Voormalige kerk ggiN Harderwijk mag gesloopt

Interieur van het voormalige kerkgebouw. beeld RD, Anton Dommerholt

Op de plaats van het voormalige kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN) te Harderwijk mag een appartementencomplex komen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van eind vorig jaar.

Een bewoner van de Roemer Visscherstraat vindt dat een appartementengebouw op de plek van de kerk het park onevenredig aantast. Daarom had hij tot in hoogste instantie bezwaar gemaakt tegen het door de gemeenteraad van Harderwijk vastgestelde bestemmingsplan Stadsdennen-Marnixstraat.

De Raad van State stelt dat de woonfunctie niet in grote mate afbreuk doet aan de recreatieve functie van een aangrenzend park. De raad stelt verder dat de toename van de bouwhoogte ten opzichte van de feitelijke situatie relatief beperkt is. De voorziene bouwhoogte is ruim 10 meter.

In het kerkgebouw werd op 15 juli 2014 de laatste dienst gehouden. De gemeente moest worden opgeheven vanwege een teruglopend ledental. Als blijvende herinnering aan de Harderwijkse ggiN is een boekje verschenen met daarin onder andere de preek van de laatste dienst. Consulent ds. A. van Voorden sprak toen over Hebreeën 13: „Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.”