Vergadering GKV en NGK spreekt verlangen uit naar eenheid

Synode GKV 2017
Gezamenlijke vergadering van GKV en NGK in Nieuwe Kerk in Kampen. beeld RD
7

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) verlangen ernaar om één kerkgemeenschap te worden.

Ds. Mudde

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Dat spraken de generale synode van de GKV en de landelijke vergadering van de NGK zaterdag in Kampen uit. In de Nieuwe Kerk in die stad vergaderden beide kerken voor het eerst gezamenlijk op landenlijk niveau. Zowel vanuit de GKV als de NGK was er ruime steun voor het voorstel het uitspreken van het verlangen naar eenheid. Uit beide kerken stemde één afgevaardigde tegen het besluit.

2017-11-09-kpKBR01-bijgkvngk-kerkbreed-5-FC_webSynodevoorzitters: GKV en NGK zijn naar elkaar toegegroeid

NGK GKV

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

De kerken hebben een gezamenlijke regiegroep ingesteld die de komende jaren verder kijkt hoe GKV en NGK kunnen toegroeien naar eenheid. Deze bestaat uit acht leden. Namens de GKV zijn dit ds. K. Harmannij (Eindhoven-Best), mw. M. Harmsen (’s-Gravenhage-Zuid/Rijswijk), H. A. Vlieg-Kempe (Assen-Marsdijk) en ds. R. J. Vreugdenhil (Capelle aan den IJssel Zuid-West). Vanuit de NGK zijn afgevaardigd drs. A. P. de Boer (Voorthuizen-Barneveld), P. D. Dekker (Apeldoorn), S. Huizinga (Arnhem) en J. van der Stoep (Amersfoort Vathorst).

20151121-Zeewolde-NGK_lv__16_Uitleg: Het is GKV en NGK menens met aansturen op hereniging

Verschillende vertegenwoordigers van beide kerken uitten zaterdag hun bezorgdheid over het tempo waarin wordt toegewerkt aan hereniging, omdat ze vrezen dat op het grondvlak het klimaat nog niet altijd rijp is voor eenwording of omdat ze inhoudelijke bezwaren hebben daartegen.

Tegenstemmer

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

De vergadering besloot daarom uit de oorspronkelijke besluittekst de zinsnede te schrappen die stelde dat de eenheid „zo spoedig mogelijk” gestalte moet krijgen. De inhoudelijke bezwaren krijgen de aandacht van de regiegroep, aldus GKV-scriba ds. K. Harmannij, die het voorstel verdedigde.

Nieuwe_Kerk-dagkr-A_webGKV en NGK komen met regiegroep voor verdere eenheid

De Nederlands Gereformeerde Kerken ontstonden uit een kerkscheuring in de Gereformeede Kerken vrijgemaakt rond 1967. Sinds 1996 hebben beide kerken weer officieel contact op landelijk niveau. In 2014 spraken GKV en NGK af om gesprekken te starten over hereniging.