Vervolgoverleg kerken en Grapperhaus

beeld Piet Stout

Minister Grapperhaus spreekt woensdag opnieuw met een groep vertegenwoordigers van Nederlandse kerkgenootschappen over de aangescherpte beleidsmaatregelen.

„We zullen dan de maatregelen finetunen”, zegt mr. drs. Daniëlle Woestenberg, secretaris van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO).

In de noodverordeningen over het verbieden van openbare groepsbijeenkomsten die nu worden opgesteld, zullen naar verwachting ook de kerken weer worden genoemd. In dat geval zal het overleg van woensdag met Grapperhaus zich richten op de vraag hoeveel personen er nog fysiek in het kerkgebouw mogen zijn voor het in goede banen leiden van een dienst, die dan alleen nog audiovisueel kan worden gevolgd.

Woestenberg gaat uit van drie personen, bijvoorbeeld een predikant, een cameraman en nog een derde iemand. SGP-senator Peter Schalk, die ook betrokken is bij het overleg, zei maandagavond ruimte te willen bepleiten voor „een predikant en één of enkele kerkenraadsleden. Zoals ik de nieuwe bepalingen lees, blijft die mogelijkheid gelukkig bestaan”, voegde hij eraan toe.

Op de website van het ministerie van Justitie stond maandagavond te lezen dat kerkelijke begrafenissen en bruiloften alleen nog doorgang mogen vinden, mits daarbij maximaal dertig personen aanwezig zijn, waarbij eenieder 1,5 meter afstand moet kunnen houden.

Het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland adviseert gemeenten sinds maandag om tot 1 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen.