Virusremmer goedgekeurd voor ernstig zieke coronapatiënten

De Tweede Kamer debatteert donderdagavond over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. beeld ANP

De wereld is in de greep van de coronacrisis. Hoewel de pandemie in Europa over haar hoogtepunt heen lijkt, gelden nog tal van beperkingen om een nieuwe opleving tegen te gaan. Veel EU-landen hebben de grenzen weer geopend voor inwoners van andere Europese landen.

Liveblog laatste update 22.30 uur 25 juni 2020
21.13 uur 24 juni 2020

‘Welkom besluit over scholen, onderwijs heeft ook sociale kant’

Het voorgezet onderwijs is blij dat scholieren volgend schooljaar weer gewoon dagelijks naar school kunnen. „Dat is goed nieuws. Een heel welkom besluit voor scholen, leerlingen, docenten en ouders”, reageert voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-Raad. De vereniging van scholen in het voorgezet onderwijs gaat snel nieuwe protocollen opstellen, waarin het criterium dat leerlingen onderling afstand moeten houden komt te vervallen.

Door de afstandsregel hadden scholen te weinig plaats voor iedereen. De meeste middelbare scholieren konden de afgelopen weken slechts één dag in de week fysiek naar school komen.
„Iedereen is heel blij dat leerlingen straks weer vijf dagen per week naar school kunnen. Want je kunt op afstand veel dingen doen, maar het beste onderwijs wordt op school gegeven”, zegt Rosenmöller. Hij benadrukt dat onderwijs niet alleen draait om kennisoverdracht. „De sociale kant is een wezenlijk onderdeel van het onderwijs. Dat kun je op afstand niet op dezelfde manier realiseren”, aldus de voorzitter van de VO-Raad, die tevens fractievoorzitter is van GroenLinks in de Eerste Kamer.
Rosenmöller ziet wel voor zich dat de ervaringen die de sector heeft opgedaan met lesgeven op afstand, bijvoorbeeld via videoverbindingen, in de toekomst van pas kunnen komen. „Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die ziek zijn. Zij kunnen zo toch onderwijs krijgen.” Daarom is het wat hem betreft belangrijk dat de digitale infrastructuur van scholen goed op orde blijft. Hij prijst de scholen en leraren die na de schoolsluiting in maart heel snel het afstandsonderwijs uit de grond stampten. „Er is van gemaakt wat ervan te maken viel.”
Op de vraag of de schoolsluiting achteraf wel nodig was, antwoordt Rosenmöller dat het „op dat moment onvermijdelijk was”. Zeker toen de medisch specialisten vonden dat de scholen dicht moesten om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Later werd steeds duidelijker dat jongeren nauwelijks getroffen worden door het virus.

20.50 uur 24 juni 2020

‘In tal van bedrijfssectoren weer wat lucht’

De versoepeling van de coronamaatregelen geeft ondernemers in tal van sectoren eindelijk weer wat lucht, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland. Ze zijn dan ook blij met de aangekondigde stappen. De ondernemersorganisaties willen wel dat er snel onderzoek komt naar de mogelijkheden om op een verantwoorde manier van de 1,5 meterregel te kunnen afwijken.

Dat onderzoek is volgens de organisaties nodig om te voorkomen dat ondernemers in bijvoorbeeld de horeca en de culturele sector alsnog omvallen omdat ze met die maatregel onvoldoende uit de voeten kunnen. „Het rigide vasthouden aan alleen die 1,5 meter is niet houdbaar meer, als niet ook naar andere, slimmere opties wordt gekeken”, zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. „Dat moet binnen drie weken gebeuren, zodat het zomerseizoen voor bepaalde ondernemers nog enigszins kan worden gered.”

Hans de Boer. beeld ANP


Volgens collega-voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland is, door aan die 1,5 meterregel vast te blijven houden, de versoepeling voor diverse sectoren nog altijd onvoldoende voor een rendabele bedrijfsvoering. „Het risico dreigt dat veel bedrijven gaan omvallen als er niet snel meer mogelijk wordt.”
VNO-NCW en MKB-Nederland betreuren het ook dat een aantal sectoren voor onbepaalde tijd gesloten moeten blijven, zoals discotheken en ballonvaarders. De organisaties dringen aan op een goede compensatieregeling van het kabinet voor ondernemers in die sectoren.
De ondernemersorganisaties juichen het toe dat de middelbare scholen na de zomer weer volledig open mogen. Daarmee wordt onder meer voorkomen dat mogelijke achterstanden bij leerlingen te groot worden. De openstelling geeft ook weer meer ruimte aan ouders die thuiswerken.

20.50 uur 24 juni 2020

Horeca had op meer gehoopt

Horeca-ondernemers zijn veelal niet geholpen met de „theoretische versoepelingen” van de coronabeperkingen die het kabinet heeft aangekondigd. Het loslaten van het maximumaantal gasten, met de 1,5 afstand in ogenschouw genomen, is voor een aantal grote hotels en restaurants en voor conferentieoorden een verbetering. Maar de kleinere zaken schieten met de aanpassingen niet zo veel op.

Dat zegt Dirk Beljaarts van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een reactie op de persconferentie van premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Bij de KHN-directeur is eerder sprake van teleurstelling dan van blijdschap. „We hadden op iets beters gehoopt.”
Beljaarts legt uit dat kleinere zaken als cafés en restaurants nu al vaak niet aan de dertig gasten komen. De verhoging van het aantal toegestane bezoekers, met de 1,5 meterregels, betekent geen verbetering van de huidige situatie. De KHN-directeur wijst onder meer op de restricties op terrassen die zijn gebleven, ondanks de plaatsing van kuchschermen. Tafels mogen daardoor wel dichter bij elkaar, maar een groep bezoekers moet nog altijd op afstand blijven van elkaar. Hij snapt ook niet wat het verschil is met personen die bijvoorbeeld wel met zijn vieren in een auto mogen zitten.
Ook wijst Beljaarts op de versoepelingen die gelden voor de kermis en de braderie. „Daar mag je dus wel met een drankje staan, maar op het terras moet je blijven zitten. Het is moeilijk om niet ondankbaar over te komen”, zegt hij.
KHN had graag gezien dat horeca-ondernemers perspectief geboden zouden krijgen. Veel ondernemers staan volgens de organisatie voor belangrijke beslissingen zoals investeren of het eventueel verkopen van de zaak. Als voorbeeld van hoe het ook kan wijst hij naar de situatie in Vlaanderen waar een hele route tot het einde van het jaar is uitgestippeld, mits de virusontwikkeling dit toelaat.
Met het reces in politiek Den Haag voor de deur, vrees KHN een periode van weinig veranderingen. Daarbij zijn de maatregelen nu zo dat blij slecht weer veel zaken niet rendabel open kunnen. De brancheorganisatie blijft zijn signalen afgeven, zeker omdat in Nederland volgens KHN alleen gesproken wordt over wat niet kan en er geen ruimte is voor gesprekken over wat nodig is. „We gaan de komende dagen maar eens kijken wat wijsheid is”, besluit Beljaarts.

20.49 uur 24 juni 2020

Jongeren onder de 18 hoeven geen 1,5 meter afstand te houden

Voor iedereen onder de 18 jaar wordt de 1,5 meterregel losgelaten, zo kondigde premier Mark Rutte aan in zijn persconferentie. Dat betekent dat bijvoorbeeld middelbare scholen minder rekening hoeven te houden met de belangrijkste regel die het kabinet voor volwassenen hanteert.

"De risico’s voor jongeren zijn echt heel veel kleiner", legt Rutte de maatregel uit. Ze worden minder snel besmet en als dat wel gebeurt, krijgen ze slechts milde klachten.
Na de zomer kunnen ook de middelbare scholen weer volledig open. Het geringe risico op besmetting "weegt niet op tegen de negatieve effecten van de huidige situatie op het welzijn van jongeren", zegt het ministerie van Onderwijs. Dat departement waarschuwt wel dat er ook na de zomervakantie aanpassingen nodig zijn. Leerlingen onderling hoeven dan geen afstand te houden, voor leraren en conciërges geldt de regel wel nog steeds.
Onderwijsminister Arie Slob is blij dat de middelbare scholen straks open gaan. "Daar hebben leerlingen en leraren ook veel behoefte aan, na al die weken onderwijs achter een computerscherm," zegt hij.
Naast jongeren mogen straks ook volwassenen weer gewoon voetballen en hockeyen. Contactsporten zijn vanaf 1 juli weer toegestaan, voor zowel de amateur als de professionele sporter. Mensen die liever naar de sportschool willen, kunnen hier vanaf begin volgende maand ook terecht.

20.44 uur 24 juni 2020

Horeca had op meer gehoopt

Horeca-ondernemers zijn veelal niet geholpen met de „theoretische versoepelingen” van de coronabeperkingen die het kabinet heeft aangekondigd. Het loslaten van het maximumaantal gasten, met de 1,5 afstand in ogenschouw genomen, is voor een aantal grote hotels en restaurants en voor conferentieoorden een verbetering. Maar de kleinere zaken schieten met de aanpassingen niet zo veel op.

Dat zegt Dirk Beljaarts van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een reactie op de persconferentie van premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Bij de KHN-directeur is eerder sprake van teleurstelling dan van blijdschap. „We hadden op iets beters gehoopt.”
Beljaarts legt uit dat kleinere zaken als cafés en restaurants nu al vaak niet aan de dertig gasten komen. De verhoging van het aantal toegestane bezoekers, met de 1,5 meterregels, betekent geen verbetering van de huidige situatie. De KHN-directeur wijst onder meer op de restricties op terrassen die zijn gebleven, ondanks de plaatsing van kuchschermen. Tafels mogen daardoor wel dichter bij elkaar, maar een groep bezoekers moet nog altijd op afstand blijven van elkaar. Hij snapt ook niet wat het verschil is met personen die bijvoorbeeld wel met zijn vieren in een auto mogen zitten.
Ook wijst Beljaarts op de versoepelingen die gelden voor de kermis en de braderie. „Daar mag je dus wel met een drankje staan, maar op het terras moet je blijven zitten. Het is moeilijk om niet ondankbaar over te komen”, zegt hij.
KHN had graag gezien dat horeca-ondernemers perspectief geboden zouden krijgen. Veel ondernemers staan volgens de organisatie voor belangrijke beslissingen zoals investeren of het eventueel verkopen van de zaak. Als voorbeeld van hoe het ook kan wijst hij naar de situatie in Vlaanderen waar een hele route tot het einde van het jaar is uitgestippeld, mits de virusontwikkeling dit toelaat.
Met het reces in politiek Den Haag voor de deur, vrees KHN een periode van weinig veranderingen. Daarbij zijn de maatregelen nu zo dat blij slecht weer veel zaken niet rendabel open kunnen. De brancheorganisatie blijft zijn signalen afgeven, zeker omdat in Nederland volgens KHN alleen gesproken wordt over wat niet kan en er geen ruimte is voor gesprekken over wat nodig is. „We gaan de komende dagen maar eens kijken wat wijsheid is”, besluit Beljaarts.

20.22 uur 24 juni 2020

De Jonge: Verpleeghuisbewoner heeft recht op bezoek

beeld ANP

Verpleeghuisbewoners hebben het recht om bezoek te kunnen ontvangen. Nu het grootste gevaar van het coronavirus is geweken, moeten verpleeghuizen dat waar mogelijk toelaten, vindt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Dat verpleeghuizen „de schrik nog in de benen” hebben, begrijpt de minister wel. „Geef ze even de tijd om het te regelen.” Maar als het nodig is kan de inspectie afdwingen dat verpleeghuizen bewoners weer toestaan bezoek te ontvangen en erop uit te gaan. Al wil De Jonge „niet gelijk in zulke termen spreken”, zei hij na nieuw coronacrisisberaad van het kabinet.
Verpleeghuizen gingen in maart op slot voor bezoek om de opmars van het coronavirus daar te stoppen. Sinds 25 mei mochten bewoners weer één vaste bezoeker ontvangen, mits op hun locatie geen coronabesmettingen waren. Half juni werden de landelijke regels verder versoepeld: verpleeghuizen kregen de vrijheid om weer zelf beleid te maken over bezoek.
Sommige instellingen houden echter nog altijd strenge regels aan. Een aantal bewoners en familieleden eiste daarom van De Jonge dat hij die verpleeghuizen tot de orde zou roepen.
Ouderenbond ANBO noemt het loslaten van beperkingen in verpleeghuizen „goed nieuws, maar ook spannend”. Directeur-bestuurder Liane den Haan vindt het „heel fijn” dat meerdere mensen tegelijk op bezoek kunnen komen. De ANBO roept verpleeghuizen op duidelijk te communiceren over de manier waarop bezoek het beste kan plaatsvinden. „We krijgen veel telefoontjes van mensen die het verwarrend en lastig vinden dat het in het ene verpleeghuis anders geregeld is dan in het andere.”
Verder benadrukt de ANBO dat verpleeghuisbewoners zeer kwetsbaar zijn en iedereen zich aan de regel van 1,5 meter afstand moet houden. „Niemand wil dat er een nieuwe besmettingshaard ontstaat en het verpleeghuis de bezoekregeling weer moet aanscherpen of opnieuw dicht moet.”

20.18 uur 24 juni 2020

Na contact met coronapatiënt mogelijk ook zonder klachten testen

Wie in de buurt van een coronapatiënt is geweest, moet mogelijk ook zonder klachten een coronatest ondergaan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD’en gaan na of dat verstandig is, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Nu komen alleen mensen met klachten die op het coronavirus wijzen, in aanmerking voor een test. Maar het bewijs dat mensen ook zonder hoest, snotneus of koorts het virus onder de leden kunnen hebben en kunnen overdragen, stapelt zich op.
Er zijn nog steeds te veel mensen die met klachten doorlopen en de teststraat links laten liggen, constateert De Jonge. Ook wie maar milde symptomen heeft, moet zich echt laten testen, onderstreepte hij nog eens na het voorlopig laatste coronacrisisberaad van het kabinet.

20.14 uur 24 juni 2020

Bruls: Het komt nu nóg meer aan op verantwoordelijkheid mensen

In navolging van premier Mark Rutte doet woensdag ook Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, een beroep op de mensen in Nederland. "Het komt nu nóg meer aan op de verantwoordelijkheid van de samenleving. Als inwoners, ondernemers en toeristen. Want we moeten samen te allen tijde voorkomen dat het virus oplaait en we weer strengere maatregelen moeten nemen", zegt hij in reactie op de versoepeling van de maatregelen.

"Vanaf 1 juli is er veel mogelijk, maar mét die 1,5 meter afstand. Die blijft voorlopig nog wel even. Ook kunnen er weer evenementen worden georganiseerd. Daarvoor gelden uiteraard wel de regels voor grote groepen zoals reserveren, verplichte zitplaatsen en niet zingen en schreeuwen. Dat is best een uitdaging als je denkt aan een voetbalwedstrijd of concert", vervolgt Bruls.
"De voorbereidingstijd van gemeenten en organisatoren kan oplopen van enkele weken tot acht weken en voor grote evenementen is dat vaak nog langer. Dat betekent dat deze zomer best een kermis of buurtfeest mogelijk is, maar grote popfestivals nog niet. Kortom: we hebben het met z’n allen in de hand om er een mooie zomer van te maken. Met, waar nodig, toezicht van de veiligheidsregio’s."

20.04 uur 24 juni 2020

OV-NL: Blijf spits zoveel mogelijk mijden

beeld ANP

De openbaarvervoerbedrijven in Nederland hopen dat mensen de spits zoveel mogelijk blijven mijden. Dat is volgens OV-NL, de organisatie waarin alle openbaarvervoerbedrijven verenigd zijn, cruciaal om van de woensdag aangekondigde versoepelingen een succes te maken. Het advies om het openbaar vervoer alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen vervalt en per 1 juli zijn alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro weer beschikbaar.

„We zijn verheugd met de versoepelingen die het kabinet vanavond bekendmaakte. Zo kan het ov weer meer een belangrijke bijdrage leveren aan de bewegingsvrijheid voor reizigers. Zij zijn eraan toe. En ook onze medewerkers zien de reizigers graag weer terug”, zegt Pedro Peters, voorzitter van OV-NL. „Spreiding van het aantal reizigers over de dag geeft heel veel ruimte. Dus een dringend beroep: reis verstandig en houd zoveel mogelijk afstand.”
De openbaarvervoerbedrijven zeggen het de voorbije maanden zwaar te hebben gehad. Op sommige momenten waren er 90 procent minder reizigers dan normaal.
Om het nu succesvol te laten verlopen, heeft OV-NL onder meer afspraken gemaakt met onderwijsinstellingen. „De afspraken met de minister, staatssecretaris en de onderwijskoepels zie ik als een mijlpaal. Studenten zijn voor ons belangrijke reizigers en door de unieke samenwerking met het onderwijs kunnen zij straks veel meer op locatie onderwijs krijgen, zonder dat we daarmee de spitsen te veel belasten. In oktober zullen we de resultaten van deze unieke samenwerking evalueren”, zegt Peters.

19.54 uur 24 juni 2020

Onderwijsbonden: volledige heropening scholen is logisch

De onderwijsbonden reageren positief op het kabinetsbesluit om ook de middelbare scholen na de zomervakantie weer helemaal te openen. Voorzitter Jan de Vries van CNV Onderwijs noemt het besluit „goed voor leerlingen en het personeel”. De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt het een logisch besluit.

„Afstandsonderwijs en fysieke lessen zijn op de lange termijn niet vol te houden”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel. „De anderhalve meter afstand voor scholieren onderling was op papier goed bedacht, maar bleek in de praktijk niet vol te houden.”
Beide bonden benadrukken dat de werkdruk sterk is toegenomen doordat leerlingen de afgelopen tijd slechts een klein deel van de tijd op school terechtkonden en de rest van de tijd via internet les kregen. Die combinatie van fysiek en digitaal onderwijs „vergt veel van docenten”, aldus CNV. „Als je een klas moet opdelen in drie groepen en daardoor drie keer dezelfde les moet geven, terwijl je daarnaast ook digitaal les geeft, dan is dat niet lang vol te houden”, aldus De Vries.
Voor de bonden is het wel van belang dat de veiligheid van onderwijspersoneel goed wordt gewaarborgd. De Moel maakt zich zorgen over docenten die in de risicogroep vallen. „We moeten erop letten dat zij zich niet onder druk gezet voelen om toch te gaan werken”, benadrukt hij.
De Vries van CNV Onderwijs is blij voor de scholieren dat ze elkaar na de zomer weer dagelijks op school kunnen ontmoeten. „Geen fysiek onderwijs, betekent ook weinig sociale interactie, terwijl dat juist zo belangrijk is voor pubers.”

19.52 uur 24 juni 2020

De Jonge: Lockdown onwaarschijnlijk, meeste maatregelen regionaal

Het kabinet acht een lockdown in heel Nederland „onwaarschijnlijk” en als het goed is, onnodig. De meeste coronamaatregelen zullen regionaal of lokaal gericht zijn om kleine uitbraken snel uit te kunnen trappen, zegt ‘coronaminister’ Hugo de Jonge.

„Een landelijke lockdown is onwaarschijnlijk, als we het goed doen met elkaar”, zei de minister na een crisisvergadering van het kabinet. Dat laatste is belangrijk, benadrukt hij, want „de pandemie raast door”.
Mocht het aantal nieuwe besmettingen onverhoopt toch ineens flink oplopen, dan is het de bedoeling dat de maatregelen op regionaal niveau en het liefst lokaal worden genomen. „We bereiden ons nu voor om het lokaal te kunnen aanpakken”, zei De Jonge. Als voorbeeld wijst hij op metingen in het rioolwater waarmee lokale aanwezigheid van het virus vroeg kan worden gesignaleerd.

19.44 uur 24 juni 2020

Rutte: Koren mogen weer oefenen

„Koren mogen vanaf 1 juli weer samenkomen om te oefenen.” Dat zei premier Rutte woensdagavond op zijn laatste persconferentie over de coronapandemie voor het zomerreces.

ANP-409402710Rutte: Koren mogen weer oefenen

19.39 uur 24 juni 2020

Rutte: Als 1,5 meter verslapt, kan het snel misgaan

Het is echt cruciaal dat mensen de 1,5 meter afstand van elkaar blijven houden, zei premier Mark Rutte na crisisberaad. „We moeten dit echt doen. Het geldt in de hele wereld. De besmettingskans is enorm veel kleiner. We moeten dit echt doen. Anders lopen een groot risico.”

Rutte zei zelf ook te balen van die 1,5 meter afstand. Maar hij waarschuwde om niet met die regel te verslappen. „Dan weten we één ding zeker. Als mensen terugkomen van vakantie of op plekken waar het virus snel opleeft, dan loopt het weer snel op.”
Zonder maatregelen waren er volgens Rutte 35.000 mensen op de IC terechtgekomen in plaats van 3000, dat is ruim tien keer zoveel.

19.26 uur 24 juni 2020

Touringcarbedrijven opgelucht, maar nog niet gered

Touringcarbedrijven zijn opgelucht met de versoepeling van de coronamaatregelen. Dat stelt de ondernemers in staat om weer aan werk te denken, aldus Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). De brancheorganisatie waarschuwt tegelijkertijd dat de sector nog niet is gered, aangezien de verlichting niet betekent dat de bussen gelijk weer vol zullen zitten.

„Een goede eerste stap”, aldus een zegsman van KNV. „We zijn blij met de versoepeling en dan vooral dat ze begrepen hebben dat er weinig verschil zit tussen een touringcar, een vliegtuig of een stadsbus.” Daar werd eerder wel onderscheid tussen gemaakt.
Als het kabinet had besloten om de regels voor touringcars niet te versoepelen, dan had KNV een gang naar de rechter gemaakt. Busondernemers voerden eerder in Den Haag actie voor versoepeling. Ze vonden het niet uit te leggen dat zij niet op dezelfde manier werden behandeld als het openbaar vervoer en de luchtvaart.
Brancheorganisatie Busvervoer Nederland waarschuwde eerder dat busondernemers massaal om dreigen te vallen. Naast het versoepelen van de maatregelen pleitte de organisatie daarom ook voor financiële steun van de overheid. In totaal is 240 miljoen euro nodig om de hele branche te laten overleven, becijferde Busvervoer Nederland.

19.26 uur 24 juni 2020

Rutte: Alle contactberoepen vanaf 1 juli weer toegestaan

Alle contactberoepen zijn vanaf 1 juli weer toegestaan. Dat zei premier Mark Rutte tijdens de persconferentie na het laatste crisisberaad over het coronavirus. Eerder mochten andere contactberoepen zoals kappers al weer aan het werk.

19.23 uur 24 juni 2020

Rutte: Grote evenementen pas vanaf tweede helft augustus

Ondanks de versoepelingen die per 1 juli gelden, zal het evenementenseizoen nog niet op die datum beginnen, waarschuwt premier Mark Rutte. Het verlenen van vergunningen duurt namelijk nog wel een week of zes.

Grote evenementen zullen dan ook weer pas echt georganiseerd worden vanaf half augustus, denkt Rutte. Organisatoren moeten ervoor zorgen dat de coronamaatregelen worden nageleefd.

18.56 uur 24 juni 2020

Terugkijken: persconferentie met premier Rutte en minister De Jonge

Om 19.00 uur geven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie over de coronacrisis. Het is de laatste voor de zomervakantie. Rutte en De Jonge maken verdere versoepelingen van coronamaatregelen bekend. Daarvan lekten er al een paar uit.

persconferentie

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

18.54 uur 24 juni 2020

Drukte op Nederlandse wegen bijna even groot als voor lockdown

Het is bijna weer net zo druk op de Nederlandse wegen als voor het coronavirus ons land bereikte. In vijf van de twaalf provincies is het zelfs drukker dan voor de lockdown, aldus de wegverkeersdienst RDW.

„Na enkele stabiele weken is de verkeersvraag deze week weer gestegen naar waarden die op etmaalniveau vergelijkbaar zijn met de periode voordat de coronamaatregelen werden ingesteld”, aldus de RDW, kijkend naar de cijfers van 3 maart en 23 juni. 3 maart werd als uitgangspunt gebruikt en op 23 juni was de verkeersvraag 97 procent daarvan.
Volgens de RDW zijn er veel verschillen per provincie. „Grofweg kunnen we een diagonale lijn door Nederland trekken van noordwest naar zuidoost. Het verkeer op de belangrijkste noord-zuid as (Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Limburg) blijft nog achter vergeleken met de wegen in de noordoostelijke en de zuidwestelijke landsdelen.”
In Utrecht is de zogenoemde verkeersvraag het minst aangetrokken in vergelijking met de datum 3 maart. In Zeeland is het aanzienlijk drukker in het verkeer dan voor de lockdown.
De ochtendspits is nog altijd een stuk rustiger dan normaal. De RDW heeft het over een daling van 15 tot 20 procent. „Maar ook in deze periode is de verkeersvraag alweer een stuk hoger ten opzichte van het dieptepunt, met een daling van 50 procent.”
De doorstroming op de wegen is nog altijd eens stuk beter dan begin maart. Waarschijnlijk komt dit door de gelijkmatigere spreiding van het verkeer over de dag, aldus de RDW.

18.41 uur 24 juni 2020

Bezoekers New York twee weken in quarantaine

Bezoekers uit andere Amerikaanse staten zullen bij een bezoek aan de staat New York twee weken in quarantaine moeten in de strijd tegen het coronavirus. De maatregel geldt voor reizigers uit gebieden met een groot aantal coronabesmettingen, zoals Florida en Texas. De lijst wordt steeds geactualiseerd.

Ook in de staten New Jersey en Connecticut wordt een verplichte zelfisolatie van veertien dagen van kracht. De gouverneurs van de drie staten benadrukken dat hun inwoners zwaar te lijden hadden onder de coronacrisis, en dat zij een nieuwe golf besmettingen willen voorkomen.
De staat New York met de gelijknamige metropool was een tijd het epicentrum van de coronapandemie, met dagelijks 800 doden en duizenden besmettingen. Maar het aantal infecties daalde aanzienlijk door allerlei maatregelen. In andere delen van de VS daarentegen is sprake van een forse toename, mogelijk door een te snelle versoepeling van de coronaregels.

18.39 uur 24 juni 2020

Terraseigenaar kan 1,5 meter vervangen door ‘kuchscherm’

Als er een scherm tussen terrastafeltjes staat, mogen ze in het vervolg dichter op elkaar staan dan 1,5 meter. Het kabinet hoopt dat de horeca zo meer bezoekers kan ontvangen, bevestigen ingewijden na berichtgeving van de NOS.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) heeft laten onderzoeken of de zogenoemde kuchschermen veilig zijn en of er mee valt te werken. Nu moet er nog 1,5 meter tussenruimte tussen terrasbezoekers worden aangehouden.
Binnen blijft de voorgeschreven 1,5 meter nog wel gelden.

18.36 uur 24 juni 2020

Amerikaanse minister Pompeo: overleg over hervatten reizen met EU

Pompeo. beeld AFP

De Verenigde Staten en Europese landen werken aan het hervatten van reizen tussen de beide continenten. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo tijdens een persconferentie in Washington. „We werken aan de juiste manier en de juiste timing om dat te doen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we daar de komende weken uit zullen komen, niet alleen tussen de VS en de Europese Unie, maar ook met andere delen van de wereld.”

Pompeo deed zijn uitspraken terwijl EU-lidstaten overleg hadden over de heropening van de Europese grenzen voor reizigers uit landen van buiten de EU per 1 juli. Dat overleg leverde woensdag nog geen resultaat op. De EU-lidstaten kunnen het vooralsnog niet eens worden over de criteria waar een niet-EU-land aan moet voldoen om als veilig te worden beschouwd. De 27 ambassadeurs hebben onderhandelingen hierover in Brussel afgebroken en overleggen vrijdag verder.

18.26 uur 24 juni 2020

Amsterdamse driehoek verbiedt 'demonstratie-rave'

De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) verbiedt de 'demonstratie-rave' die op Facebook voor komende zaterdag staat aangekondigd op de Dam.

De bijeenkomst heeft volgens de driehoek veel elementen van vermaak, waardoor de collectieve meningsuiting op de achtergrond is gekomen. De driehoek beschouwt de ‘rave’ daarom als een evenement en niet als een demonstratie.
"Het is op grond van de noodverordening tot 1 september 2020 verboden om evenementen te laten plaatsvinden", aldus de driehoek. De initiatiefnemer had het evenement via Facebook aangekondigd. De politie zal handhavend optreden bij overtreding van het verbod.
Tijdens de rave wilden de initiatiefnemers dansen tegen het in hun ogen "scheve coronabeleid".

17.28 uur 24 juni 2020

'Aantal introductieweken eerstejaars studenten gaan door met app'

Studentensteden proberen de introductieweek voor eerstejaarsstudenten zo goed als het gaat toch door te laten gaan. Grote feesten organiseren gaat moeilijk vanwege de coronamaatregelen, merkt ook de organisatie van de Intreeweek van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Toch gaan studenten daar bij kleine evenementen kennismaken met elkaar, met behulp van een speciaal hiervoor ontwikkelde app van het bedrijf Tactile, meldt de organisatie. Volgens het bedrijf gaat dit in ongeveer tien steden zo gebeuren.

Amsterdam zal eind augustus niet zo rumoerig zijn als normaal gesproken tijdens de Intreeweek, die dit jaar vanwege corona niet vijf maar vier dagen duurt. Eerstejaars zullen grotendeels via een app kennismaken met het studentenleven, vertelt een woordvoerder van de organisatie van de UvA-week. Zo kunnen ze een livestream bekijken van feest met dj’s die verspreid over de stad draaien. Ook worden er workshops en een comedynacht georganiseerd. De organisatie onderzoekt nog of het mogelijk is om kleine groepen studenten lijfelijk toe te laten bij evenementen.
Volgens het bedrijf kunnen studenten aan universiteit of hbo dankzij de app evenementen vinden en bijwonen, online en in het echt. De app houdt bij of er niet meer mensen bij elkaar komen dan verantwoord is. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld toch even langs bij een studentenvereniging om kennis te maken.
"Voor de huidige eerstejaars is het eindexamen al bizar geweest", licht een woordvoerder van Tactile toe. "We willen dat ze de start van hun nieuwe studietijd zoveel mogelijk normaal kunnen doorlopen." Eerstejaars krijgen zoals gebruikelijk een groepje toegewezen waarmee ze af kunnen spreken.

16.48 uur 24 juni 2020

Na 1 juli ook ov voor niet-noodzakelijke reizen

Nederlanders kunnen na 1 juli gewoon gebruikmaken van het openbaar vervoer. Mensen mogen ook voor niet-noodzakelijke reizen met de bus, tram of trein, melden ingewijden. In treinstellen en bussen mogen daarnaast meer mensen worden toegelaten. De afgelopen weken gold een beperking van 40 procent van de capaciteit.

Wel moeten Nederlanders de spits zo veel mogelijk mijden. Mogelijk worden openingstijden van bijvoorbeeld musea of lestijden van bepaalde onderwijsinstellingen daarop afgestemd. Mondkapjes blijven voorlopig nog even verplicht in het openbaar vervoer evenals het zoveel mogelijk bewaren van 1,5 meter afstand tot medereizigers.
De nieuwe regels voor het ov worden woensdagavond aangekondigd, als onderdeel van een breder pakket aan versoepelingen. De meest betrokken bewindspersonen bespraken voorlopig voor het laatst binnen de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) de aanpak van het coronavirus.
Het openbaar vervoer rijdt sinds begin juni weer volgens normale dienstregeling, omdat ook andere regels om het coronavirus te bestrijden werden versoepeld. Sindsdien is de bezetting steeds ruim onder de 40 procent gebleven.
Voor touringcars, taxi’s en personenauto’s worden de regels ook versoepeld. Wel moeten bijvoorbeeld taxibedrijven van te voren vragen naar eventuele klachten. Gegevens die worden afgegeven bij reserveringen kunnen mogelijk voor bron- en contactonderzoek worden gebruikt.

16.41 uur 24 juni 2020

IATA ziet andere uitwegen luchtvaart dan quarantainemaatregelen

Regeringen doen er verstandig aan om geen quarantainemaatregelen op te leggen bij de heropening van hun economie. Dat zegt de internationale luchtvaartorganisatie IATA, die met verschillende alternatieve maatregelen voor de luchtvaart op de proppen komt. Zo zouden passagiers met ziektesymptomen ontmoedigd moeten worden om te reizen. Verder ondersteunt IATA gezondheidscontroles door overheden. Dat kan in de vorm van gezondheidsverklaringen.

ANP-414387960IATA ziet andere uitwegen luchtvaart dan quarantainemaatregelen

16.25 uur 24 juni 2020

Minder dan 250 coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen

In Nederlandse ziekenhuizen liggen in totaal nog 246 coronapatiënten. Dat is het laagste aantal in maanden. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) becijfert dat de meeste patiënten op verpleegafdelingen liggen. Het zijn er 197, 14 minder dan dinsdag. Op de intensive care worden 49 mensen met de longziekte Covid-19 behandeld, één meer dan dinsdag.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) merkt op dat de totale bezetting op de ic’s „onveranderd laag blijft”. Momenteel liggen 565 mensen om andere redenen dan corona op de ic. Kuipers noemt dat „een teken dat de reguliere zorg nog niet op het oude peil is”.

16.15 uur 24 juni 2020

Corona is soms af te lezen aan het oog

Plotseling om onverklaarbare redenen een rood oog? Dat zou zomaar kunnen duiden op een coronabesmetting. Zo’n 1 tot 3 procent van de besmette mensen heeft hier last van.

2020-06-24-BIN10-oogontsteking-6-FC-V_webCorona is soms af te lezen aan het oog

15.14 uur 24 juni 2020

IMF ziet iets dieper dal voor Nederlandse economie

De Nederlandse economie krimpt nog iets harder dan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) twee maanden geleden voorzag, maar herstelt daarna ook steviger. Wereldwijd rekent de denktank nu op een fors grotere krimp met juist een langzamer herstel het jaar daarna.

ANP-412700468IMF ziet iets dieper dal voor Nederlandse economie

15.13 uur 24 juni 2020

IMF: schade wereldeconomie door corona ruim 12.000 miljard dollar

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) denkt dat de wereldwijde economische schade door de coronacrisis in 2020 en 2021 zal uitkomen op in totaal meer dan 12.000 miljard dollar. Dat schrijft IMF-hoofdeconoom Gita Gopinath in een rapport over de gevolgen van wat zij de ‘Great Lockdown’ noemt.

ANP-410148751IMF: Schade wereldeconomie door corona ruim 12.000 miljard dollar

15.04 uur 24 juni 2020

Belgische pretparken, theaters, zwembaden vanaf 1 juli weer open

De zwembaden, pretparken, binnenspeeltuinen, wellnesscentra, theater-, bioscoop- en feestzalen mogen vanaf woensdag 1 juli in België weer de deuren openen. Culturele activiteiten binnen worden beperkt tot 200 personen en openluchtevenementen tot 400. Dat heeft de Belgische regering besloten na overleg met de Nationale Veiligheidsraad.

Een mondkapje blijft verplicht in het openbaar vervoer, en wordt voor het publiek aanbevolen maar niet verplicht om te dragen in winkels en supermarkten. Mondmaskers zouden bij heropflakkering van de epidemie wel "verplicht kunnen worden" op drukke openbare plaatsen.
De regels rond sociale contacten worden opnieuw versoepeld. De inwoners van België mochten er al een 'persoonlijke bubbel' van 10, eventueel wekelijks wisselende, personen op nahouden met wie zij kunnen afspreken, en die wordt nu uitgebreid tot 15.
Volgens premier Sophie Wilmès verbetert de epidemiologische situatie per dag in het land, maar er komt geen latere sluiting van de horeca. Cafés en restaurants moeten nu uiterlijk om 01.00 uur ‘s nachts dicht. Afgelopen weekeinde gingen in Brussel honderden jongeren na sluiting de straat op waar ze zonder afstand te bewaren en zonder mondkapjes op nog lang feest vierden. De horeca stelde daarop voor sluitingstijden te verruimen voor een betere spreiding maar dat gebeurt niet. Wilmès veroordeelde de massale feestpartij in Brussel.
Nachtclubs en massa-evenementen blijven verboden. Vanaf 1 augustus worden evenementen binnen met 400 personen mogelijk, en buiten met 800.

14.06 uur 24 juni 2020

Ook corona-uitbraak in kalkoenslachterij Duitsland

Alle ruim 1100 medewerkers van een kalkoenslachterij in het Duitse Wildeshausen worden op corona getest nadat bij 23 van hen het virus is vastgesteld. Een private onderneming voert de tests onder toezicht van de lokale gezondheidsautoriteiten uit en is woensdag begonnen.

De uitbraak in de slachterij in de deelstaat Nedersaksen komt kort nadat rond twee steden in de deelstaat Noordrijn-Westfalen een regionale lockdown werd afgekondigd. Aanleiding is dat bij minstens 1500 van de 6000 medewerkers van slachterij Tönnies het virus was vastgesteld.
Een woordvoerder van de regio Oldenburg, waar Wildeshausen in ligt, meldde dat het testen van de medewerkers zo snel mogelijk gebeurt. Inmiddels zijn 150 mensen getraceerd en getest die in contact zijn geweest met de besmette medewerkers. De resultaten daarvan worden woensdag verwacht.

14.04 uur 24 juni 2020

Dodental coronavirus stijgt met twee

Nog eens twee mensen zijn gestorven door het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft hun overlijden in de afgelopen 24 uur doorgekregen. Daarmee is het aantal sterfgevallen opgelopen tot 6097. Het werkelijke dodental ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen wordt getest op het virus.

De twee ‘nieuwe doden’ zijn al wat langer geleden overleden, maar dit is nu pas doorgegeven aan het RIVM. Een van de twee stierf op 31 mei, de ander op 8 juni. Voor zover nu bekend is afgelopen zondag voor het laatst iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Deze week is volgens de huidige RIVM-cijfers nog niemand gestorven, en afgelopen zaterdag overleed ook niemand. De laatste dag waarop meer dan vijf mensen overleden, was 10 juni, precies twee weken geleden.
In de hele maand juni zijn tot nu 105 coronapatiënten overleden. Op het hoogtepunt van de crisis, eind maart en begin april, stierven meer dan 150 patiënten per dag.
GGD’en hebben zes nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten gemeld. Daarmee komt het totaalaantal opnames op 11.859. Verder is het virus bij nog 83 mensen vastgesteld. Dat totaal is nu gestegen naar 49.804. Zulke gegevens komen soms wat later binnen.

13.58 uur 24 juni 2020

28 opgepikte migranten testen positief na aankomst op Sicilië

Enkele dagen na hun aankomst op Sicilië met een schip van de Duitse hulporganisatie Sea-Watch, zijn 28 van de 211 migranten die aan boord waren positief getest op het coronavirus. Dit meldt het Italiaanse persbureau ANSA woensdag.

De migranten waren na hun aankomst ondergebracht en getest op het quarantaineschip Moby Zazà, dat voor de kust van Porto Empedocle op Sicilië ligt. De regionale president van Sicilië, Nello Musumeci, bevestigde de infecties.
Het schip Sea Watch 3 kreeg zondag toestemming om de haven van Sicilië binnen te varen. Sinds de coronacrisis moeten migranten die op dit soort schepen in Italië aankomen twee weken in quarantaine verblijven op een ander schip, zoals de veerboot Moby Zazà.
De Sea Watch 3 had van de Italiaanse autoriteiten groen licht gekregen om op zondag in Sicilië aan te leggen nadat de bemanning 209 migranten had opgepikt op zee voor de kust van Libië in drie afzonderlijke operaties binnen 48 uur.

13.56 uur 24 juni 2020

Herdenking slavernijverleden zonder publiek vanwege corona

De herdenking van het slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam vindt dit jaar plaats zonder publiek vanwege de coronamaatregelen. De organisatie heeft besloten de herdenking op 1 juli aan te passen en de afschaffing van de slavernij zoveel mogelijk thuis te laten herdenken.

Bij het Nationaal Monument Slavernijverleden in het park wordt dit jaar herdacht dat Nederland de slavernij 157 jaar geleden in 1863 formeel afschafte in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. Toch moesten mensen nog verplicht tot tien jaar later op de plantages blijven werken. Ook 1873 is daarom een belangrijke datum in het slavernijverleden.
De herdenkingsceremonie is op 1 juli vanaf 13.00 uur live te volgen via NPO 1.
De traditionele Keti Koti Viering en het festival dat na de herdenking plaatsvindt, gaan niet door. De programmering van de Keti Koti-maand gebeurt nu online.

13.50 uur 24 juni 2020

EU-landen verdeeld over heropening buitengrenzen op 1 juli

De EU-lidstaten kunnen het niet eens worden over de heropening van de Europese grenzen voor reizigers uit landen van buiten de EU per 1 juli. De 27 ambassadeurs hebben onderhandelingen hierover woensdag in Brussel afgebroken en overleggen vrijdag verder, aldus bronnen in Brussel. Ze kunnen het vooralsnog niet eens worden over de criteria waar een niet-EU-land aan moet voldoen om als veilig te worden beschouwd en reizigers weer welkom te heten in de EU.

beeld AFP

Nederland staat „terughoudend” tegenover snelle heropening van de grenzen voor reizigers uit zogenoemde derde landen. Alleen als de epidemiologische situatie in een niet-EU-land gelijk of beter is dan gemiddeld in de EU, de corona-informatie uit dat land betrouwbaar en op basis van wetenschappelijke gegevens is, en er sprake is van wederkerigheid (EU-burgers mogen dan ook naar dat land reizen) kan Den Haag akkoord gaan met het toelaten van reizigers van buiten de EU, aldus bronnen in Brussel.

13.17 uur 24 juni 2020

Eerst ronde loonsubsidie kost schatkist bijna 10 miljard

Van de loonkostenregeling die het kabinet heeft opgetuigd voor bedrijven die veel last hebben van de coronacrisis, hebben in de eerste ronde een kleine 140.000 ondernemingen gebruikgemaakt. Het totale subsidiebedrag voor de maanden maart tot en met mei loopt naar verwachting op tot 9,8 miljard euro.

Dat zegt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Dankzij de regeling konden bedrijven de salarissen van 2,5 miljoen werknemers doorbetalen, ook als zij een fors deel van hun omzet zagen wegvallen. Gemiddeld liepen bedrijven die een beroep deden op de regeling ruim twee derde van hun inkomsten mis.
Vooral kleine bedrijven hebben een beroep gedaan op de loonsubsidie: meer dan 90 procent van de aanvragen kwam van kleine ondernemers.

12.07 uur 24 juni 2020

„Online besteld geneesmiddel kan gevaarlijk zijn”

Mensen moeten heel voorzichtig zijn wanneer ze geneesmiddelen zonder recept online kopen. De middelen kunnen vervuild zijn, de dosis is mogelijk verkeerd en dat kan gevaarlijk worden, waarschuwt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). „Betrouwbare aanbieders zullen nooit receptplichtige medicijnen verstrekken zonder een recept.”

beeld AFP

Wie buiten Europa een medicijn bestelt, kan zelfs strafbaar bezig zijn. Burgers mogen geen medicijnen importeren. Alleen apothekers, fabrikanten en groothandelaren komen in aanmerking voor een vergunning die daarvoor nodig is. De douane heeft in de afgelopen maanden ongeveer 500 pakketten met onder meer hydroxychloroquine en chloroquine in beslag genomen.

Volgens de inspectie denken sommige mensen dat zo’n medicijn dat ze online kopen, kan helpen tegen het coronavirus. Er zijn nog geen middelen die een coronabesmetting voorkomen en er is geen middel om te genezen van het virus.

12.02 uur 24 juni 2020

Kerkdiensten in de buitenlucht

In Giessenburg en Uddel streken de afgelopen zondagen honderden mensen neer in een weiland voor een kerkdienst in de buitenlucht. Buiten is er ruimte genoeg en je kunt er naar hartenlust zingen. Maar mag dit eigenlijk wel?

2020-06-24-KRK2-alblas-3-FC_webKerkdiensten in de buitenlucht houden, mag dat?

12.00 uur 24 juni 2020

10 procent minder nieuwe coronabesmettingen in een week in België

In België zijn de afgelopen zeven dagen dagelijks gemiddeld 93 nieuwe coronabesmettingen gerapporteerd, een daling van 10 procent ten opzichte van de week ervoor. Dat melden de Belgische gezondheidsautoriteiten, die van het publiceren van de dagcijfers zijn afgestapt. In het dagelijkse rapport melden ze nu de gemiddelden over de laatste zeven dagen, om zo beter de ontwikkeling van de epidemie te kunnen tonen.

beeld EPA

De trends blijven dalen. Woensdag beslist de Nationale Veiligheidsraad over mogelijke verdere versoepeling van beperkende coronamaatregelen, waarbij de trends een belangrijke rol spelen.

De afgelopen week werden elke dag nog gemiddeld 16 mensen opgenomen, en door de ziekenhuizen en verpleegtehuizen gemiddeld 5 sterfgevallen gemeld die aan Covid-19 worden toegeschreven.

11.44 uur 24 juni 2020

„Te vroeg om verpleeghuizen helemaal te openen”

Verpleeghuizen kunnen soms best wat soepeler zijn bij het toelaten van bezoek voor bewoners, maar „het is nog te vroeg om helemaal open te gaan”. Dat zegt Verenso, de vereniging van specialisten in de ouderengeneeskunde. Volgens de vereniging zijn de risico’s van het coronavirus nog niet verdwenen en blijft het gevaar van een tweede golf bestaan.

De situatie is in de afgelopen weken wel flink verbeterd, benadrukt de vereniging. Het aantal besmettingen in verpleeghuizen neemt af en er zijn genoeg beschermingsmiddelen en coronatests beschikbaar. Wel vindt Verenso dat er meer gegevens over coronagevallen per regio beschikbaar moeten zijn. Verpleeghuizen en de overheid kunnen dan snel ingrijpen bij een nieuwe uitbraak.

Sinds vorige maand mogen de bewoners van verpleeghuizen weer beperkt bezoek krijgen. Volgens Verenso verloopt dit goed, maar wordt de bezoekregeling „nog niet overal ten volle benut”. Verenso pleit ervoor dat de verpleeghuizen „intelligent open” gaan. „We willen graag leven toevoegen aan de dagen en geen dagen aan het leven, daarom is het enorm belangrijk om nu ook het bezoek weer toe te laten”, aldus Nienke Nieuwenhuizen, de voorzitter van Verenso.

11.21 uur 24 juni 2020

Covid-19 wereldwijd

11.00 uur 24 juni 2020

Petitie

Ze is niet tegen vaccinatie, maar heeft wel grote moeite met vaccins die worden ontwikkeld met behulp van cellen van geaborteerde foetussen. Leontien Bakermans, drijvende kracht achter een online petitie: „Deze vaccins gebruiken dus cellen van bewust gedood menselijk leven. Een ware gruwel.”

ANP-414600185_webPetitie: zeg nee tegen geaborteerde-foetusvaccin

10.03 uur 24 juni 2020

Aantal coronagevallen in Rusland passeert de 600.000

Rusland heeft woensdag 7176 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Daarmee komt het totaal op 606.881, het op twee na hoogste aantal infecties ter wereld. Dinsdag lag het aantal nieuwe besmettingen op 7425.

Het Russische crisiscentrum voor het coronavirus meldde verder dat 154 mensen in de afgelopen 24 uur aan Covid-19 zijn overleden, een meer dan de dag ervoor. Het officiële dodental staat daarmee op 8513. Critici hebben twijfels over het relatief lage officiële sterftecijfer in Rusland en de autoriteiten ervan beschuldigd de omvang van de crisis te bagatelliseren.

09.55 uur 24 juni 2020

‘Vliegtuigparking’ Aalsmeerbaan vanaf 6 juli weer in gebruik

De Aalsmeerbaan op Schiphol is vanaf 6 juli weer inzetbaar als start- en landingsbaan voor het vliegverkeer. De baan werd vanwege de coronacrisis sinds zaterdag 28 maart gebruikt als parkeerplaats voor vliegtuigen.

In principe wordt het vliegverkeer op Schiphol afgehandeld op de Polderbaan en Kaagbaan. De andere banen - Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en vanaf 6 juli dus ook de Aalsmeerbaan weer, worden vooral gebruikt als een extra start- of landingsbaan nodig is of als de wind- en weersomstandigheden daarom vragen.

08.03 uur 24 juni 2020

„Scholieren worden neerslachtig van alleen maar thuiszitten”

Het is voor middelbare scholieren goed dat ze na de zomervakantie weer volledig naar school kunnen. Dat stelt Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, in NRC. Volgens Illy, die ook in het Outbreak Management Team (OMT) zit, worden de tieners somber van „alleen maar thuis zitten en op hun scherm kijken”.

„We maken ons grote zorgen over het welzijn van veel tieners. Ze hebben fysiek contact met leeftijdgenoten en school echt nodig”, zegt Illy. Niet alleen jongeren die opgroeien in een gezin met problemen hebben het moeilijk. Ook voor jongeren in een prettig gezin, is de huidige onderwijssituatie niet goed. „Ze worden neerslachtig als ze alleen maar thuis zitten en op hun scherm kijken. De schermtijd is ongekend; de lessen worden ook op de computer gegeven. We horen van kinderpsychiaters dat ze nu al meer neerslachtige tieners zien.”

De middelbare scholieren mogen sinds begin juni deels weer naar school. Het OMT, dat het kabinet adviseert tijdens de coronacrisis, wil dat de middelbare scholen na de zomer weer helemaal open gaan. Woensdag wordt bekend of het kabinet dat advies overneemt.

„Het is verstandig geweest om de scholen tijdelijk te sluiten op het hoogtepunt van de epidemie. Maar het is nu ook verstandig om ze weer te openen”, aldus Illy die ook voor studenten hoopt dat ze binnenkort weer meer onderwijs op locatie kunnen volgen.

07.50 uur 24 juni 2020

Uitstoot CO2 fors afgenomen in eerste kwartaal

De uitstoot van CO2 was in Nederland in het eerste kwartaal 8,7 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De afname komt vooral doordat de energiebedrijven bij hun productie minder steenkool en meer aardgas hebben ingezet, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook de impact van de coronacrisis was zichtbaar.

beeld ANP

De CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer kwam 20 procent lager uit dan een jaar terug. Deze bedrijven waren goed voor 23 procent van de totale uitstoot. Elektriciteitsbedrijven hebben bij hun productie minder steenkool en meer aardgas gebruikt. Bij het verbranden van aardgas wordt minder CO2 uitgestoten dan bij steenkool.

Tijdens de meetperiode was het minder koud in Nederland dan in 2019. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot 7,5 procent lager dan een jaar terug. De uitstoot van huishoudens was 6 procent lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Huishoudens verstookten minder aardgas voor verwarming van woningen vanwege de zachte winter.

De CO2-uitstoot van de luchtvaart kwam in het eerste kwartaal 11 procent lager uit dan een jaar eerder. Volgens het CBS is dat een gevolg van de coronacrisis, omdat luchtvaartmaatschappijen steeds minder vluchten konden uitvoeren. De uitstoot van de transportsector lag 7 procent lager.

07.39 uur 24 juni 2020

Huishoudens spaarden meer in eerste kwartaal

Huishoudens hebben in het eerste kwartaal meer geld gespaard. Ondanks de coronacrisis bleef voor velen het inkomen op peil, terwijl ze door lockdownmaatregelen in maart minder uitgaven. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam er daardoor 4,2 miljard euro meer aan spaargeld bij.

Werknemers streken in de eerste drie maanden 92,5 miljard euro aan salaris op, wat 4,4 miljard euro meer is dan een jaar eerder. Het aantal gewerkte uren nam veel minder hard toe, maar door steunmaatregelen van de overheid kregen veel werknemers wel veel loon doorbetaald. Ook bij zelfstandigen steeg het inkomen, maar veel minder sterk dan bij vaste werknemers. Het reële beschikbare inkomen van Nederlandse huishoudens steeg met 1,6 procent.

Doordat onder andere bioscopen, cafés en andere horecagelegenheden medio maart de deuren moesten sluiten als maatregel tegen het coronavirus, consumeerden huishoudens in die maand minder dan een jaar eerder. Wel besteedden ze meer aan eten en drinken en genotsmiddelen. In het hele eerste kwartaal steeg de consumptie nog wel, maar minder hard dan een jaar eerder.

Het statistiekbureau berekende ook de schulden van huishoudens, die vooral uit hypotheken bestaan. De totale hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens is nu 738 miljard euro, bijna 91 procent van het bruto binnenlands product. Dat is even hoog als eind 2019.

07.04 uur 24 juni 2020

587 nieuwe Duitse corona-infecties, daling besmettingsgraad

In Duitsland zijn in het afgelopen etmaal 587 nieuwe gevallen van het coronavirus vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers van het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM. Het getal dat de besmettingsgraad weergeeft daalde iets.

Volgens het RKI zijn nu 191.449 infecties bekend in het land. Het Duitse dodental als gevolg van het longvirus steeg met 19 sterfgevallen tot 8914. Ongeveer 176.300 mensen die besmet waren, hebben het virus overleefd.

De besmettingsgraad van het virus daalde iets ten opzichte van een dag eerder, aldus het RKI. Waar het reproductiegetal dinsdag op 2,76 werd geschat, is dat woensdag 2,02. Dat cijfer betekent dat honderd mensen gemiddeld 202 anderen infecteren.

07.03 uur 24 juni 2020

„Toename dreiging cyberaanvallen door coronacrisis”

Met de uitbraak van het coronavirus is de dreiging van cyberaanvallen op bedrijven toegenomen. Zo waren er grote aanvallen waarmee cybercriminelen ondernemers in de val lokten met aanbiedingen van vaccins en mondkapjes. Dat meldt ABN AMRO op basis van een onderzoek in mei onder 170 bedrijven.

ABN AMRO denkt dat het doelwit van cybercriminelen groter is geworden door de uitbraak van het coronavirus. „Communicatie is meer gedigitaliseerd, omdat meer medewerkers vanuit huis werken. Ook wordt er meer online gewinkeld dan voor de coronacrisis”, schrijft de bank.

Zo’n 7 procent van de Nederlandse bedrijven heeft te maken gehad met een cyberaanval die aan corona is gerelateerd. Volgens ABN AMRO ligt dat percentage waarschijnlijk hoger, omdat niet elke aanval wordt herkend.

ABN AMRO meldt dat minder bedrijven cybercriminaliteit als risico zien dan voor de coronacrisis, ondanks de grotere dreiging. Dat is volgens de bank te verklaren doordat de aandacht, en daardoor ook de risicoperceptie, is verschoven.

Belangrijkste momenten