Duits onderzoek: kind met corona mogelijk even besmettelijk als volwassenen

Medisch
beeld EPA

Nog even en basisscholen en kinderdagverblijven gooien hun deuren weer open. De gedachte is dat kinderen een beperkte rol spelen bij de overdracht van het coronavirus. Dat kan weleens onjuist zijn, suggereert een nieuwe studie in Duitsland.

Een Duitse onderzoeksgroep, onder leiding van topviroloog Christian Drosten, ontdekte dat kinderen die positief zijn getest op corona evenveel virusdeeltjes in hun neus- en keelslijmvlies bij zich dragen als volwassenen. Dit kan betekenen dat kinderen even besmettelijk zijn als volwassenen, omdat de hoeveelheid virus volgens hen een goede indicator is voor besmettelijkheid. Ze waarschuwen daarom voor het openen van scholen en de kinderopvang.

Deze conclusies staan haaks op de visie van het RIVM en het Nederlandse beleid dat daarop is gebaseerd. RIVM-woordvoerder Coen Berends: „Het aantal besmette kinderen is in zowel het buitenland als in Nederland erg laag. Ook uit contactonderzoek van de GGD blijkt dat kinderen geen bron van besmetting vormen. Verder zijn er geen besmettingshaarden op scholen en kinderdagverblijven. Daar is de visie van het OMT op gebaseerd. Op basis van één studie zal dat niet veranderen.”

Het RIVM doet sinds 24 april onderzoek naar de virusverspreiding binnen honderd gezinnen. Uit de voorlopige bevindingen blijkt dat kinderen eerder de ontvanger dan de verspreider van het virus zijn, maakte RIVM-hoofd Jaap van Dissel vorige week bekend.

In het advies van het OMT aan het ministerie van Volkgezondheid wordt opgemerkt dat er door het openen van de kinderopvang, basisscholen en het speciaal onderwijs wel meer verspreiding van het virus wordt verwacht, maar dat dit niet veel extra zorg en ziekenhuisopnames tot gevolg heeft.

Hoesten en proesten

Berends vindt de conclusie van de Duitse onderzoekers wat te snel. Als kinderen evenveel virus in de keel en neus hebben, betekent dat volgens hem niet per se dat ze ook even besmettelijk zijn als volwassenen. „Als het virus in de slijmvliezen zit, wil dat nog niet zeggen dat kinderen het ook overdragen.”

Besmette kinderen hebben over het algemeen mildere klachten. Ze hoesten en proesten daarom minder en verspreiden zo het virus ook nauwelijks. Ook virologe Marion Koopmans van het Erasmus MC legt daar de vinger bij. „Om iemand te besmetten, heb je ook symptomen nodig”, zegt ze op het NOS Radio 1 Journaal.

De Duitse onderzoekers zien ook dat kinderen het virus minder door hoesten verspreiden, maar daar staat iets tegenover: kinderen komen dichterbij en zoeken meer fyiek contact dan ouderen.

In het Duitse onderzoek bleken van de 60.000 personen die tussen januari en eind april zijn getest, 3700 met corona besmet te zijn. Daaronder bevonden zich slechts 49 kinderen tussen de 1 en 10 jaar (1,3 procent). Relatief weinig kinderen hebben het virus daarom bij zich. Ook IJslands onderzoek liet begin april zien dat kinderen onder de 10 jaar de helft zo vaak besmet zijn als oudere leeftijdsgroepen. Op basis van dat onderzoek werd gesuggereerd dat kinderen minder vatbaar zijn voor corona dan ouderen. Uit een ander onderzoek, dat recent in The Lancet verscheen, blijken kinderen onder de 10 toch weer even vatbaar te zijn.

Minder ziek

Nog steeds is er dus discussie over hoe vatbaar en hoe besmettelijk kinderen zijn. Wel is duidelijk dat kinderen minder ziek worden van corona. De eerste cijfers die vanuit China naar buiten kwamen, wezen er al op dat zo’n 3 tot 7 procent van de besmette kinderen ernstige klachten krijgt, tegenover 20 procent bij volwassenen. Alleen de allerjongsten, kinderen jonger dan een jaar, lopen weer meer risico op klachten zoals benauwdheid: 10 procent.

Ook maken kinderen maar een heel gering deel uit van alle Covid-patiënten. Nog geen 1 procent van alle gemelde patiënten is onder de 20 jaar, terwijl die leeftijdsgroep circa 22 procent van de bevolkint uitmaakt.