Helft kankerpatiënten wil graag thuis chemotherapie

Naar verwachting zal de behandeling van kankerpatiënten aan huis in de toekomst toenemen. Door de vergrijzing is dat ook noodzakelijk. beeld iStock

Meer dan de helft (56 procent) van de kankerpatiënten krijgt een chemo- of immunobehandeling graag helemaal of deels aan huis. Ruim een derde gaat juist liever naar een ziekenhuis.

Dat blijkt uit een peiling van de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

Een aantal ziekenhuizen, zoals Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam, Erasmus MC in Rotterdam en Isala in Zwolle, experimenteert op dit moment met kankerbehandelingen aan huis. Soms zetten ze daarvoor eigen personeel in, soms verpleegkundigen van een thuiszorgorganisatie. Het gaat meestal om behandelingen voor longkanker en borstkanker, licht NFK-woordvoerder Marlijn Caspers toe. Deze patiënten krijgen om de paar weken medicijnen toegediend via een infuus.

De behandeling aan huis zal de komende jaren naar verwachting toenemen. Zo heeft Zilveren Kruis, een van de grootste zorgverzekeraars in Nederland, de ambitie uitgesproken dat over zeven jaar 20 procent van de patiënten met immuno- of chemotherapie thuis wordt behandeld.

Daarvoor is een aantal redenen, zegt Jeppe Delver van Zilveren Kruis. „Een deel van de patiënten wil het graag. Daarnaast vergrijst de samenleving en komen er meer patiënten. Die kunnen straks niet allemaal in het ziekenhuis worden behandeld.”

Grote schaal

De verzekeraar kijkt ook naar de betaalbaarheid van de zorg. In eerste instantie levert behandeling aan huis nog geen winst op, omdat specialistische verpleegkundigen naar de mensen toe moeten. Pas als dat op grotere schaal gaat gebeuren, wordt het goedkoper dan in het ziekenhuis. Zilveren Kruis gaat daarom de komende jaren contracten sluiten met ziekenhuizen en een „reële vergoeding” betalen om de thuisbehandeling te stimuleren.

Uit het onderzoek van NFK, dat mede door Zilveren Kruis is gefinancierd, blijkt dat de wensen van patiënten uiteenlopen. Zo gaat 35 procent liever naar een ziekenhuis. In die groep zitten relatief veel mensen die alleen wonen. Logisch, vindt de NFK. „Als er thuis geen naasten zijn om je te steunen, is het waarschijnlijk prettiger om de behandeling in het ziekenhuis te krijgen.” Ook speelt bij sommigen mee dat ze zich veiliger voelen in een ziekenhuis of het vervelend vinden als hun huisgenoten worden geconfronteerd met de behandeling tegen kanker.

Maatwerk

Een kwart van de patiënten zou het liefst alle behandelingen aan huis ontvangen, als die mogelijkheid voor hen zou bestaan. Een derde (32 procent) kiest voor een afwisselende behandeling: soms thuis, soms in het ziekenhuis.

De resultaten laten volgens de NFK zien dat maatwerk nodig is. Ze raden artsen daarom aan de behoeften per patiënt goed na te gaan en de keuze daarop af te stemmen.

De kosten spelen voor de meeste kankerpatiënten geen rol in hun keuze voor behandeling in het ziekenhuis of thuis. Toch is ruim een kwart (28 procent) bereid om af te zien van de voorkeurslocatie als de andere optie goedkoper is. De NFK vindt het daarom acceptabel als artsen de kosten ter overweging meegeven aan patiënten.