft ingezien. Als sneller afscheid wordt genomen van biomassa als energiebron, moeten volgens de SER bedrijven die al hebben geïnvesteerd in biomassa worden gecompenseerd, aldus de NOS dinsdag. Anders zou sprake zijn van een onbetrouwbare overheid.

Daarnaast pleit de Raad ervoor dat voortaan wordt gesproken over biogrondstoffen in plaats van biomassa, omdat dat de lading beter dekt.

Het advies moet duidelijkheid geven in de felle maatschappelijke discussie over biomassa. Voor- en tegenstanders verschillen flink van mening over de klimaatwinst van biomassa. Veelgehoorde kritiek luidt dat er complete bossen zouden worden opgestookt.

Algen

Volgens de SER kunnen houtpellets en allerlei materiaal uit bomen en planten, algen en ander dierlijk materiaal beter worden gebruikt voor doeleinden waar geen alternatieven voor zijn, zoals in de chemische industrie. Bij elektriciteitsvoorziening zijn wel alternatieven voorhanden, namelijk zon en wind. Biomassa kan volgens de SER eventueel worden toegepast in brandstoffen voor zwaar transport.

Coalitiepartijen ChristenUnie en D66 gingen onlangs om en pleiten nu voor het stopzetten van de subsidie voor het verstoken van houtachtige biomassa in nieuwe centrales.

Minister Eric Wiebes (Klimaat) wilde daar nog niet aan. Volgens hem is biomassa nodig om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. „Ik wil ervoor hoeden dat we op een woensdagmiddag een belangrijk onderdeel van het Klimaatakkoord door de plee spoelen”, zei hij.

Vorige week werd bekend dat energiebedrijf Vattenfall zijn plan om een grote biomassacentrale in Diemen te bouwen, voorlopig in de ijskast zet.