Vrijgemaakten geschorst als lid van ICRC

ICRC-conferentie 2017
United Reformed Church in Jordan (Canada). beeld RD

De International Conference of Reformed Churches (ICRC) heeft maandag in het Canadese Jordan de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) geschorst als lid.

De ICRC zette de stap in reactie op het besluit van de GKV tijdens de laatst gehouden synode om vrouwen toe te laten tot de ambten. De ICRC is een samenwerkingsverband van meer dan dertig kerken met een behoudend gereformeerd karakter.

De Orthodox Presbyterian Church (OPC) had een motie ingediend om de GKV per direct te schorsen. Dat voorstel haalde de vereiste tweederdemeerderheid: van de aanwezige 31 ICRC-leden stemden maandag 25 voor de schorsing, 4 tegen en 2 leden onthielden zich van stemming.

2017-07-18-KRK13-bijicrcgkvdelegatie-4-FC_webGeduld van ICRC over positie van vrijgemaakten raakt op

De deelnemers aan de conferentie in Jordan, bij het Canadese Toronto, spraken enkele uren over de zaak voordat zij het besluit namen over de schorsing van de GKV.
De vertegenwoordigers van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) onderschreven de inhoud van de motie van de OPC en erkenden dat de GKV zich met hun besluit hebben verwijderd van de grondslag van de ICRC die vrouwelijke ambtsdragers verbiedt.

De CGK-afgevaardigden riepen de conferentiedeelnemers echter op om niet per direct tot schorsing over te gaan, maar de GKV de gelegenheid te geven om „hun eigen lidmaatschap te overwegen.” De interkerkelijke procedure binnen de GKV is namelijk nog niet afgerond en er kunnen nog revisieverzoeken worden ingediend tegen het vrouwenbesluit van de GKV. Het amendement van de CGK met dit voorstel werd met 8 stemmen voor, 21 tegen en 2 onthoudingen verworpen.

Scherp

De toon van veel afgevaardigden was scherp richting de GKV. Het vrijgemaakte standpunt werd gezien als een afwijking van Schrift en belijdenis. Bij diverse afgevaardigden raakte het ongeduld op en vielen er scherpe woorden.

Ds. L. A. den Butter (CGK) zegt in een reactie dat zijn kerkverband „een meer broederlijke houding” had willen aannemen door in ieder geval de GKV de gelegenheid te geven hun eigen kerkelijke weg af te lopen en revisieverzoeken af te wachten. „Daarbij zouden de GKV zich dan ook zelf moeten bezinnen op hun lidmaatschap aan de hand van het duidelijke signaal dat de ICRC meegaf. Maar een meerderheid van de lidkerken vond dat er nu tot schorsing overgegaan moest worden. De manier waarop sommige afgevaardigden dat verwoordden, heeft ons onaangenaam getroffen.”

Geen stemrecht

De GKV nemen nog wel deel aan de activiteiten van de ICRC, maar hebben nu geen stemrecht meer tijdens de vergaderingen.

2017-07-18-KRK1-Jordankerk-3-FC_webSchorsing van GKV brengt rust in ICRC weer terug

Dr. M. H. Oosterhuis, afgevaardigde van de GKV en preses van de synode van de GKV, zei desgevraagd in een reactie dat de schorsing voor de GKV niet direct consequenties heeft. „We hebben ons stemrecht verloren, maar mogen nog meedoen aan de activiteiten van de conferentie. Dus we houden het hier wel vol tot woensdag als we terugvliegen.”