Verbouwing De Voorhof in Biddinghuizen

De Voorhof in Biddinghuizen. beeld Google Streetview

In Biddinghuizen, Flevoland, begint deze zomer de verbouwing van kerk- en zalencentrum De Voorhof, zo deelt de protestantse gemeente Biddinghuizen mee.

De Voorhof heeft nu nog een protestantse en een rooms-katholieke kerkzaal. De laatste krijgt een opknapbeurt; het gedeelte tussen beide zalen wordt gesloopt. De protestantse gemeente zorgt voor de verbouwing, de rooms-katholieke parochie wordt vanaf begin 2020 huurder van de zaal. In de ruimte naast de kerkzaal wordt een stiltecentrum ingericht dat algemeen toegankelijk is. De gerenoveerde kerkzaal gaat deel uitmaken van het nieuw te bouwen multifunctionele centrum van Biddinghuizen.

De Voorhof werd in 1967 in gebruik genomen door de protestantse gemeente; in 1970 nam de rooms-katholieke parochie haar gedeelte in gebruik. De exploitatie was in handen van de protestantse gemeente en de rooms-katholieke parochie samen. Als gevolg van terugloop van het aantal leden van beide gemeenschappen was het onderhoud niet meer op te brengen. De protestantse gemeente telt 937 leden.

De kosten van de verbouwing bedragen ongeveer 750.000 euro. De protestantse gemeente kan voor tweederde deel de kosten opbrengen. Het overige deel wordt door acties en fondswerving opgebracht.