Voor het eerst vrouw beroepbaar in GKV

De GKV-synode in 2017 stelde de ambten in de kerk open voor vrouwen. beeld RD

Gerry Bos (60) uit Meppel is donderdagavond beroepbaar gesteld als predikant binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV).

De classis Hattem besloot daartoe. Bos kreeg vorig jaar al toestemming om te preken. In juni 2018 ging ze voor het eerst voor in de gkv Dronten-Zuid, waar ze kerkelijk werker is. Door het besluit van de regiovergadering kan Bos binnen het gehele kerkverband beroepen worden als predikant.

De eerste vrouw binnen de GKV die preekbevoegdheid kreeg, was Ineke Baron. Die ging eerst in het kader van haar opleiding tot gevangenispastor voor in een dienst en heeft sinds 2017 de bevoegdheid om diensten te leiden in gevangenissen, waar ze als pastor werkt.

Het is niet de verwachting dat een groot aantal gemeenten Bos zal beroepen. De GKV kennen een overschot aan predikanten, bovendien zijn lang niet alle gemeenten het eens met het besluit van de GKV-synode in 2017 om de ambten te openen voor vrouwen.

Ook binnen de classis Hattem is dat het geval. Woordvoerder ds. H. J. Messelink uit Hattem-Noord liet vrijdagmorgen desgevraagd weten dat tijdens de classisvergadering de gemeente Hattem-Centrum geen afgevaardigden had gestuurd. „Hattem-Centrum is een van de gemeenten die op de synode van 2020 een revisie willen aanvragen van het synodebesluit uit 2017, waardoor de ambten voor vrouwen werden opgesteld. De gemeente vond het daarom niet kies en niet handig om bij het beroepbaarstellend onderzoek op de classisvergadering aanwezig te zijn.”

Ds. Messelink zei niet te weten of er de komende tijd meer vrouwelijke predikanten beroepbaar gesteld zullen worden binnen de GKV. „Daar heb ik geen zicht op. Maar binnen onze classis is dit vooralsnog een uniek geval.”

Sinds de synode in 2017 besloot dat plaatselijke gemeenten in de GKV zelf mogen bepalen of ze de openstelling van de ambten doorvoeren, hebben circa 50 van de 265 plaatselijke gemeenten een of meer ambten voor vrouwen opengesteld. Dat bleek in september uit een inventarisatie van kerkelijk magazine OnderWeg. Naar verwachting zullen 15 tot 20 gemeenten bij de GKV-synode van 2020 vragen om heroverweging van het besluit om de ambten op te stellen. In diverse GKV-gemeenten loopt de bezinning op de vrouw in het ambt nog.

De synode van 2017 stelde een deputaatschap man/vrouw in de kerk in, dat de gesprekken daarover moet begeleiden. Gelijktijdig werkt een regiegroep aan het begeleiden van de eenwording van de GKV en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). Deze kerken kennen al langer vrouwelijke ambtsdragers.

Nadat in 2017 de GKV-synode de ambten opende voor vrouwen, verlieten meerdere predikanten het kerkverband. Ook werd vanuit bezwaarde leden een werkgroep ”Bezinningsgroep M/V en ambt” opgericht. Die werkt aan bezinning op de synodebesluiten en ondersteunt het aantekenen van bezwaar tegen de synodebesluiten over vrouwelijke ambtsdragers.