„Sluit deksel bij doorspoelen toilet”

Het deksel van een toilet voor doorspoelen sluit, vermindert het aantal aerosolen dat in de lucht komt en verlaagt zo het besmettingsgevaar voor de volgende gebruikers. beeld ANP, Paul Vreeker

Het doorspoelen van een toilet kan een wolk van coronavirus bevattende vochtdruppeltjes (aerosolen) in de lucht brengen, melden Chinese onderzoekers in het tijdschrift Physics of Fluids. Ze adviseren om vóór het doorspoelen het deksel te sluiten.

Al langer is bekend dat het coronavirus zich ook in de darm kan ophouden. Op die manier zouden virusdeeltjes zich via vochtdruppels kunnen verspreiden bij het doorspoelen. Dat dit niet denkbeeldig is, laten de onderzoekers zien aan de hand van een computersimulatie. De aerosolen verspreiden zich door luchtwervelingen die ontstaan tijdens het doorspoelen en bereiken een hoogte van maximaal een meter boven het toilet. De druppeltjes zijn zo klein dat ze meer dan een minuut in de lucht zweven. Op die manier kunnen ze worden ingeademd of neerdalen op oppervlaktes.

De oplossing van het probleem is simpel: sluit het deksel voorafgaand aan het doorspoelen. Dat reduceert de hoeveelheid aerosolen die in de lucht terechtkomt met het tienvoudige, zo meldde dr. ir. Francesco Franchimon eerder op de website van het vakblad RCC Koude & Luchtbehandeling. Goede ventilatie van de toiletruimte is ook belangrijk.