Liveblog: Vergaderdag synode CGK afgesloten

beeld RD

Het moderamen van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft besloten om de derde vergaderweek te beperken tot één dag, 29 september. Het moderamen stelt voor om een definitief besluit over de vrouw in het ambt uit te stellen tot de synode van 2023.

Liveblog laatste update 17.02 uur 29 september 2020
17.02 uur 29 september 2020

Benoemingen en sluiting

De synode doet –achter gesloten deuren– enkele benoemingen in deputaatschappen.

Preses ds. J. G. Schenau spreekt de hoop uit dat de synode in november weer bijeen kan komen.

Er wordt afgesloten met Bijbellezen en gebed.

16.37 uur 29 september 2020

Analyse: CGK willen duidelijkheid over vrouw in ambt

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) willen duidelijkheid over vrouwelijke ambtsdragers. Een voorstel om een besluit daarover uit te stellen tot 2023, wees de generale synode dinsdag dan ook af.

cgk3Analyse: CGK willen duidelijkheid over vrouw in ambt

16.14 uur 29 september 2020

Emeritikas

Het volgende onderwerp is de emeritikas, de pensioenvoorziening voor predikanten.

16.12 uur 29 september 2020

Steun aan kleine kerken

CGK-synode, dinsdag in Nunspeet. beeld RD

De synode gaat verder met de bespreking van een rapport van deputaten onderlinge bijstand en advies. Ze gaat akkoord met een voorstel om –per 1 oktober– gemeenten met meer dan honderd leden goedkeuring te geven om een fulltime predikant te beroepen en gemeenten vanaf vijftig leden een predikant met een deeltijdverband van 50 procent.

Eventuele steun in predikantskosten: bij 200-249 (doop)leden 20 procent. Bij 175-199 (doop)leden 25 procent. Bij 150-174 (doop)leden 30 procent. Bij 100-149 (doop) leden 40 procent. Bij 99 (doop)leden of minder 50 procent.

Preses ds. J. G. Schenau noemt het een belangrijk besluit. Er komt zo „meer ruimte voor de voortgang van het Evangelie van Christus, ook in kleine gemeenten.”

15.52 uur 29 september 2020

Besluit TUA

De synode stemt in met enkele voorstellen. Dat houdt onder meer in dat de CGK het „vierde ambt” van hoogleraar schrappen. Er blijven wel hoogleraren, maar die hebben niet langer een afzonderlijk ambt. Er komt daarnaast ruimte om hoogleraren van buiten de CGK te benoemen. Die moeten wel uit de gereformeerde gezindte komen en instemmen met de gereformeerde belijdenis.

15.24 uur 29 september 2020

Bespreking TUA

De bespreking over de bestuursstructuur van de Theologische Universiteit Apeldoorn gaat weer verder.

14.52 uur 29 september 2020

CGK stellen besluit vrouw en ambt niet uit

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) stellen een besluit over vrouw en ambt niet uit. Het moderamen (bestuur) van de generale synode trok dinsdag een voorstel daartoe in.

cgk2CGK stellen besluit vrouw en ambt niet uit

14.38 uur 29 september 2020

Meer overleg nodig

Synodepreses ds. J. G. Schenau constateert dat er meer overleg nodig is tussen de verschillende gremia van de TUA. Rector prof. dr. H. J. Selderhuis vindt dat het wel meevalt met de verschillen en dat er wel degelijk een besluit kan worden genomen.

Er wordt tijd ingeruimd voor nader overleg; het is pauze.

14.18 uur 29 september 2020

Hoogleraren van buiten de CGK

De TUA wil met het oog op de „wetenschappelijke kwaliteit” ook hoogleraren van buiten de CGK kunnen benoemen. Die moeten wel uit de gereformeerde gezindte komen en instemmen met de gereformeerde belijdenis.

Ds. A. van der Zwan (Dordrecht-Centrum) wijst op de band met de kerken. Hij vindt het belangrijk dat in de toekomst in ieder geval de meerderheid van de hoogleraren van christelijke gereformeerde huize is.

Ds. D. J. T. Hoogenboom (Utrecht-West) vraagt onder meer naar het toezicht van het curatorium op leer en leven van alle docenten, bijvoorbeeld als die lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten of de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Ds. N. C. Smits (Purmerend) wijst erop dat alle docenten en hoogleraren het ondertekeningsformulier moeten onderschrijven en dat ook daarmee de band met de kerken blijft bestaan. Verbreding van het docentencorps is wenselijk, maar in het vervullen van een academische functie blijft de voorkeur uitgaan naar christelijke gereformeerde dienaren van het Woord.

TUA-rector prof. dr. H. J. Selderhuis kan het „niet begrijpen dat een goede gereformeerde theoloog niét christelijk gereformeerd is.” Hij denkt niet dat de TUA met de benoeming van hoogleraren van buiten de CGK van kleur zal verschieten.

13.46 uur 29 september 2020

Bestuursstructuur TUA

Het volgende onderwerp is de bestuursstructuur van de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

13.38 uur 29 september 2020

Moderamen trekt voorstel in

Ds. H. J. Vazques (Emmen) leest Psalm 121 en gaat voor in gebed.

De bespreking over het al dan niet uitstellen van een besluit over vrouw en ambt gaat verder. Ds. S. P. Roosendaal zegt namens het moderamen dat er onvoldoende draagvlak is voor zijn voorstel om een besluit uit te stellen. Het moderamen trekt het voorstel in. Dat betekent dat de synode de komende maanden een besluit over het onderwerp zal moeten nemen, al is het vanwege de coronacrisis nog onduidelijk wanneer de vergadering kan worden voortgezet. Er staat in november een zittingsweek gepland.

13.15 uur 29 september 2020

Live video: Generale Synode CGK

Generale Synode | CGK

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

12.45 uur 29 september 2020

Pauze

Het is pauze tot 13.30 uur. Daarna komt het moderamen met een voorstel.

12.44 uur 29 september 2020

„Uitstel is niet bedoeld als afstel”

Moderamenlid ds. S. P. Roosendaal geeft aan dat de kerken zich in tijden van corona niet in de eerste plaats moeten richten op wat hen scheidt. „Dat vraagt langer luisteren naar elkaar. En hebben we de gevolgen van een besluit wel goed onder ogen? Liever trekken we nog wat langer samen op.”

De predikant uit Lelystad verwacht niet dat er de komende jaren nieuwe inzichten over vrouw en ambt zullen komen. „Het gaat erom dat we alles goed wegen. Uitstel is niet bedoeld als afstel.”

De synode moet zich volgens hem niet laten leiden door een enkele gemeente die al een vrouw in het ambt heeft bevestigd.

12.32 uur 29 september 2020

„Bijbel vraagt ons extra mijl met elkaar te gaan”

Diaken G. Veuger (Zwolle) vindt uitstel een „zwaktebod.” Hij verwacht dat er over drie jaar geen eenstemmig besluit ligt.

Ds. A. D. Fokkema (Kerkwerve) sluit zich aan bij onder anderen ds. A. van der Zwan en ds. W. A. Capellen, die uitstel van een besluit afwijzen.

Ouderling A. Kok (Veenendaal): „Zijn onze kerken gediend met uitstel tot 2023 of, gezien de omstandigheden, misschien wel tot 2024? Laten we eraan werken om alles deze synode af te ronden. Dat wordt van ons verwacht.”

Dr. A. Versluis (Ede) pleit ervoor om naar de manier van vergaderen te kijken, zodat de synode verder kan. Bijvoorbeeld op een ruimere locatie of digitaal.

Hij noemt het voorstel om de plaatselijke kerken te raadplegen over vrouw en ambt een „novum.” En gaat die niet functioneren als een soort referendum?

Ds. H. K. Sok vindt dat de synode nu beslissingen moet nemen ten aanzien van vrouw en ambt en de relatie met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. „Er is al zo vaak opgeroepen tot onderlinge gesprekken. Die hebben ons niet verder gebracht. Het is niet realistisch om te denken dat dergelijke gesprekken de kloof overbruggen. We verstaan elkaar niet meer.”

Kerken die niet bereid zijn zich aan de landelijke afspraken te houden, moeten volgens hem de „consequenties” dragen. „Als we iets zonde noemen, moeten er maatregelen volgen.”

Ouderling W. Hijmissen (Lelystad) vraagt aandacht voor de gemeenten die hebben besloten de ambten voor vrouwen open te stellen en nog wachten op een synodebesluit. Of gemeenten die vrouwen in het ambt een zonde noemen. „Moeten zij nog drie jaar wachten?”

Toch wil hij de „pauzeknop” langer indrukken. „De Bijbel vraagt ons een extra mijl met elkaar te gaan.”

Ds. J. Oosterbroek (Kantens) vindt dat de kerken samen moeten zoeken naar hoe ze verder kunnen.

Ds. G. R. Procee (Middelharnis) wil voortbouwen op de bestaande rapporten en „duidelijkheid scheppen.”

Ds. N. C. Smits (Purmerend) geeft aan dat hij vóór de synode geen voorstander van vrouwelijke ambtsdragers was. „Nu staat mijn naam onder het minderheidsrapport. Dit zijn vraagstukken die om intensieve overdenking vragen en tijd nodig hebben.”

11.59 uur 29 september 2020

„De kerken wachten op een besluit”

De nood der tijden omvat méér dan de coronacrisis, hoe ingrijpend die ook is, zegt ds. H. Polinder (Urk). Het gaat volgens hem ook om de omgang met en het gezag van de Schrift. Wat betekent de pauzestand voor de behandeling van bezwaren tegen kerken die al vrouwen in het ambt hebben bevestigd? Wat betekent het voorstel bijvoorbeeld voor de classis Zwolle, die spreekt over de omgang met homoseksualiteit? „Naast zorgvuldigheid is duidelijkheid evenzeer belangrijk. De kerken wachten op een besluit. Is het wijs om de definitieve besluitvorming verder door te schuiven?”

Ouderling L. Mak (Huizen) noemt het voorstel van het moderamen „niet de beste, maar wel de minst slechte weg.”

Ouderling R. B. J. Naaktgeboren (Capelle aan den IJssel) vindt uitstel geen optie. „Maar terugkeer, naar het Woord. Dat is niet alleen duidelijk, maar ook heilzaam.”

Ds. H. J. Vazquez (Emmen) wijst erop dat kerken duidelijkheid en ruimte willen. „Is het wijs geweest dat Hilversum en Arnhem vrouwen in het ambt hebben gekozen? Nee, maar gezien de situatie in ons kerkverband was het niet wijs dat de synode dit voorjaar besloot op de pauzeknop te drukken. Daar werd ik door overvallen.”

De predikant vindt het goed dat gemeenten worden gepeild over vrouw en ambt. „Maar hoe gaan we om met de resultaten?”

Ouderling H. J. Sok (Winsum) ziet niets in uitstel. „Absoluut niet. Duidelijkheid is eerlijkheid. Denk aan de gewone kerkmens. Wat moet hij hiermee? Moeten we de komende twee jaar de discussie in de classes en kerkenraden voeren? Dat leidt tot barsten. Volgens mij is de Bijbel duidelijk.”

11.29 uur 29 september 2020

„Blijft de pauzeknop écht tot 2023 ingedrukt?”

Ook andere synodeleden willen geen uitstel van besluitvorming rond vrouw en ambt. „Blijft de pauzeknop inderdaad tot 2023 ingedrukt?” aldus ouderling J. P. den Hartog (Ameide). „We moeten op broederlijke wijze en biddend tot een beslissing komen. Dat verwachten de kerken van ons.”

Ouderling T. Meijboom (Werkendam) pleit er dan ook voor om „de appel, hoe zuur ook, door te bijten.”

Ds. W. A. Capellen (Noordeloos) wil „de hete aardappel niet doorschuiven.” Hij wijst erop dat het vanzelfsprekend moet zijn dat kerken zich aan de afspraken houden. „Als we besluiten dat we pas in 2023 een definitief besluit nemen, laten we de plaatselijke kerken –hoe verschillend die ook zijn– en de classes in de kou staan.”

11.16 uur 29 september 2020

Vrouw in ambt

CGK-synode in Nunspeet. beeld RD

Op tafel ligt een voorstel van het moderamen om „vanwege de nood der tijden” om een definitief besluit over de vrouw in het ambt uit te stellen tot de synode van 2023. Voorwaarde voor zo’n „verlengde pauzestand” is wel dat plaatselijke kerken geen besluiten nemen of uitvoeren die tegen de geldende kerkelijke afspraken ingaan. De officiële lijn binnen de CGK is dat vrouwen geen ambtsdragers mogen worden, maar sommige kerken zijn het daar niet mee eens. Enkele gemeenten hebben vrouwen in het ambt bevestigd of zijn van plan dat te doen.

Synodeleden stellen vragen. Ds. D. A. Brienen (Hardenberg) wijst op de positie van samenwerkingsgemeenten, die volgens hem „onder grote spanning” staan.

Ds. A. van der Zwan (Dordrecht-Centrum) wil besluitvorming rond vrouw en ambt niet uitstellen, zoals het moderamen wil. „De praktijk van de laatste weken laat echter zien dat de hoop dat de kerken nog drie jaar geduld zullen houden, ongegrond is.” Hij wees naar de kerken in Hilversum en Arnhem, die de afgelopen weken vrouwelijke ambtsdragers hebben gekozen of bevestigd.

11.03 uur 29 september 2020

Synode in 2023

Op tafel liggen enkele rapporten van het moderamen. Het is de „intentie” om de volgende synode niet in 2022 te laten plaatsvinden, maar in 2023. Daarover wordt in de loop van de huidige synode een definitief besluit genomen.

10.29 uur 29 september 2020

Bezinning

Ds. C. C. den Hertog mediteert over 2 Korinthe 2:12-15, over de voortgang van het Evangelie van de levende Christus in de wereld. Soms sluit God deuren en opent Hij nieuwe wegen.

Ds. Den Hertog vraagt zich af waarom de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken opnieuw geen vergaderweek kan beleggen. „Misschien wijst de Heere wel een weg die we zelf niet zouden kiezen. Om ons onrustig te maken. Als kerk zijn we niet meer en niet minder dan krijgsgevangenen in de zegetocht van Christus door de wereld, een lijdend voorwerp in de zin waarin Christus het onderwerp is.”

Ds. Den Hertog zingt Psalm 17:3: „Ik zet mijn treden in Uw spoor.” De andere synodeleden neuriën mee. De predikant gaat voor in gebed.

Dan is het pauze.

10.05 uur 29 september 2020

Grapperhausje

De synode begint de dag met bezinning en gebed. Preses ds. J. G. Schenau leest Handelingen 16:1-10 en gaat voor in gebed.

Er volgen enkele mededelingen, onder meer over de regels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo moeten de synodeleden mondkapjes dragen als ze zich binnen het gebouw verplaatsen en de microfoon bij de lessenaar na iedere spreekbeurt schoonmaken. Ds. Schenau: „Laat niemand ons kunnen betrappen op een ‘Grapperhausje’.”

09.56 uur 29 september 2020

Wat de synode gaat doen

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken zou eigenlijk tot en met vrijdag in de Oenenburgkerk in Nunspeet vergaderen, maar dat gaat vanwege het coronavirus niet door. Vanwege de ruimte komen de synodeleden nu in de Dorpskerk bijeen. De strengere maatregelen die het kabinet maandag afkondigde, hebben volgens synodepreses ds. J. G. Schenau het besluit van het moderamen „welhaast een profetisch karakter verleend.”

Wat staat er op de agenda? Er is ruimte voor bezinning en gebed. Verder spreekt de synode over de vraag hoe het verder moet met de vergaderingen. Een heikel punt is de vrouw in het ambt. Het moderamen (synodebestuur) stelt voor een definitief besluit in 2023 te nemen.

Op de agenda staat verder onder meer de bestuursstructuur van de Theologische Universiteit Apeldoorn en rapporten over kleine kerken en de emeritikas.

09.17 uur 29 september 2020

Kijk mee naar de synode

De synode is hier live te volgen.

live

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

12.53 uur 28 september 2020

Agenda vergaderdag

De agenda van de vergadering op 29 september is hier te vinden.

Belangrijkste momenten