„Woorden, werken en wonderen horen bij de mindset van Zijn Koninkrijk”

Ds. M. M. van Campen sprak dinsdag tijdens de zomerconferentie van christelijke studentenvereniging CSFR in Wekerom. beeld Niek Stam

„Als je mag weten dat de Heere Jezus voor je zonden is gestorven, dan is dat nog maar de helft.” Dat stelde ds. M. M. van Campen dinsdag op de zomerconferentie van de christelijke studentenvereniging CSFR in Wekerom.

Het thema van de conferentie, die tot en met donderdag duurt, is ”De aorta van de Schrift”. Ds. M. M. van Campen, hervormd predikant in Rotterdam-Zuid, gebruikte die woorden voor het omschrijven van het Koninkrijk van God. Op de conferentie waren circa 25 studenten aanwezig.

Ds. Van Campen legde uit dat God de mens onderkoning heeft gemaakt om „met Goddelijke principes te heersen” over de schepping. „Het ging mis toen de mens die macht overgaf in de handen van de satan. De mens maakte zo een knieval voor de duivel. De satan is de overste van deze wereld geworden.”

De Rotterdamse predikant maakte duidelijk dat er op deze aarde twee rijken zijn: het rijk van het licht en het rijk van de duisternis. „Het ene is zwart en het andere is wit. De kenmerken van het rijk van de duisternis zijn: duivel, dood en donkerheid. De kenmerken van het rijk van het licht zijn: leven, licht en liefde.”

Uit het einde van het Evangelie van Mattheüs blijkt dat God alle macht gegeven heeft aan Zijn Zoon, zo verklaarde ds. Van Campen. „Door de boodschap van het heil worden kinderen van de duisternis discipelen van Koning Jezus.”

Elastiek

Met behulp van een poppetje en een elastiek beeldde ds. Van Campen dat uit. „Van nature zijn wij gebonden aan de satan, wij zitten vast aan de satan. Het is noodzakelijk dat er een breuk met het verleden en een band met Christus komt.”

„Het is van belang om te weten wie er bij ons op de troon zit”, zo stelde ds. Van Campen. „Je bekeren is buigen voor de Heere. Je geeft je eigen wil en wensen op. Je stapt van de troon af en laat Jezus regeren in je hart. Dat betekent dat je niet alleen in Hem gelooft, maar Hem ook gehoorzaamt op alle terreinen van het leven. Het is Hem liefhebben én Hem dienen.”

De hervormde predikant ging in op de kenmerken die horen bij het Koninkrijk van God. „Het is belangrijk dat er een andere mindset komt. Dan gebruik je de ander niet om zo op te klimmen, maar zie je hem als doel. Dat komt tot uiting in woorden, werken en wonderen. Woorden die je aan een ander kunt meegeven. De werken van het Koninkrijk zijn de werken van barmhartigheid, zoals het bezoeken van armen, zieken en gevangenen. Wonderen gebeuren daar waar bekering, genezing of bevrijding plaatsvindt. Wij vechten niet met messen en geweren. Onze wapens zijn liefde en vrede.”

Het Koninkrijk van God is volgens ds. Van Campen te vinden „overal waar christenen zijn, die schijnen als lichtpuntjes. Gods kinderen zijn als sterretjes en de hele kerk is als een maan. Wij kunnen de duisternis niet verdrijven, maar we schijnen wel om het Licht te reflecteren.”