Vergadering synode PKN voortdurend race tegen de klok

Maandoverzicht april 2019
Synode PKN. beeld RD

De agenda van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), die donderdag en vrijdag in Doorn vergaderde, telde negentien punten. Het bleken er teveel om binnen de beschikbare tijd te behandelen.

De deelnemers aan de zitting, die vanwege ziekte van synodepreses ds. S. van Meggelen werd geleid door technisch voorzitter en oud-preses ds. P. Verhoeff, liepen regelmatig achter op schema. Donderdag was de vergadering uitgelopen, mede vanwege de bespreking van de plannen rondom de ”Kerkcampus”. Vrijdag bleek de synode meer tijd dan voorzien nodig te hebben voor een aantal technische zaken en de besluitvorming over de notitie ”Mozaïek van kerkplekken”, die zal worden voortgezet tijdens een extra synodevergadering op 22 juni.

Eerder op vrijdagmorgen werd al besloten het punt ”Huishoudelijke regeling” door te schuiven naar de vergadering van de generale synode op 14 en 15 november.