Predikant op Loevestein: voorgaan op een unieke plek

4

Er zijn niet veel predikanten die kunnen zeggen dat ze verbonden zijn aan een kasteel. Tot november vorig jaar had ds. A. B. van Campen (37) die eer. „Een bijzonder voorrecht.”

Als predikant van de hervormde gemeente van Poederoijen en Loevestein ging ds. Van Campen ook voor in de diensten die op vijf zomerzondagen –van mei tot september– in de kapel van Slot Loevestein worden gehouden. „Het gaat om laagdrempelige diensten met een missionair karakter”, vertelt de predikant die inmiddels een beroep aannam naar Hazerswoude. „Het kasteel trekt bij mooi weer veel dagjesmensen en toeristen; zij kunnen op deze manier in aanraking komen met het Evangelie.”

De kerkdiensten op Loevestein vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de hervormde gemeente (Gereformeerde Bond) in Poederoijen en hebben qua liturgie een klassiek karakter. „De vaste orde wordt gehanteerd”, zegt ds. Van Campen. „De boodschap en de te zingen liederen zijn wel afgestemd op een publiek dat er niet zo vertrouwd mee is. De preek is daarom wat eenvoudiger en bij bepaalde onderdelen van de dienst wordt soms wat uitleg gegeven. Maar dat hoeft aan de inhoud niets af te doen. De diensten zijn ook wat korter dan in de dorpskerk. Na een uur moet de kapel weer toegankelijk zijn voor bezoekers van het kasteel, is de afspraak.”

Ds. Van Campen heeft ongeveer vierenhalf jaar in Poederoijen gestaan. „In deze gemeente ben ik in 2014 als predikant begonnen. Het aardige is dat Poederoijen ook de eerste gemeente was van mijn vader (dr. M. van Campen, RL). Hij vertrok kort voordat ik werd geboren naar Vlaardingen, dus aan die tijd heb ik geen herinneringen.”

Toen ds. Van Campen het beroep naar Poederoijen eenmaal had aangenomen verdiepte hij zich ook in de geschiedenis van Slot Loevestein. „Het Slot heeft een belangrijke rol gespeeld in de Tachtigjarige Oorlog. In de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw was hier bovendien een garnizoen gelegerd. De predikant van Poederoijen was belast met de pastorale zorg voor de soldaten. Wat dat betreft staan de huidige kasteeldiensten in een traditie.” Met zijn kinderen is ds. Van Campen in de afgelopen jaren vaak op het kasteel geweest. „Dan steek je ook het nodige op.”

De kapel is een „unieke plek” om het Woord te bedienen, vindt ds. Van Campen, die zelf altijd maar één dienst per seizoen voor zijn rekening nam. „De gastbeurten zijn erg gewild bij predikanten. Alles ademt hier historie, je waant je in vroeger eeuwen. Het bekendste verhaal dat met Loevestein is verbonden is natuurlijk de ontsnapping van Hugo de Groot in 1621 met behulp van een boekenkist. Als je dat op je laat inwerken ervaar je hoe bijzonder deze plek is.”

De kapel, die ook voor trouwerijen wordt gebruikt, is bereikbaar via een smalle, steile trap. In de intieme ruimte hangt een stille schemering; zonlicht wringt zich met moeite door de kleine vensterramen. Op de lage houten kansel flankeren twee kandelaars de lessenaar. Een zwarte kroonluchter hangt aan de zware zolderbalken. Een orgel of keyboard ontbreekt. Houten stoelen staan leeg te wachten op het kerkvolk.

„Er kunnen maximaal 75 mensen in”, licht ds. Van Campen toe. „Omdat er veel publiciteit aan wordt gegeven is het over het algemeen redelijk druk tijdens de zomerdiensten. Kinderen zitten dan in de vensterbanken, dat is een mooi gezicht. Omdat de ruimte betrekkelijk klein is en er geen microfoon beschikbaar is ontstaat al gauw een intieme sfeer. Als predikant heb je dan het gevoel dat je echt in gesprek bent met de mensen om je heen. Overigens gaat het in de veel gevallen om kerkmensen uit de omgeving, vaak met jonge gezinnen. Zij vinden het aardig om zo’n dienst eens mee te maken. Maar er komen ook wel gasten die niet vaak een kerk van binnen zien. Sommigen luisteren even mee en vertrekken al na een kwartiertje weer.”

De diensten op het kasteel voorzien in een behoefte, heeft de predikant gemerkt. „Na afloop van de dienst ging ik altijd bij de uitgang staan om de mensen een hand te geven. Vaak kreeg ik dan in een paar woorden wel positieve reacties.”

>>slotloevestein.nl