Zin-in-avond Gouda: Neutraal blijven geen optie in strijd om het Koninkrijk

De Zin-in 21+-bijeenkomst in Gouda trok zaterdag ruim 300 bezoekers. beeld Martin Droog
3

„Je kunt geen grotere fout maken dan te denken dat je neutraal kunt blijven.” Met deze woorden opende Geerten Moerkerken zaterdagavond een Zin-in-bijeenkomst in Gouda. „Er is een strijd om het Koninkrijk.”

De commissie Zin-in van de Gereformeerde Gemeenten had in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Gouda een avond belegd voor jongeren van 21 jaar en ouder. Het thema van de avond was ”De strijd om het Koninkrijk”. Daarmee werd aangesloten op het jaarthema ”Het Koninkrijk van God.” Spreker was coach en mediator Steef Post. De avond werd geleid door Geerten Moerkerken, voorzitter van de commissie Zin-in. De jongerenavond trok ongeveer 330 bezoekers.

De Schriftlezing was uit Openbaring 12. Hoewel in Openbaring 12 het lijden en sterven van de Christus niet expliciet wordt genoemd, heeft het gedeelte wel alles te maken met Zijn lijden en sterven, zo stelde Post. „De duivel is overwonnen door het bloed van het Lam.”

Sinds de zondeval heeft de duivel macht gekregen over het denken van mensen, aldus Post. De duivel werd daardoor de overste van de wereld. Dat werd zichtbaar toen mensen afgoden gingen dienen. Alle volken kwamen daardoor onder de heerschappij van satan. „Israël was een lichtstreepje, maar het wrange en verdrietige is dat ook zij de afgoden zijn gaan dienen.”

Koninkrijk

Door het lijden en sterven van Christus is het wereldtoneel veranderd, zo legde Post uit. Doordat Hij stierf aan het kruis en verhoogd is, is het Koninkrijk gekomen. Er is echt iets veranderd, zoals Openbaring 12 aangeeft. „Toen Hij ten hemel voer, moest de duivel de hemelse gewesten verlaten.”

Post vroeg aan de jongeren hoe zij hier tegenover stonden. „Als je dat allemaal prima vindt, kun je gewoon het leven van elke dag leven. Maar wat is het een wonder als je mag weten dat je overgezet bent vanuit het koninkrijk van de duisternis naar het Koninkrijk van het licht.”

Toch kan het zo zijn dat de duivel je ook dan probeert te beïnvloeden, zo legde Post uit. De puritein Thomas Watson noemt tal van manieren waarop de duivel mensen probeert te beïnvloeden. Hij kan dit onder andere doen doordat hij optreedt als psycholoog. „De duivel zoekt de juiste tijd voor zijn aanvallen. Hij kan dit doen als je alleen bent, vrije tijd hebt of als je erg moe en uitgeput bent. Hij weet of je hoogmoedig bent, of een negatief zelfbeeld hebt.”

De duivel is ook een goede netwerker, zo legde Post aan de hand van Watson uit. „De duivel gebruikt soms je vrienden, mensen die je vertrouwt, om je te laten zondigen en om je weg te zuigen van het Evangelie en van de gemeente waar je een plaatsje hebt.” De vorst der duisternis is daarnaast een grensbewaker. „Hij wil je van God laten wegdrijven.” Een van de manieren waarop de satan dit doet is door je kritisch te laten zijn, aldus Post. „Dan valt het zaad in de harde grond, in plaats van dat je het Woord eerlijk en met een goed hart bewaart.”

De duivel is ten slotte ook een goede theoloog, zo stelde Post. „Als je bidt of naar een preek luistert, kan de duivel je wijs maken dat het maar emotie is of hij kan je door teksten in verwarring brengen.” Post gaf als advies mee om de Bijbel te lezen en te onderzoeken. „Wees veel in gebed en gebruik de Bijbel in je bidden.”