Zorgen in VGKN over afname kerkbezoek

Afgevaardigden uit de VGKN (de drie rechter personen op de foto) tijdens de landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken in 2017. beeld RD

Binnen de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (VGKN) leven zorgen over de afname van het kerkbezoek. Dat bleek zaterdag tijdens de synode van de VGKN in Noordwolde.

Het kerkverband telt op dit moment zeven gemeenten en ongeveer 2250 leden. Op de synode kwam naar voren dat er zorgen zijn over de afname van het kerkbezoek en een gebrek aan „bezieling.” Met name de tweede dienst op zondag is „niet heel populair”, zegt scriba ds. A. van Harten-Tip.

De kerken in Noordwijk en Assen zijn niet in de gelegenheid om middagdiensten te houden omdat zij een gebouw moeten huren. De helft van de gemeenten houdt een middagdienst. „We zetten er wel op in dat de tweede dienst gehandhaafd blijft.”

De synode handhaafde de afdracht van 10 euro per lid. Al sinds 2004, toen het kerkverband werd gesticht, betalen plaatselijke kerken dat bedrag per lid. „We hebben zelfs een jaar geen quotum geheven, ik meen rond 2008”, zegt ds. Van Harten-Tip. „De afdracht die van de kerken komt, is voldoende om aan al onze verplichtingen te kunnen voldoen. Bijvoorbeeld onze deelname aan het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte, het Meldpunt misbruik in kerkelijke relaties, het diaconale werk en het zendingswerk.”

De VGKN onderhoudt oecumenische contacten met de christelijk-gereformeerden, Nederlands-gereformeerden, vrijgemaakten en de Protestantse Kerk in Nederland. „We willen graag open betrekkingen onderhouden met de kerken van gereformeerd belijden, maar we zetten geen stappen waar we nog niet aan toe zijn.” De zitting in Noordwolde was de laatste van de synode van Assen (2016-2018).