Zendingsorganisaties Tanzania bezorgd

André Kamphuis. beeld RD

Zendingsorganisaties in Tanzania tonen zich bezorgd. Regels die voorschrijven dat buitenlanders niet langer dan vijf jaar in het land mogen werken, wordt strikter gehandhaafd. André Kamphuis van Wycliffe Bijbelvertalers in Tanzania: „We bidden dat de overheid het zendings- en Bijbelvertaalwerk positief zal waarderen.”

Wat is het probleem?

„Sinds kort krijgen veel zendelingen bij het ontvangen van een nieuwe werkvergunning het stempel ”final grant”. Zo’n stempel maakt duidelijk dat er geen verlenging van de vergunning mogelijk is. Een werkvergunning is twee jaar geldig. Een ”final grant” krijgen, betekent dat je na twee jaar het land uit moet. Sinds kort geldt dat buitenlanders vijf jaar in het land mogen werken en dan hun positie moeten overdragen aan Tanzanianen.”

Waarom doet de overheid dit?

„Dat is niet helemaal duidelijk. De wet bestaat al langere tijd, maar het toezicht op de uitvoering ervan wordt pas sinds kort heel serieus genomen. De oorspronkelijke bedoeling van de regeling is dat buitenlandse ondernemingen voldoende investeren in lokale werknemers en Tanzania als land vooruit helpen. Onze organisatie heeft de afgelopen jaren nauw samengewerkt met de Tanzaniaanse gemeenschap, met als resultaat dat steeds meer bestuurlijke rollen door Tanzanianen overgenomen zijn. Onze relatie met de overheid is tot nu toe altijd positief geweest.”

Wat zijn de gevolgen?

„Er is bezorgdheid en onzekerheid bij alle zendingsorganisaties. We dreigen in korte tijd veel ervaren mensen kwijt te raken. Onze teamleider moet deze maand vertrekken. Verschillende collega’s hebben in de afgelopen weken hun laatste werkvergunning gekregen. Voor het Bijbelvertaalwerk is ervaring erg belangrijk. Veel werk binnen onze organisatie valt onder de verantwoordelijkheid van Tanzaniaanse collega’s, maar niet elke rol kan direct door een Tanzaniaanse collega overgenomen worden. Het doel is nog steeds om hen klaar te stomen voor zoveel mogelijk rollen, maar we hebben waarschijnlijk iets meer dan twee jaar tijd nodig.”

Hoe nu verder?

„Onze directeur is hard bezig om met de betrokken ministers te overleggen over een vrijstelling voor onze organisatie, maar we weten niet of dat gaat lukken. De regeling lijkt niet primair bedoeld om zendings- en ontwikkelingswerkers te raken. Het is mogelijk dat zo’n vrijstelling toegekend wordt. We bidden dat de overheid het zendings- en Bijbelvertaalwerk positief zal waarderen en dat meer Tanzaniaanse collega’s sleutelrollen in de organisatie over kunnen nemen.”

Raakt de strenge handhaving u persoonlijk?

„Ik werk sinds januari 2009 in Tanzania. Mijn werkvergunning verloopt in maart volgend jaar. Het zal spannend zijn of ook ik een ”final grant” krijg, maar hopelijk kan ik hier nog drie jaar werken. Als gezin hadden we geen plannen om uit Tanzania te vertrekken en we zien nog genoeg mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het zendingswerk. Als de situatie niet verandert, moeten wij in maart 2021 het land waarschijnlijk verlaten. Dan hebben we ruim twaalf jaar in Tanzania gewerkt. Wat we vervolgens gaan doen, is volkomen onduidelijk. We denken er nog niet echt over na. We vertrouwen erop dat God laat zien waar Hij ons tegen die tijd wil gebruiken.”