Hoge uitstoot van stikstof risico voor nierschade

beeld iStock

Een hoge uitstoot van stikstofdioxide vormt een risico voor schade aan de nieren.

Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 143.000 inwoners van Noord-Nederland dat nefrologen van het UMCG uitvoerden. De resultaten verschenen woensdag in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One.
Chronische nierschade is een belangrijk gezondheidsprobleem. De meest ernstige vormen zijn zeer belastend voor patiënten. De behandeling brengt ook hoge kosten met zich mee voor de samenleving.

Het is al langer bekend dat er forse verschillen bestaan tussen verschillende landen in het vóórkomen van chronische nierschade. De onderzoekers gingen voor het eerst in Nederland na in welke gebieden nierschade vaker of juist minder vaak voorkomt. Hieruit bleken significante verschillen. Deze verschillen waren niet goed te verklaren door bekende risicofactoren als leeftijd, hoge bloeddruk en suikerziekte. Uit de ruimtelijke analyses bleek blootstelling aan stikstofdioxide een belangrijke factor te zijn. Hoe groter de blootstelling aan stikstof was, des te lager was de nierfunctie.

Dit duidt er op dat een hoge stikstofuitstoot niet alleen een risico vormt voor schade aan de luchtwegen, maar ook een risico kan vormen voor schade aan de nieren.

Stikstofdioxide wordt vooral geproduceerd door de industrie en het verkeer.

De onderzoekers maakten in hun studie gebruik van gegevens uit het grote Lifelines-onderzoek. Lifelines is de data- en biobank waarin informatie over de gezondheid van drie generaties inwoners van Noord-Nederland gedurende dertig jaar wordt verzameld. Van 143.735 deelnemers aan Lifelines stelden zij de geschatte nierfunctie vast, die aangeeft met welke snelheid de nieren afvalstoffen uit het bloed filteren. Daarna gingen zij op postcodeniveau na waar deze nierfunctie het laagst dan wel het hoogst was.