Waarom ben ik een christen?

foto schrappen

Velen zullen bij het lezen van de titel van dit boekje gelijk denken aan een vraag uit onze Heidelbergse Catechismus: „Waarom wordt gij een christen genaamd?”, vraag en antwoord 32 uit zondag 12.

Ds. J. Joppe, predikant van de hersteld hervormde gemeente te Oud-Beijerland, neemt deze zondagsafdeling dan ook tot uitgangspunt. Een breed uitgewerkte preek, zullen we maar zeggen. En ook goed uitgewerkt: alle aspecten van het christen-zijn komen duidelijk ter sprake, eerlijk en ontdekkend maar ook bemoedigend. Het is immers Christus, de hoogste Profeet, de enige Hogepriester en de eeuwige Koning Die mij een waar christen maakt?

Het gaat de schrijver om de volgende onderwerpen: christen-zijn nu, christen door het geloof, onderdaan van Christus, Christus en de christen, belijden als profeet, zelfopoffering als priester, strijden als koning en: in Christus meer dan overwinnaar.

Heel mooi is de uiteenzetting van wat de Bijbelse uitdrukking ”in Christus” inhoudt. Van de vele voorbeelden die de geestelijke en nauwe band tussen Christus en christen symboliseren, is het huwelijk een van de mooiste. Maar, zoals gezegd, van de paulinische uitdrukking ”in Christus” wordt een heel duidelijke uitleg gegeven. Wie in Christus gelooft, wordt één met Hem, een innige band die de Heilige Geest, de Vriend van de Bruidegom, legt tussen Christus en de christen. Op de vraag van een zondaar wanneer je dan in Christus bent, wordt het vertroostende, pastorale antwoord gegeven: „Dat is op het moment dat je voor het eerst te midden van je verlorenheid van zonde en schuld, door de Heilige Geest de lijdende en stervende Zaligmaker in het oog krijgt. In het Evangelie wordt Hij om niet aangeboden aan zondaren, aan mensen die alles verbeurd en verzondigd hebben.”

Zicht op Christus in de weg van het geloof, en in diezelfde weg dan ook vruchten gaan voortbrengen van geloof en bekering. Geen vruchten waarmee je wat wordt als christen. Maar waardoor Christus Zelf meer en meer dierbaar, aanbiddelijk en noodzakelijk wordt. Terwijl ds. Joppe niet vergeet om de christen op zijn verantwoordelijkheid te wijzen, ligt de troost toch daarin dat ik mezelf geen christen hoef te maken, want dat zal gewoon mislukken. Maar Christus doet het, door Woord en Geest.

Door de Heilige Geest gaat een zondaar het beeld van Christus vertonen. Hij wordt ook ambtsdrager en gaat aan het doel beantwoorden waarom de Heere de mens heeft geschapen. Van dat doel zijn we afgevallen, maar het is de Heere Jezus Christus Die alles weer herstelt. De uitleg van de auteur doet ons de glans van de verheerlijkte Christus zien, Die van Adamskinderen kinderen van God maakt, ware christenen.

Al is het boekje bestemd voor een jonge lezer, het is goed om te lezen, ongeacht de leeftijd. Het boekje zou op een Bijbelstudiegroep gebruikt kunnen worden, want elk van de acht hoofdstukken eindigt met een aantal vragen. Vanwege het gevaar van het naamchristendom is het goed kennis te nemen van de inhoud. Slechts in naam christen zijn is schadelijk voor jezelf en de kerk, maar is bovenal tot oneer van de Heere. Is Christus het niet waard dat we Hem in oprechtheid dienen en volgen? Zo alleen zal er ook geur en smaak van ons uitgaan in deze smakeloze wereld.

Waarom een christen?, ds. J. Joppe; uitg. Den Hertog; 124 blz.; € 12,50