Vrouw in ambt in juni op agenda synode GKV

Synode GKV 2017
De synodevergadering vrijdagmorgen. beeld RD

Hoewel de aandacht van buitenlandse afgevaardigden bij de GKV-synode in Elspeet vooral uitgaat naar het synoderapport over de vrouw in het ambt, worden over die kwestie naar verwachting pas in juni besluiten genomen.

De vrijgemaakte synode belegde vorige maand al wel een besloten vergadering over het onderwerp. Daarbij kregen deputaten de gelegenheid om de hoofdstukken uit het rapport toe te lichten. Ook werd gesproken over de vraag op welke punten de synode zich gaat richten bij de besluitvorming. Speerpunten daarbij zijn onder meer Schriftgezag en de omgang met verschillen.