Week van Gebed in teken van recht

beeld RD

De jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid onder christenen wereldwijd begint zondag.

Het thema van de week, ”Recht voor ogen”, is gekozen door de kerken in Indonesië. Zij hebben ervaren hoe zeer onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Vandaar hun keus voor het thema ”Recht voor ogen”.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed is Deuteronomium 16:10-20. Dat is een hoofdstuk waarin Gods voorschriften voor het houden van feesten overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen om het recht te zoeken.

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en eindigt op zondag 27 januari.