Virus zet streep door beroepingswerk

Kerk en religie
Dorpskerk in IJsselmuiden. beeld Wikimedia

De coronacrisis strooit ook zand in de raderen van het beroepingswerk. In de gereformeerde gemeente van ’s-Gravenpolder ging een stemming niet door, de hervormde gemeente in IJsselmuiden-Grafhorst (wijk 1) stelde een beroep uit.

De plannen van de vacante gemeente in IJsselmuiden-Grafhorst om ds. G. H. Molenaar uit Doornspijk te beroepen, waren in een vergevorderd stadium, vertelt scriba J. Hofstede. Nadat de kerkenraad zijn besluit had meegedeeld aan de gemeente, was er volgens de geldende procedure een week de tijd om bezwaar aan te tekenen. In die week kwam Nederland tot stilstand.

Hofstede: „Ds. Molenaar belde me op en zei dat hij op dat moment graag voor zijn gemeente wilde klaarstaan en zijn preekbeurten in andere gemeenten had teruggegeven.”

In goed overleg besloten de predikant en de kerkenraad van IJsselmuiden-Grafhorst om de ingangsdatum van het beroep uit te stellen naar medio mei. „Dat is niet leuk natuurlijk”, zegt Hofstede. „Tegelijk wisten we dat het in deze situatie niet mogelijk was om hem in onze gemeente te laten voorgaan en om een kennismaking met de gemeente te organiseren.”

Half mei, hoewel „met potlood geschreven”, is gezien de huidige maatregelen nog steeds aan de vroege kant, erkent de scriba. „Als je tenminste op een volwaardige manier vorm en inhoud wilt geven aan dit proces. Maar als gemeente missen wij een herder en leraar, juist in deze tijd. Dat mag meeklinken. Formeel zouden we het beroep kunnen opsturen. We vinden het echter belangrijk om naar de situatie van de predikant te kijken. Deze omstandigheden zijn voor ons allemaal uniek. Samen zoek je naar een begaanbare weg.” Gastvoorgangers zijn er gelukkig genoeg volgens Hofstede. „Voorgangers zien de nood bij ons. Ze zijn graag bereid te komen.”

Stembriefjes

In het Zeeuwse ’s-Gravenpolder ging de ledenvergadering van de gereformeerde gemeente op het laatste moment niet door. De mannelijke leden van de gemeente zouden op vrijdagavond 13 maart hun voorkeur uitspreken voor een van de predikanten op het tweetal. Een dag eerder kondigde de overheid strengere maatregelen aan, zoals het verbod op grote bijeenkomsten.

De kerkenraad wachtte vrijdag eerst een bericht van het kerkelijk bureau af en besloot te elfder ure –om 19.00 uur ’s avonds– dat de ledenvergadering van de baan zou zijn. „We hebben nog gesproken over de mogelijkheid om alleen de stemming door te laten gaan”, blikt tweede scriba K. W. van Luik terug. „Bijvoorbeeld door het uitdelen en direct weer laten inleveren van stembriefjes.” Aan dat alternatief kleefden echter bezwaren. „Mensen zouden toch nog steeds opeengepakt in de hal staan.”

Er kwam een bord bij de ingang te staan –”De vergadering gaat niet door”– en bezoekers maakten die avond rechtsomkeert.

Hoe het nu verder moet, is nog niet aan de orde geweest, zegt Van Luik. Voorlopig ligt het beroepingswerk dus stil. Hij heeft nog geen idee wanneer het hervat zal worden. „Ik weet niet of het kerkrechtelijk gezien mogelijk is dat de kerkenraad in deze periode een beroep uitbrengt zonder de ledenvergadering te raadplegen. Maar zulke dingen kunnen wachten. Het is nu beter om af te wachten dan een besluit te nemen waar je over drie weken weer op terug moet komen.”

De gereformeerde gemeente in het Zeeuwse dorp is sinds september 2017 vacant.