Ziekenhuis Rivierenland Tiel stopt met kerkdiensten

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel stopt met de kerkdiensten op zondagochtend. Voortaan zijn er alleen vieringen met Kerst en Pasen.

Het aantal bezoekers is zo ver teruggelopen dat doorgaan niet langer verantwoord is, zegt woordvoerder Simone Lensink. „We hebben patiënten en hun familie zo lang mogelijk in de gelegenheid willen stellen een kerkdienst bij te wonen. Maar inmiddels was de belangstelling voor de diensten ver uit balans met de investering die een viering vraagt, met de inzet van zowel beroepskrachten als vrijwilligers.”

Lensink noemt drie oorzaken voor de verminderde interesse. „De veranderende rol van godsdienst in de samenleving, de steeds kortere opnameduur in het ziekenhuis en het feit dat patiënten steeds vaker te ziek zijn om de viering bij te wonen. De diensten waren ook rechtstreeks op bed in de ziekenhuiskamer te volgen, maar onderzoek wees uit dat van deze mogelijkheid nauwelijks gebruik werd gemaakt.”

De diensten werden om de week afwisselend geleid door een rooms-katholieke of een protestantse voorganger. Vrijwilligers haalden patiënten die bij de diensten wilden zijn op. Zondag 29 september was de laatste dienst.

Ziekenhuis Rivierenland denkt volgens Lensink na over alternatieven „die minder arbeidsintensief zijn en die deels ook op doordeweekse dagen beschikbaar zijn voor patiënten”, maar die bezinning heeft nog niets concreets opgeleverd. Verder is een gesprek met de geestelijk verzorger van het ziekenhuis mogelijk. Een stilteruimte en voor moslims een speciale gebedsruimte zijn beide met bed toegankelijk.

Het ziekenhuis in Tiel valt onder de interconfessionele stichting Gezondheidszorg Rivierenland en bestaat sinds 1982, toen vier kleine ziekenhuizen in Tiel en Culemborg fuseerden. Online presenteert het zich als „een regionaal ziekenhuis met katholieke en protestantse wortels.”