Vrouwen GG bezinnen zich op dure vakanties, sober leven en uitdelen

Vrouwen Gereformeerde Gemeenten in Veenendaal bijeen voor bondsdag
11

„Als al Gods kinderen een hemelse levenswandel zouden hebben, zouden we onze evangelisatieposten wel kunnen sluiten”, hield ds. S. W. Janse de 1800 bezoekers van de vrouwenbondsdag van de Gereformeerde Gemeenten dinsdag voor.

De predikant van de gereformeerde gemeente te Rijssen (Zuiderkerk) was een van de sprekers op de bondsdag van de Bond van Vrouwenverenigingen der Gereformeerde Gemeenten (VBGG). De bijeenkomst had voor de twintigste keer plaats in de Adventkerk te Veenendaal.

De vrouwenverenigingen behandelden in het afgelopen seizoen onderdelen van de Bedezang voor het eten, die achterin het psalmboek staat. Ds. A. Verschuure, voorzitter van de VBGG, stond in zijn openingswoord stil bij de gelijkenis van de rijke man en Lazarus in Lukas 16. Volgens hem komen daarin meerdere aspecten van de bedezang naar voren. De passage „Leer ons voor overdaad ons wachten” betrok hij op de rijke man. „Dat we ons gedragen zoals het behoort”, paste de predikant toe op Lazarus. „Lazarus kreeg niet genoeg. Hoeveel hebben wij uitgedeeld?”

Lijdzaamheid

De woorden „Doe ons het hemelse betrachten” waren te zien in het leven van Lazarus, aldus ds. Verschuure. „Zijn ziel was stil tot God. Ik lees geen woord van opstandigheid. Wie met lijdzaamheid de loopbaan lopen, betrachten het heilige.”

Ds. Janse ging aan de hand van Spreuken 8:18 dieper in op de zinsnede „Doe ons het hemelse betrachten”. Hij zei dat mensen van zichzelf het hemelse niet betrachten. „We hebben God van Zijn eer beroofd. Wij hebben alleen maar armoede en oneer.”

Vervolgens zei de predikant dat de roep van de Wijsheid, in Wie hij Christus ziet, tot allen komt en dat bij Hem rijkdom en eer te verkrijgen zijn. „De rijkdom van Christus is duurzaam. Die hoef je niet achter te laten als je op je sterfbed ligt. Christus vult de schatkamer van de ziel. De rijkdom van Christus is meer waard dan het fijnste goud.”

In Spreuken 18:7 staat hoe mensen aan die rijkdom kunnen komen, aldus ds. Janse. „Wie Hem vroeg zoeken, zullen Hem vinden. Dat geldt niet alleen voor de jeugd. Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid.”

Rijkdom

’s Middags kreeg de predikant een vraag over dit zoeken. Hij ziet een spanningsveld: „Je wilt niet zoeken en je moet zoeken. Maak van het gebod om te zoeken maar een gebed. De Heere vervult wat wij niet kunnen in een weg van missen, zoeken en vinden.”

Er was ook een vraag binnengekomen over de dagelijkse praktijk van het betrachten van het hemelse. Ds. Janse verwees naar Paulus die in zijn brieven aandringt op een hemelse levenswandel. Hij noemde Henoch, Jozef en Daniël als voorbeelden. „Als al Gods kinderen een hemelse levenswandel zouden hebben, zouden we onze evangelisatieposten wel kunnen sluiten.”

Verder was er een vraag over rijkdom. Rijkdom is op zich niet verkeerd, aldus ds. Janse, „maar het is voor een rijke moeilijk om zalig te worden. Het is de vraag of we ons hart niet op onze rijkdom zetten. We moeten sober leven. De christenen in de Vroege Kerk stonden bekend om hun eenvoud.” De predikant deed geen uitspraak over mensen die er dure vakanties op na houden. „Ik weet niet wat ze geven aan de zending en aan goede doelen.”

De zinsnede „Sterk onze zielen door Uw Woord” kwam aan de orde tijdens een vraaggesprek met L. J. van Belzen, medewerker van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS). Hij vertelde dat van de kanttekeningenbijbel, die de GBS sinds 2004 uitgeeft, inmiddels bijna 100.000 exemplaren verkocht zijn.

De digitale Bijbeledities van de GBS zijn volgens Van Belzen vooral geschikt voor studie omdat de teksten gemakkelijk doorzoekbaar zijn. Voor persoonlijk Bijbellezen geeft hij de voorkeur aan een papieren Bijbel.

Over de verstaanbaarheid van de Statenbijbel zei hij dat het lezen ervan inspanning en tijd vergt. „We moeten Gods Woord ingespannen onderzoeken om de schatten erin te ontdekken. Bovenal is de verlichting door de Heilige Geest nodig.”