Vereniging tot bevordering van de zondagsrust geeft magazine uit

D. van der Sluis. beeld Freddy Schinkel

De Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging geeft voor het eerst in haar geschiedenis een magazine uit. Het wordt verspreid in streken waar de zondagsrust geen item meer is.

”Zondagsrust” heet het magazine. Dat is ook precies waar de vereniging voor staat: het heiligen van de eerste dag van de week, het behouden van het bijzondere karakter van de zondag. De eerste 350.000 exemplaren worden aan de man worden gebracht in de steden Groningen, Leeuwarden, Assen, Drachten en Emmen en op het eiland Voorne-Putten.

Verenigingsvoorzitter D. van der Sluis: „We verspreiden het magazine in streken waar weinig aandacht is voor de zondagsrust. We hebben mensen op het oog voor wie de zondag een dag als alle andere dagen is. Het is onze verantwoordelijkheid om hen te wijzen op het bijzondere karakter van de eerste dag van de week. De zondag is Gods dag en Hij gebiedt dat die dag geheiligd wordt.”

Van der Sluis citeert de Engelse Bijbelverklaarder Matthew Henry: „Waar de dag des Heeren wordt verwaarloosd, gaat alle godsdienst langzaam maar zeker verloren.” „Dat zien we nu om ons heen gebeuren. De zondag wordt verwaarloosd en alle godsdienstigheid gaat verloren.”

In het magazine zijn alle aspecten van het leven ondergebracht. In een interview zegt ds. D. Heemskerk dat God op de rustdag rustte van Zijn scheppingswerk. Hij heeft daarmee aan het begin van de tijd de rustdag al apart gezet, aldus de emeritus predikant van de Hersteld Hervormde Kerk.

Jumbodirecteur Rick Hoek uit Veenendaal houdt op zondag zijn winkel dicht. Dat is best ongebruikelijk, zegt Hoek, maar hij merkt dat hij daardoor juist een bepaalde groep klanten trekt die zijn zondagssluiting waardeert.

De Rhenense SGP-wethouder Peter de Rooij komt aan het woord over de openstelling van winkels op zondag. „Het is goed om tijd voor God en je gezin te nemen. De economie hoeft echt niet 24/7 door te gaan.”

RMU-bestuurder Jan Kloosterman benoemt de rechten en plichten van werknemers en werkgevers. De familie Van Zwieten uit Gouderak vertelt hoe een gemiddelde zondag er voor hen uitziet en G. E. Vogelaar-van Mourik schreef een verhaal voor jongeren.

Van der Sluis: „De zondag als rustdag is een scheppingsordinantie. Dat hebben wij heel hoog te achten. Zelfs nadat de Heere Jezus begraven was, staat er: „En zij rustten naar het gebod.””

Zijn er al reacties binnengekomen op het magazine?

„Een van de eersten die reageerde, schreef ons: „Om uw reclame heb ik niet gevraagd. Waar bemoeit u zich mee?”” Van der Sluis: „Sommigen vinden ons intolerant. Maar wie is hier nu intolerant? Anderen vinden ons wettisch. Dan zeggen wij: Wij zijn niet wettisch, want wat we doen is in overeenstemming met Gods Woord en wet. Dit is dus wettig.”