Waarom Amerikanen na de kerkdienst gaan shoppen

Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de Amerikaanse kerkgangers de zondag als wekelijkse rustdag overslaat. beeld iStock

Voor de helft van de Amerikaanse christenen is het Bijbels gebod om een dag per week te rusten nog steeds van kracht. Voor de meeste van hen hoort bij die dag ook de kerkgang. Maar na de dienst even shoppen is ook geen probleem.

De eigenaar van restaurant St. Martins Bistro aan de Greenville Avenue in de Texaanse stad Dallas gaat welbewust op zondag een uur eerder open. „Om elf uur eindigt de eerste dienst in de nabijgelegen First Baptist Church en dan komt er altijd een groep kerkgangers om hier te lunchen”, zegt de eigenaar. „Dan is het gewoon druk.”

Ontspannen

Wie opgegroeid is in orthodox-gereformeerde kringen in Nederland, waar de zondagsrust nog altijd vrij strikt wordt gehandhaafd, wrijft soms zijn ogen uit als hij de zondagsbesteding van Bijbelgetrouwe christenen in Amerika beschouwt. Veruit de meeste van hen, bijna 80 procent, gaat ’s zondags naar de kerk – veelal één keer per zondag. Maar na afloop van de dienst staat bij veruit de meerderheid familiebezoek, de sportschool of winkelen op het programma. „De zondag is ook een dag om te recreëren. Ontspannende dingen zijn dus toegestaan”, zegt Robert Tinkey, ouderling van de gemeente.

Onderzoeksbureau LifeWay Research bracht deze week nieuwe cijfers naar buiten, waaruit blijkt dat een kwart van de Amerikaanse kerkgangers de zondag als wekelijkse rustdag overslaat en dat iets meer dan 5 procent van hen wel wekelijks een rustdag heeft, maar daarvoor een ander moment kiest dan de eerste dag van de week.

Uit het onderzoek blijkt verder dat zo’n 10 procent van alle kerkgangers op zondag niet naar de winkel gaat en dat nog kleiner deel, 6 procent, op zondag geen uitgaansgelegenheden –zoals een pretpark– bezoekt. Ongeveer eenderde van de kerkgangers wil op zondag geen betaald werk doen, afgezien van de werken van noodzakelijkheid, zoals ziekenzorg of het verzorgen van dieren.

Opvallend is dat de zondag als rustdag breder draagvlak heeft in de zuidelijke staten van de VS dan in de noordelijke.

Millennials

Als het gaat om het kerkbezoek van alle Amerikanen, dan blijkt dat deze gestadig afneemt. In recent onderzoek van het bureau Gallup, uitgevoerd in 2016, komt naar voren dat ongeveer 40 procent van de Amerikanen (bijna) elke zondag een kerkdienst bezoekt. In 1978 was dat nog ruim 55 procent.

Daarbij constateert Gallup wel dat jongeren, de zogenoemde millennials, minder waarde hechten aan de zondag als rustdag dan ouderen. Van de jongere Amerikanen zegt 41 procent dat de wekelijkse rustdag voor hen persoonlijk waarde heeft, terwijl 58 procent van de ouderen dat zegt.

David Olson, directeur kerkplanting van de Evangelical Covenant Church –een orthodoxe evangelicale denominatie met 800 gemeenten en 178.000 leden– komt op beduidend lagere cijfers voor het kerkbezoek uit dan het bureau Gallup. Op grond van eigen onderzoek zegt hij dat bijna 18 procent van de Amerikanen wekelijks naar de kerk gaat, in plaats van de 40 procent die Gallup noemt. In getallen betekent dit dat 52 miljoen Amerikanen elke zondag onder de prediking zitten, in plaats van de 132 miljoen die bureau Gallup noemt.

Daarbij vraagt Olson zich ook nog eens af of de mensen die zeggen naar de kerk te gaan dat ook echt doen. „Bij enquêtes geven veel mensen sociaal wenselijke antwoorden, zelfs als de antwoorden anoniem worden ingeleverd.”