Zeven mythen over ongehuwden

Ongehuwd zijn is loodzwaar? Dat is volgens Sam Allberry een mythe. beeld Getty Images/iStockphoto
2

De Engelse theoloog en pastor Sam Allberry heeft een prachtig boek geschreven over ongehuwd zijn. Ik denk dat dit het beste theologische boek over dit thema is dat ik gelezen heb.

Dat komt omdat Allberry het onderwerp niet bespreekt als een doorsnee pastoraal thema: zwart-wit. Dan wordt het probleem beschreven en wordt verteld hoe wijzelf er het beste van kunnen maken met Gods hulp of anderen daarbij kunnen begeleiden. Hij trekt het juist uit die probleemsfeer. Hij behandelt ongehuwd zijn net zoals anderen gehuwd zijn bespreken. God geeft het geschenk van het huwelijk. God geeft ook het geschenk van het celibataire leven. En welke bedoelingen heeft God daarmee als we luisteren naar de Bijbel? Allberry houdt ons een spiegel voor.

In het christelijke leven zetten wij alle kaarten op het huwelijk, waardoor ongehuwden bij voorbaat mensen zijn die iets moois missen. Zij ontvangen echter ook veel van God. Ze kunnen het ook moeilijk hebben, maar dat geldt evenzeer van gehuwde mensen.

Allberry werkt de Bijbelse lijnen uit over alleen zijn en in vergelijking daarmee soms ook over het huwelijk. De prediking van de ongehuwde Jezus en van de ongehuwde Paulus worden op dit punt onder de loep genomen. De auteur vergelijkt de Bijbelse visie met die van de huidige cultuur, waarin het gemis van een seksuele relatie zo ongeveer het ergste is wat mensen zich kunnen voorstellen.

Mythen

De opzet van het boek is dat zeven mythen over ongehuwd zijn worden besproken. Dat zijn de volgende zeven mythen: ongehuwd zijn is loodzwaar; het vereist een speciale roeping; het is een blokkade voor intimiteit; het betekent dat je nooit een gezin hebt; het is een hinderpaal in het dienen van God; het past niet bij Gods bedoeling met seksualiteit; ongehuwd zijn is makkelijk.

In een slothoofdstuk doet Allberry een dringende oproep om (ook als alleenstaanden) seksuele zonden te vermijden.

Allberry schrijft niet alleen als theoloog maar ook vanuit een persoonlijke overgave aan de Heere Jezus Christus. Hij schrijft vriendelijk, is nergens wettisch. Leg dit boek maar naast het boek van Tim Keller over het huwelijk. Tim Keller is een vriend van Allberry en heeft ook een bijdrage geleverd aan dit boek met het schrijven van een woord vooraf.

Optimistisch

Heb ik geen kritiek? Niet echt. Er vallen me wel een paar dingen op. Allberry is zelf vrijgezel en heeft daarin zijn weg gevonden. Hij is ook eerlijk over zijn moeilijkheden. Toch lijkt hij mij te optimistisch over alleen zijn. Voor niet zulke slimme en sociaal vaardige mensen als hij kan het alleen zijn een kruis zijn waaronder ze bezwijken. Allberry heeft zelf veel goede vrienden. Dan praat het betrekkelijk makkelijk over de gave van het alleen zijn. Wat moet ik met alleenstaanden zonder vrienden? Of de alleenstaanden die alle goede contacten zijn kwijtgeraakt (door echtscheiding, door sterfgevallen)? Hij noemt het wel, maar is het alleen zijn van homo’s net zo vrolijk te dragen als van hetero’s (zeker in onze cultuur)?

Dit boek beveel ik pastores, alleenstaanden zelf en gehuwden aan. Voor gehuwden zitten er belangrijke lessen in voor de omgang met alleenstaanden.

7 Myths about Singleness, Sam Allberry; uitg. Crossway; 175 blz.; $ 14,99.