Verbouwing kerken gg Den Haag-Scheveningen

De Bethaniëkerk in Den Haag. beeld Jaap Sinke

De vloer van de Bethaniëkerk van de gereformeerde gemeente (gg) Den Haag-Scheveningen wordt opgeknapt. Daarom is de kerk van 27 januari tot en met 10 april buiten gebruik. De gemeente maakt in die tijd gebruik van de Eben-Haëzerkerk in Scheveningen. Daarna is het voornemen de Scheveningse kerk te verbouwen tot evangelisatiepost, deelt Mariëlle Heidekamp, lid van de commissie herbestemming Eben-Haëzerkerk, mee.

De kerkzaal van de Eben-Haëzerkerk wordt in meerdere ruimten verdeeld, die van elkaar gescheiden worden door een glazen wand. In de achterwand komt een extra raam, dat moet zorgen voor meer licht in het gebouw. Verder komen er een keuken en een werkkamer voor de veldwerker. Het liturgisch centrum blijft intact.

In het naastgelegen pand, waarin nu Het Kompas is gevestigd, komt een kringloopwinkel, waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor de evangelisatiepost. De verbouwing van de Eben-Haëzerkerk kost ongeveer 400.000 euro. Er is een site geopend voor giften.

De gg Den Haag-Scheveningen is op 1 oktober 2017 ontstaan uit een fusie tussen de gemeenten ’s-Gravenhage en Scheveningen. De Eben-Haëzerkerk, aan de Nieuwe Laantjes in Scheveningen, was sinds 1 januari 2018 niet meer in gebruik.