World Reformed Fellowship: Vasthouden aan waarheid

De deelnemers aan de conferentie van de World Reformed Fellowship ontvangen een exemplaar van de Dordtse Leerregels in een Indonesische, Engelse of Chinese vertaling. beeld RD

„Stel, je hebt drie jonge christenen. Zij willen leven voor de Heere en Zijn dienst. Je hebt geen geld en geen academisch instituut. Welk theologisch onderwijs zou je hen geven en wat wil je dat ze gaan doen?”

Onder grote stilte denken de aanwezigen na over antwoorden, overrompeld door deze eenvoudige vragen van de Australische dr. Peter Jensen, jarenlang hoofd van het theologische Moore College in Sydney.

De boodschap is duidelijk. Begin niet te denken over geld, een gebouw of een ingewikkeld academisch curriculum. Denk aan deze drie jonge mensen en wat zij moeten weten én doen om de Heere hun God lief te hebben met hun hele hart, ziel en verstand en hun naaste als zichzelf.

Is dit niet een te simpele oplossing voor de storm waarin de kerk verkeert? „Nee, het is het antwoord van Jezus aan de Farizeeën dat teruggaat op Mozes in Deuteronomium 6”, betoogt even later de Amerikaanse dr. Richard Pratt. „Daar staan de jonge Israëlieten aan de grens van Kanaän, midden in de storm. Hun ouders zijn om hun zonden gestorven in de woestijn. De problemen zijn vele. Maar dan wijst Mozes de weg: de ene God liefhebben. Men wist goed wat dat inhield, want de vorsten uit die tijd vroegen onvoorwaardelijke liefde van hun onderdanen. Dat is loyaliteit en gehoorzaamheid aan de ene God en Heere.” In de woorden van de Engelse dr. Peter Jones: „Of je dient de Schepper van hemel en aarde, of je dient de schepping. Probeer te begrijpen dat je niet meer mogelijkheden hebt. Haal de Schepper weg en je houdt de natuurgoden over.”

De storm zal niet gaan liggen. Om je ertegen te wapenen is theologisch onderwijs nodig, maar dat moet wel op het uitzenden van mensen gericht zijn. Geen ”researchtheologen” alleen, maar vooral christenen, geestelijk gevormd in de gemeenschap van de kerk. „Welke adviezen heeft u voor ons, als we niet mogen evangeliseren en niet mogen preken?” Het antwoord van een spreker die kortgeleden nog gevangen zat, was kort: „In jezelf heb je niets. In jezelf ben je niets. In jezelf kun je niets. Zorg dat je in Christus bent. Buiten Hem houd je geen stand. En leef je te midden van de ongelovigen, praktiseer dan deze drie zaken: waarheid, gerechtigheid en nederigheid.”

De conferentie is voorbij. De deelnemers gaan naar huis met een waarschuwing en een bemoediging. De waarschuwing: het kennen van God is verbonden met het liefhebben van de naaste. Voor reformatorische kerken heeft dit twee consequenties. De eerste is: elkaar liefhebben. Een verdeeld koninkrijk zal niet bestaan. Richard Pratt haalt in dit verband Calvijn aan die schrijft aan een gemeente waar ruzie is: „Jullie maken oorlog met elkaar in de kerk alsof je vrede hebt met de wereld.” Laat dat van ons niet gezegd worden. Het tweede is: inspanning om ontvangen zegeningen in de theologie te delen met de wereld. De bemoediging? Er zijn veel problemen te trotseren, maar „als ik weet dat Christus voor mij bidt, zou ik voor een miljoen vijanden niet vrezen” (Robert Murray M’Cheyne).

Dr. Van Doleweerd, missioloog en theologisch docent, woont van donderdag t/m maandag de vijfde general assembly van de World Reformed Fellowship in Jakarta bij. Deel 3 (slot).