Zendingsdag GZB: „Bosnië heeft het Evangelie nodig”

De GZB-zendingsdag 2019 in Barneveld. beeld Niek Stam
13

De Geest doorbreekt de grenzen in Bosnië en Malawi. Maar, zegt ds. André van der Graaf, je moet het wel zíén. En je moet „openheid hebben om te luisteren en durf om te vertrekken.”

De hervormde predikant uit Heerde sprak op de jaarlijkse zendingsdag van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) in de Midden Nederland Hallen te Barneveld. De bijeenkomst had als thema: ”De Geest doorbreekt de grenzen.” Ongeveer 2200 mensen waren aanwezig. Daarmee was het aantal bezoekers iets hoger dan vorig jaar.

Ds. Van der Graaf sprak over de Geest Die de grenzen doorbrak in het Nieuwe Testament. Dat geschiedde toen Petrus naar de heiden Cornelius ging. „Er gebeurde iets bijzonders. Toen Petrus een stap zette over de drempel van het huis van Cornelius, maakte de Heilige Geest een reuzensprong de wijde wereld in”, aldus ds. Van der Graaf. „Vanaf dat moment veranderde alles. De muur tussen het volk Israël en de volken werd definitief doorgebroken.”

Petrus kreeg de taak om open te staan voor de Geest en het eerlijke verhaal van Jezus te vertellen. „Het doorbreken van de echte grenzen is het werk van de Geest. Dat is hoopgevend. Laten we ons verwonderen over de overmacht van de Geest.”

Burgeroorlog

Dr. Peter Kuzmic, decaan aan het Evangelical Theological Seminary in Osijek (Kroatië), sprak over de doorbraak van de Geest in Bosnië, het minst geëvangeliseerde land van Europa. Hij vertelde hoe de deuren opengingen voor het evangelie toen de organisatie Agape er hulp verleende na de Bosnische burgeroorlog. „In Bosnië is een toenemende interesse in Jezus ontstaan. Het land heeft het Evangelie nodig”, stelde dr. Kuzmic.

Maar de protestantse kerk in Bosnië is nog steeds klein en telt maar circa 800 leden, ofwel 0,04 procent van de bevolking. Dit jaar worden Adré en Marja Lichtendonk en Heleen van der Sluijs naar het Balkanland uitgezonden. Op het podium vertelden ze over hun drijfveren. Van der Sluijs: „Mijn verlangen om de liefde van Jezus Christus in Bosnië te delen, wordt elke dag sterker.”

IJverige moslim

Ds. Yunusu Jonathan Mataka maakte het werk van de Geest in Malawi concreet. Zijn vader was een ijverige moslim. Toen Mataka op school christelijke boekjes kreeg van een vriend, scheurde hij ze doormidden. Dat deed hij ook met in totaal vier Bijbels die hij later ontving. En toch ging het anders. Na een periode van negen jaar gaf hij zich naar eigen zeggen over aan Jezus. „Het was de Heilige Geest Die me voorbereidde om tot Jezus te komen”, zei hij.

Ds. Mataka richt zich in het bijzonder op het bereiken van moslims. Hij constateert in zijn werk dat de islam in Malawi oprukt, vooral dankzij bemoeienis uit het Midden-Oosten. Het ontbreekt veel christenen in Malawi aan geestelijke visie en velen zijn bang om te gaan evangeliseren onder moslims. Samen met anderen, onder wie ds. L. Schaafsma, heeft ds. Mataka zich ingezet om moslims te bereiken. In drie jaar tijd zijn er in de Presbyteriaanse Kerk van Centraal-Afrika (CCAP) honderden moslims tot geloof gekomen. De kans op terugval is echter groot, omdat degenen die tot geloof gekomen zijn moeite hebben om „navolgers van Christus” te worden.

Enige vrouw

Drs. Ilse Visser heeft zich tien jaar ingezet voor het vertalen van de Bijbel in het Ellomwe, een taal die door 1,5 miljoen mensen in Malawi wordt gesproken. Zij vertelde over het doorbreken van de grenzen in het vertaalteam, waar zij de enige vrouw was, die bovendien veel jonger was dan de andere vertalers. “Ik werd door Alfred met open armen ontvangen. Dat deed de Geest. Doordat de grenzen in ons team doorbroken waren, straalde dat uit naar buiten. We kwamen veel mensen tegen die wachtten op een Bijbel in hun eigen taal. God had de grond al ontgonnen voor het zaad van Zijn Woord.” Ze adviseerde om openheid te hebben om te luisteren naar wat de Geest zegt en durf te hebben om te vertrekken naar een onbekend land.

Nederlandse troepen

Die durf had generaal buiten dienst Arie Vermeij ook toen hij in 1998 als bevelhebber van de Nederlandse troepen naar Bosnië werd uitgezonden. Hij adviseerde zendingswerkers om dicht bij God te leven, alle partijen te helpen, vooral de onderliggende partij, en zending te bedrijven vanuit een praktisch perspectief. „Als het vertrouwen is gewonnen, komt de Geest vanzelf.”

Een drietal jongeren vertelde over hun reis via GZB-Experience. Ditty ging naar Frankrijk, Joke naar Albanië en Bas naar Thailand. Het heeft hen niet onberoerd gelaten. Bas: „Ik ben na die reis veel concreter gaan nadenken over welke taak ik heb in de gemeente en wat ik kan betekenen in Gods Koninkrijk.”

Tassen

Dan is er nog de Groene GZB, die voortkomt uit de zorg voor de schepping. Tijdens de zendingsdag konden bezoekers tassen uit Malawi kopen. Voor elke gekochte tas kwam er voor iemand in Malawi een tas beschikbaar, zodat daar geen plastic tas aangeschaft hoeft te worden. De vijfhonderd tassen waren binnen de kortste keren uitverkocht.