Onbekende doelen

beeld stichting Hoogvliegers
7

Je hebt zo veel goede doelen (kijk maar in het CBF-register). Sommige zijn bij iedereen bekend, zoals Amnesty International en het Epilepsiefonds. Van andere vraag je je af: wat of wie zit dáár nu achter?

Felix, de slimme ezel

Naam: Stichting de Ezelsociëteit

Doel: Opvang, verzorging en (her)plaatsing van ezels

Locatie: Zeist

Woordvoerder: Annelies van Dijk

Hoeveel mensen zijn bij de stichting betrokken?

„In totaal werken er zo’n vijftig vrijwilligers bij de Ezelsociëteit. Zij nemen samen met stagiairs van beroepsopleidingen de dagelijkse zorg voor de ezels voor hun rekening. Grote klussen worden vaak uitgevoerd door externe groepen in het kader van teambuilding of NLdoet.”

Inkomsten per jaar?

„In 2018 bedroegen de inkomsten 167.776 euro.”

Hoe is de organisatie ontstaan?

„Twee ezelliefhebbers richtten in 2001 de Stichting De Ezelsociëteit op. Zij zagen hun hobby (het houden van ezels) geleidelijk aan veranderen in de opvang van behoeftige ezels, die nergens anders terechtkonden. Sinds die tijd hebben heel veel ezels een goed onderdak gevonden: tijdelijk of permanent. Als hun gezondheid en leeftijd het toelaten, zoeken we voor hen een nieuw tehuis. We hebben op dit moment een netwerk van ruim 100 particuliere opvangadressen (‘pleegadressen’) waar in totaal ongeveer 200 pleegezels wonen. Deze ezels blijven eigendom van de stichting. In onze opvang in Zeist wonen permanent zo’n 25 ezels.”

Waarom zouden mensen moeten geven?

„De Ezelsociëteit is volledig afhankelijk van giften, donaties, inkomsten uit de (financiële) adoptie van een ezel door particulieren en de verkoop van ‘ezelspulletjes’ vanuit het winkeltje op het terrein en via de webshop. Geen solide basis maar toe nu toe net toereikend om de kosten van huisvesting, voeding en zorg te dekken, al is het soms spannend omdat je dure medische behandelingen niet kunt voorspellen en we daar niet voor verzekerd zijn.”

Wat is het bijzondere aan deze organisatie?

„Zorgen voor afgedankte, oude en dakloze dieren is dankbaar werk. Elke ezel is anders, maar ze laten –elk op hun eigen manier– merken dat ze het naar hun zin hebben en genieten van de aandacht. De vrijwilligers op hun beurt zijn ook gehecht aan ‘hun’ dieren en hebben vaak een favoriet. Zo steelt Felix, een slimme kleine grijze ruin, menig hart. Hij gaat mee op bezoek bij ouderen die in een tehuis wonen en heeft een wel heel bijzonder talent: hij opent met zijn mond hek- en deursluitingen en staat dan zomaar in de keuken waar het eten voor ezels die bijvoer nodig hebben, wordt klaargemaakt.”

Voor één dag piloot

Naam: Stichting Hoogvliegers

Doel: Vliegen met zieke en gehandicapte kinderen, zij mogen één dag piloot zijn.

Locatie: Landelijk, vanaf alle vliegvelden in Nederland

Woordvoerder: Peter Bakker

Hoeveel mensen zijn bij de stichting betrokken?

„Bij de stichting zijn ongeveer 1200 vrijwilligers betrokken. Piloten, veelal beroepsvliegers, stellen hun vrije tijd, helikopter en vliegtuig beschikbaar.”

Inkomsten per jaar?

„Ongeveer 200.000 euro.”

Hoe is de organisatie ontstaan?

„Een piloot moet jaarlijks zijn verplichte uren maken om het vliegbrevet geldig te houden. Daarbij wordt natuurlijk eerst met familie en vrienden gevlogen, van wie na een aantal keer iedereen al eens is mee geweest. In 2006 ontstond het idee om het verplichte vliegen te combineren met een doelgroep die we iets leuks kunnen laten ervaren. Stichting Hoogvliegers werd in 2007 opgericht en inmiddels hebben ruim 10.000 Hoogvliegers hun vliegbrevet bij ons gehaald.”

Waarom zouden mensen moeten geven?

„Zodat wij nog meer kinderen deze unieke ervaring kunnen geven. Meer dan vijftien maal per jaar is er een Grote Hoogvliegersdag, waarop we er met veel kinderen tegelijkertijd een leuke dag van maken. Op het vliegveld beleven ze met brandweer, politie, stoere vrachtwagens, auto’s en vooral helikopters en vliegtuigen een geweldig avontuur. Naast Grote Hoogvliegersdagen organiseert Stichting Hoogvliegers ook individuele Hoogvliegersdagen. Een kind wordt gekoppeld aan een piloot die vliegt vanaf een vliegveld in de buurt. Zo kan Stichting Hoogvliegers elke dag, en door heel Nederland, met kinderen vliegen.”

Wat is het bijzondere aan deze organisatie?

„Een groot aantal kinderen kan door hun ziekte niet zelf vliegen. Ze moeten bijvoorbeeld liggend of zittend in hun eigen stoel vervoerd worden, of hebben een psychiatrische aandoening. Daarom heeft Stichting Hoogvliegers in 2011 een eigen ambulancevliegtuig aangeschaft. Een vliegtuig dat deze doelgroep veilig kan vervoeren, een vliegtuig dat structureel beschikbaar is, maar ook een vliegtuig dat herkenbaar is als het Hoogvliegersvliegtuig.

Wij bezorgen niet alleen de Hoogvliegers een fantastische dag, maar ook de ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s (mantelzorgers). Voor iedereen is het even een dag om niet aan de ziekte of handicap te denken.”

Hulp aan Roma’s

Naam: Stichting Gipsy Mission

Doel: Zigeuners in Roemenië en Oekraïne diaconale hulpverlening bieden en evangeliseren door middel van onderwijs en ontwikkeling.

Locatie: De stichting is gevestigd in Nijkerk, maar de activiteiten richten zich op Oost-Europa.

Woordvoerder: Caroline de Mots

Hoeveel mensen zijn bij de stichting betrokken?

„Bij Gipsy Mission zelf zijn zes bestuursleden direct betrokken bij de organisatie van de activiteiten die in Oost-Europa worden georganiseerd en twee vrijwilligers voor ondersteunende activiteiten. Hiernaast zijn er bij Gipsy Mission landelijk een aantal andere organisaties betrokken, zoals kerken en charitatieve instellingen. Op die manier zijn er tussen de vijftig en honderd mensen betrokken, bijvoorbeeld bij de inzameling van gelden, het uitvoeren van persoonlijke hulp ter plaatse, bijvoorbeeld renovatie van Romahuizen of -scholen.”

Inkomsten per jaar?

„De inkomsten per jaar bedragen ongeveer 150.000 euro.”

Hoe is de organisatie ontstaan?

„De organisatie is ontstaan tijdens uitwisselingsbijeenkomsten tussen Nederland enerzijds en Hongarije en Roemenië anderzijds. Een predikant die hierbij was betrokken door het leiden van kerkdiensten en conferenties, werd zo geraakt door de problematiek van de achtergestelde Roma dat hieruit de organisatie is ontstaan.”

Waarom zouden mensen moeten geven?

„Er wordt geïnvesteerd in kinderen, door enerzijds onderwijs en anderzijds het brengen van Gods Woord zowel aan de kinderen als aan de ouders. Wij geloven dat op deze wijze het best kan worden gewerkt aan een betere kans voor de Romakinderen. Zij hebben namelijk bij hun geboorte en tijdens hun kinderjaren te maken met slechtere omstandigheden vanwege de armoede waarin zij leven en de ongeschoolde ouders die hun kinderen niet bij kunnen brengen wat hun leeftijdsgenootjes wel aangeleerd wordt.”

Wat is het bijzondere aan deze organisatie?

„Het bijzondere aan deze organisatie is dat meer dan 99 procent van alle gelden die binnenkomen naar de ondersteunde doelen gaat, omdat alle kosten door de leden zelf worden betaald. Er bestaat een nauw contact tussen de doelen die worden ondersteund en de bestuursleden, omdat zij tweemaal per jaar op werkbezoek gaan naar alle projecten, zowel in Roemenië als in Oekraïne.”

Haar doneren

Naam: Stichting Haarwensen

Doel: Haarwerken schenken aan kinderen tot en met achttien jaar die, door medische behandelingen of een andere vorm van alopecia (kaalhoofdigheid), hun eigen haar verliezen.

Locatie: Het hoofdkantoor zit in Mijdrecht, daarnaast werkt er een eigen haarwerkspecialist in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht.

Woordvoerder: Steffie Verlaan

Hoeveel mensen zijn bij de stichting betrokken?

„De stichting heeft drie parttimers in loondienst en daarnaast bestaat de organisatie uit vrijwilligers: zo’n twintig vrijwilligers op de locatie in het Prinses Maxima Centrum, tien vrijwilligers op het kantoor in Mijdrecht, dertig haarwerkspecialisten die tegen kostprijs de haarwerken aanmeten bij de kinderen en daarnaast nog zo’n negentig externe vrijwilligers.”

Inkomsten per jaar?

„In 2018 was dit 235.723 euro.”

Hoe is de organisatie ontstaan?

„Haarwensen is op initiatief van Yvonne de Boer in 2007 opgericht. Zij is eigenaresse van een haarwerksalon in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Vele kinderen die vechten tegen kanker worden hier in het Emma Kinderziekenhuis behandeld. Zo kwam ze in aanraking met kinderen die hun haar gingen verliezen. Wanneer zij één kind blij kon maken met een prachtig haarwerk, zag zij ook de bedroefde gezichten van de kinderen en ouders voor zich voor wie dit financieel niet haalbaar was. Dit vond ze hartverscheurend.”

Waarom zouden we moeten geven?

„Jaarlijks verliezen zo’n 600 jonge kankerpatiëntjes hun haar door chemotherapie. Daarnaast krijgen tientallen kinderen te maken met haaruitval als gevolg van alopecia (kaalhoofdigheid) of een medische ingreep. Het verliezen van haar heeft vaak een grote impact en met een kaal hoofd kan een kind zich minder zelfverzekerd voelen. Een mooi haarwerk kan ervoor zorgen dat een kind het zelfvertrouwen terugkrijgt en zich niet anders voelt dan leeftijdgenootjes. Wij bieden deze kinderen de keuze uit een grote collectie haarwerken van hoge kwaliteit, zonder dat daaraan voor hen kosten verbonden zijn. De haarwerken worden gemaakt van echt haar. Dit haar wordt door volwassenen en kinderen aan Haarwensen geschonken.”

Wat is het bijzondere aan deze organisatie?

„Het meest bijzondere aan deze organisatie is dat wij een van de weinige doelen zijn in Nederland die naast geld ook een ander middel inzamelen om ons doel te realiseren, namelijk haar (dat wel aan bepaalde eisen moet voldoen).”