Exposities

In het Stedelijk Museum Alkmaar is tot 12 mei de tentoonstelling ”Piet van Wijngaerdt (1873-1964). Grondlegger van de Bergense School” te zien. Van Wijngaerdt legde het theoretische fundament voor het donkere, kubistische expressionisme dat verbonden is met de kunstenaarsplaats Bergen. Het werk van Van Wijngaerdt uit zijn topperiode is krachtig en veelzijdig. De tentoonstelling past hiermee in het beleid van het museum, dat erop gericht is de kracht en betekenis van de Bergense School aan een breed publiek te tonen. Voor de Bergense School geldt dat veel werken in handen zijn van particuliere verzamelaars. In Alkmaar is daarom ook werk te zien uit particuliere collecties. Ondanks de invloed die Van Wijngaerdt had op de Bergense School kon hij nooit direct met Bergen in verband worden gebracht. Onderzoek toont aan dat hij er wel degelijk heeft gewerkt. Enkele werken in de expositie tonen dit aan.

www.stedelijkmuseumalkmaar.nl