Meer problemen rond bevalling door leefstijl

beeld ANP

Het aantal gecompliceerde zwangerschappen en bevallingen als gevolg van een ongezonde leefstijl van de moeder in Nederland neemt toe. Dat signaleerden diverse hoogleraren verloskunde afgelopen zaterdag in NRC Handelsblad.

Hogere zwangerschaps- en bevallingsrisico’s zijn volgens de medisch specialisten voor een deel het gevolg van overgewicht. Fors overgewicht zorgt inmiddels voor meer risico’s dan de hogere leeftijd waarop vrouwen tegenwoordig kinderen krijgen, stelt hoogleraar verloskunde Bloemenkamp, verbonden aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, in de krant.

Van de vrouwen in de leeftijdscategorie 20 tot 29 jaar kampt 26 procent met overgewicht. In de categorie 30 tot 40 jaar is dat 40 procent. Cijfers van de afdeling verloskunde van het Radboudumc in Nijmegen wijzen uit dat er bij 40 procent van de vrouwen met overgewicht een keizersnede moet worden toegepast. Dit percentage is bovengemiddeld hoog; gemiddeld heeft bij 16 procent van alle bevallingen in Nederland een dergelijke ingreep plaats. Door het vetweefsel in de buikwand gaat een keizersnede bij een vrouw met overgewicht bovendien gepaard met hogere risico’s.

Van de zwangere vrouwen met overgewicht krijgt 30 procent

bovendien te maken met zwangerschapsvergiftiging; fors meer dan het landelijk gemiddelde van 5 procent.

Ook roken kan ertoe leiden dat vrouwen in het kraambed zijn aangewezen op intensieve zorg. In 2015 rookte 22,1 procent van de laagopgeleide zwangere vrouwen, 5,5 procent van de middengroep en 0,9 procent van de hoogopgeleiden. Van de ruim 170.000 vrouwen die de afgelopen jaren zijn bevallen van een kind hadden er tussen de 1100 en de 2700 rond de bevalling intensieve medische zorg nodig, bijvoorbeeld als gevolg van ernstige bloedingen.