„Zet vrouw in ambt op synodeagenda CGK”

De CGK-classis Apeldoorn vergaderde donderdag over vrouwelijke ambtsdragers. beeld André Dorst

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heeft voor „verwarring gezorgd” met verschillende besluiten over vrouwelijke ambtsdragers.

Dat vindt de christelijke gereformeerde classis Haarlem, zo blijkt uit een verslag in het vrijdag verschenen CGK-orgaan De Wekker.

De classis Haarlem ging begin oktober niet in op een verzoek van de kerkenraad van Aalsmeer om Nederlands gereformeerde vrouwelijke ambtdragers toe te laten tot gezamenlijke diensten. De gemeente van Aalsmeer beriep zich op een synode-uitspraak uit 2013: „Bij onderlinge strijdigheid van besluiten van meerdere vergaderingen mag de kerkenraad een weg zoeken die de opbouw en de eenheid van de gemeente dient.”

De classis Haarlem constateerde echter dat deze regel strijdt met een andere bepaling, namelijk dat de meest beperkende kerkorde geldt.

De classis kwam op dit punt in een „impasse” terecht en besloot de generale synode te vragen „duidelijkheid te scheppen in deze door haarzelf veroorzaakte verwarring.”

De classis Apeldoorn vergaderde donderdag in een extra zitting over vrouwelijke ambtsdragers. De vergadering stemde in oktober in met het verzoek van de samenwerkingsgemeente van de christelijke gereformeerde kerk en de Nederlands gereformeerde kerk in Arnhem om vrouwen in het ambt toe te laten.

Er kwam veel kritiek op dit besluit. Synodepreses ds. P. D. J. Buijs, kerkrechtdeskundige prof. dr. H. J. Selderhuis en anderen vonden dat de classis zich niet aan de afspraken hield. Verschillende kerken maakten bezwaar tegen het classisbesluit.

Classisvoorzitter ds. C. de Jong (Doetinchem) wilde vrijdagmorgen nog geen mededelingen doen over de extra zitting.