Zaak-Asia Bibi nadert ontknoping

Asia Bibi
Protesten tegen de vrijspraak van de Pakistaanse christin Asia Bibi, vorig jaar november in Karachi. beeld EPA, Shahzaib Akber

Het hooggerechtshof van Pakistan buigt zich dinsdag over het verzoek om de vrijspraak van de christelijke Pakistaanse Asia Bibi te herzien. Een overzicht van de gebeurtenissen van de afgelopen jaren.

JUNI 2009: Asia Bibi, woonachtig in het dorp Ittanwali in het oosten van Pakistan, wordt opgepakt na een woordenwisseling met moslims. Een aantal moslimvrouwen weigerde water van haar aan te nemen, omdat het door een christin aangeraakt was en daardoor onrein zou zijn. De vrouwen vielen haar aan.

2019-01-26-VP1-portretjebibi-1-FC-V_web„Kans op herziening vonnis Asia Bibi niet groot”

NOVEMBER 2010: Bibi wordt op grond van de pas ingevoerde blasfemiewet als eerste vrouw in Pakistan ter dood veroordeeld omdat zij de profeet Mohammed beledigd zou hebben. Ze zit gevangen in een cel zonder ramen en sanitair.

FEBRUARI 2011: De zaak van Asia Bibi krijgt internationaal veel aandacht. De Europese Commissie wil dat de Pakistaanse blasfemiewet wordt teruggedraaid.

MAART 2011: Shahbaz Bhatti, minister voor Religieuze Minderheden, wordt op 2 maart vermoord. Bhatti was een verklaard tegenstander van de blasfemiewetgeving en heeft zich vele malen voor Asia Bibi uitgesproken.

AUGUSTUS 2011: Moslims kondigen aan dat, mocht Bibi ooit vrijkomen, ze op de stoep van de gevangenis zal worden vermoord.

FEBRUARI 2014: De eerste hoorzitting die het Pakistaanse gerechtshof zou houden, wordt om onbekende reden uitgesteld. In maart wordt een hoorzitting opnieuw uitgesteld. In april gebeurt dat nog tweemaal en later nog een keer.

MEI 2014: De geplande hoorzitting in mei wordt opnieuw uitgesteld. De gezondheidstoestand van Asia Bibi –psychisch en lichamelijk– gaat achteruit, zegt haar familie.

SEPTEMBER 2014: Voor de zesde keer wordt de zaak uitgesteld.

OKTOBER 2014: Het gerechtshof in Lahore bevestigt het doodvonnis tegen Bibi. Haar advocaat geeft aan in hoger beroep te gaan bij het hooggerechtshof. Er komen veel verontwaardigde reacties vanuit de internationale gemeenschap. Minister Koenders kaart de zaak aan bij de Pakistaanse autoriteiten.

NOVEMBER 2014: Pakistaanse juristen stellen dat het doodvonnis tegen Bibi gebaseerd is op „slordig onderzoek naar de getuigen” en tekenen bezwaar aan bij het hooggerechtshof tegen de gang van zaken. Bibi gaat officieel in beroep bij het hooggerechtshof.

APRIL 2015: Meer dan een half miljoen mensen ondertekenen een petitie voor Bibi’s vrijlating.

MEI 2015: Bibi is volgens haar man en dochters ernstig ziek. Steeds meer christenen zoeken hun heil buiten Pakistan.

JULI 2015: Lokale moslimgeestelijken in de Pakistaanse stad Lahore zetten een prijs van 5000 dollar op het hoofd van Bibi. Het hooggerechtshof in Lahore buigt zich op 22 juli opnieuw over de zaak en besluit tot nieuw, diepgaander onderzoek van de zaak-Bibi.

OKTOBER 2015: Bibi wordt wegens doodsbedreigingen in isolatie opgesloten. Ze zou zelfs binnen de gevangenis niet meer veilig zijn.

OKTOBER 2016: Door het terugtrekken van rechter Iqbal Hameed ur-Rahman wordt de behandeling van de rechtszaak door het hooggerechtshof weer uitgesteld.

OKTOBER 2018: Het hooggerechtshof spreekt Asia Bibi officieel vrij. Overal in het land protesteren extremisten tegen de uitspraak.

NOVEMBER 2018: Radicale moslims in Pakistan hebben een „overeenkomst” gesloten met de regering. Daarin wordt bezwaar aangetekend tegen het besluit om Asia Bibi vrij te laten en krijgt een verzoek tot herziening van de zaak ruim baan. Bibi verlaat de vrouwengevangenis in Multan. Sindsdien schuilt ze onder strenge bewaking van de Pakistaanse overheid in een safehouse in Islamabad.

JANUARI 2019: Het hooggerechtshof van Pakistan behandelt het verzoek om de vrijspraak in de zaak-Asia Bibi te herzien. Tegenstanders van Bibi dienden na haar vrijspraak dit zogenoemde herzieningsverzoek in, tegen het vonnis van de rechtbank. De uitspraak is dinsdag.