Verwondering over Israël op synode GG

Synode GG 2019
De generale synode van de Gereformeerde Gemeenten hield woensdag en donderdag in Gouda de eerste vergaderdagen. beeld Sjaak Verboom

Dat ds. M. L. Dekker is ontvangen door de gemeente ”Nechama” in Nazareth, om in Israël werk te gaan verrichten, is als iets heel wonderlijks ervaren.

Dat zei ds. A. Schot donderdagmiddag in Gouda op de tweede dag van de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten. De predikant van de gereformeerde gemeente te Nunspeet is sinds de emeritering van ds. C. J. Meeuse voorzitter van het deputaatschap Israël, waarvan het rapport werd besproken.

Ds. Dekker werd op 28 augustus bevestigd tot predikant met een bijzondere roeping van de gereformeerde gemeente Den Haag/Scheveningen. Vorige week werd ds. Dekker in een bijeenkomst door de gemeente van Nazareth ontvangen. Ds. Schot stelde dat de verwondering overheerst nu er in een geordende kerkelijke weg een predikant naar Israël kon worden uitgezonden, nadat daar al langere tijd heel sterk naar werd uitgezien. Volgens de predikant uit Nunspeet geeft dat ook een bijzondere ingang om in de hele context van Israël het Woord des Heeren in te mogen dragen.

M.L.DekkerDs. Dekker ‘ontvangen’ in gemeente Nazareth

Het werk onder het joodse volk vraagt volgens ds. Schot om een andere aanpak dan het werk onder het heidendom. Als er Israëlcommissies in plaatselijke gemeenten worden ingesteld, gaat het deputaatschap voorzichtig om met het sturen daarvan. Ds. Schot benadrukte dat het werk door de plaatselijke kerkenraad gedragen moet worden.

Israël is een heel gevoelig onderwerp, aldus ds. Schot. „Dat merk je niet alleen in de wereld en in de politiek, maar ook in de breedte van het kerkelijk leven in Nederland.”

E-books

Het deputaatschap voor Israël heeft in samenwerking met onder meer het deputaatschap voor Bijbelverspreiding een website opgezet waarop e-books gedownload kunnen worden. Ds. G. Clements (Gouda) lichtte de opzet daarvan toe tijdens de bespreking van het rapport van het deputaatschap voor Bijbelverspreiding. Via de website biblicalreformedbooks.com hebben bezoekers toegang tot 175 e-books en traktaten met gereformeerde lectuur in acht verschillende talen.

De synode besprak donderdagmiddag ook het rapport van het deputaatschap bijzondere noden.