Vijf deputaatschappen GG presenteren magazine Zout

GG-synode 2016
Ds. J. J. van Eckeveld kreeg woensdagmorgen het eerste exemplaar van het magazine Zout. beeld RD

Vijf deputaatschappen van de Gereformeerde Gemeenten (GG) die zich bezighouden met Woordverkondiging treden samen naar buiten. Donderdag overhandigde G. Geijtenbeek namens de vijf het magazine Zout in Utrecht aan ds. J. J. van Eckeveld, preses van de synode. Geijtenbeek is algemeen-secretaris van het deputaatschap voor evangelisatie.

Dit gebeurde tijdens de tweede vergaderdag van de generale synode 2016 van de GG.Het magazine is een initiatief van de deputaatschappen Bijbelverspreiding, Bijzondere Noden, Evangelisatie, voor Israël, en Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG). De titel Zout verwijst naar Mattheüs 5:13.Synode_GG-9-dagkr-ASite met vertaalde werken gereformeerde theologie onlineDoel van het eenmalige magazine is „te laten zien hoe we als deputaatschappen met elkaar samenwerken” en gemeenteleden daarbij te betrekken. De deputaatschappen hebben hun eigen periodieken, maar willen nu eenmalig samen over hun werk vertellen.”Synode_GG-13-dagkr-ADs. Moens: Wat heeft afwezigheid zendingspredikant GG te zeggen?In het fotorijke magazine (oplage van 36.400 exemplaren) staan onder meer artikelen over het ontstaan van deputaatschappen en over vrijwilligers in Nederland, reportages over projecten in binnen- en buitenland, over zendingswerkers in het buitenland en hun contact met de Nederlandse gemeenten, en een interview met ds. G. J. N. Moens (voorzitter van ZGG) en ds. B. Labee (voorzitter van het deputaatschap Evangelisatie).