Waarom ds. Olaf Latzel nu niet preekt

Ds. Latzel in de Sint-Martinikerk in Bremen, waar hij sinds december 2007 predikant is. beeld EPD, Alasdair Jardine

De Bremer predikant ds. Olaf Latzel ligt onder vuur vanwege uitspraken tijdens een huwelijksseminar. Hij is sinds 9 juli met verlof. Vijf vragen en antwoorden over de kwestie.

Waardoor is ds. Latzel in opspraak geraakt?

Een webbeheerder van de Sint-Martinigemeente plaatste afgelopen voorjaar op YouTube een opname van een seminar over het huwelijk dat ds. Latzel afgelopen oktober organiseerde voor enkele tientallen echtparen uit zijn gemeente. Daarin zou de predikant hebben gezegd dat homoseksuelen „misdadigers” (”Verbrecher”) zijn. De gewraakte zinsnede luidde echter letterlijk: „Overal lopen deze misdadigers van Christopher Street Day (homoactivisten; red.) rond.”

Wat heeft ds. Latzel zelf over de uitspraken gezegd?

Ds. Latzel heeft in april in een verklaring gezegd dat hij tijdens het seminar het woord misdadigers inderdaad een keer heeft gebruikt. „Maar dit had geen betrekking op homoseksueel levende mensen, maar op militante agressors die ons als gemeente de laatste jaren steeds weer belaagd en blasfemisch belasterd hebben.” Als hier en daar de indruk is ontstaan „dat ik in zijn algemeenheid alle homoseksuelen als misdadigers beschouw, wil ik mij daarvoor verontschuldigen en duidelijk maken dat dit vanzelfsprekend niet mijn mening is.”

Eerder dit jaar heeft een groep homoactivisten onder meer de auto van ds. Latzel bekrast, de deur van de Sint-Martinikerk besmeurd en een kerkdienst verstoord.

Welke stappen worden nu ondernomen tegen de predikant?

Het openbaar ministerie van de deelstaat Bremen heeft ds. Latzel op 2 juli officieel aangeklaagd wegens „volksopruiing.” Het OM is van mening dat „enkele fragmenten” van zijn uitlatingen als „volksopruiing” moeten worden beschouwd: ze zouden de openbare vrede verstoren en aanzetten tot haat tegen mensen „die waar het gaat om hun geslachtelijke identiteit en/of seksuele oriëntatie van de blijkbaar alleen juiste twee-geslachtelijke en heteroseksuele norm afwijken.” Bovendien vormen de betreffende uitlatingen een „aanval op de menselijke waardigheid van deze groeperingen”, aldus het OM. „Zo typeert de aangeklaagde homoseksuelen generaliserend als misdadigers en homoseksualiteit als vorm van degeneratie van de maatschappij. Mensen die ten aanzien van hun geslachtelijke identiteit van de norm afwijken, worden als ”Genderdreck” en als aanslag op de goddelijke scheppingsorde neergezet.”

Naar verwachting wordt pas dit najaar duidelijk of er daadwerkelijk een juridische procedure komt. Intussen loopt een in mei door de Bremer Evangelische Kirche (BEK) gestarte kerkelijke tuchtprocedure tegen ds. Latzel gewoon door. De predikant is nu tot 24 augustus met verlof; gedurende die periode worden de tuchtmaatregelen tegen de predikant –lees: een preekverbod, dat inging per 1 juli– opgeschort.

Is er nog een toekomst voor ds. Latzel binnen de BEK?

Dat is op dit moment onduidelijk. Veel hangt af van de vraag of ds. Latzel daadwerkelijk strafrechtelijk wordt vervolgd en of de BEK het hem na zijn verlof weer toestaat om te preken.

Intussen is het zo dat de kerkenraad van de –behoudende– Sint-Martinigemeente al vanaf het begin heeft verklaard vierkant achter de predikant te staan. Ook verschillende gemeenteleden hebben in de media hun steun voor ds. Latzel uitgesproken.

Een petitie voor ds. Latzel, op initiatief van de 24-jarige theologiestudent Jonas Eberhardt uit Bergneustadt, werd door bijna 20.000 mensen –onder wie ook Nederlanders– ondertekend. De handtekeningenlijst werd begin vorige maand overhandigd aan de kerkleiding van de BEK.

Ds. Latzel kwam toch al eens eerder in opspraak?

Ds. Latzel kwam in 2015 ook al onder vuur te liggen nadat hij zich in een preek had uitgesproken tegen het syncretisme, het vermengen van religies. Politiek, media en kerk vielen toen eveneens massaal over hem heen.

2020-07-29-KRK15-bijlatzelinterview-3-FC-V_webStichting ‘Heidelberg’ steunt Bremer predikant