Verbeterde editie Herziene Statenvertaling verschenen

Herziene Statenvertaling. beeld RD, Anton Dommerholt

De Stichting Herziene Statenvertaling (HSV) heeft een nieuwe editie van de HSV uitgebracht waarin correcties en kleine veranderingen zijn aangebracht in vergelijking met de eerste editie uit 2010.

Dat meldde de stichting gisteren op zijn website.

Na verschijning van de eerste volledige uitgave van de HSV in 2010 bereikten de stichting vele vragen, opmerkingen en suggesties van lezers. Ook waren er kritische opmerkingen van lezers van de Statenvertaling.

Het bestuur van de stichting HSV stelde daarop een commissie in die in de achterliggende jaren de gehoorde opmerkingen en vragen geïnventariseerd en bestudeerd heeft. Deze commissie heeft vervolgens een voorstel aan het bestuur gedaan om in de tekst van de HSV een aantal wijzigingen aan te brengen. Het bestuur heeft de suggesties van de commissie „grotendeels overgenomen” en nu een nieuwe editie van de HSV het licht doen zien.

Drs. I. A. Kole, secretaris van de stichting HSV, geeft desgevraagd aan dat het grotendeels om kleine veranderingen gaat. „Het gaat om spellingskwesties, taalkundige aanpassingen, kopjes en voetnoten, cursiveringen, verbeteringen in de interpunctie. Op enkele plaatsen zijn wijzigingen aangebracht die de consistentie in de Bijbeltekst moeten vergroten. In andere teksten kon het Nederlands verbeterd worden, zonder dat daarbij de vertaalprincipes in gevaar kwamen. Op een aantal plaatsen bleek het mogelijk dichter bij de grondtekst te blijven, zonder dat de leesbaarheid in gevaar zou komen. Ook vonden we plaatsen waar de HSV niet zozeer van de grondtekst afweek, maar onnodig van de Statenvertaling verschilde.”

Een enkele keer is een verandering wat ingrijpender van aard. Op een aantal plaatsen in de tekst van de HSV waren onjuistheden geconstateerd. Deze zijn nu gecorrigeerd. Waar in 1 Kronieken 11:46 in de editie van 2010 sprake was Jithma, de Moabitische, wordt nu gesproken van Jithma, de Moabiet. Handelingen 21:20 bleek niet helemaal juist vertaald. In 2010 stond er: „U ziet, broeders, hoeveel duizenden Joden er zijn die geloven...”. Nu is er sprake van „tienduizenden Joden.”

De benamingen „slaaf” en „slavin” uit onder meer de Tien Geboden en andere delen van de Bijbel zijn vervangen door „dienaar” en „dienares”, omdat het begrip ”slaaf” in het Nederlands een beladen betekenis heeft door de betrokkenheid bij de slavenhandel.

De stichting vindt de doorgevoerde wijzigingen niet van dien aard dat zij gebruikers van de editie uit 2010 adviseert een nieuwe HSV te kopen. „De teksten zijn goed naast elkaar te gebruiken.”

De nieuwe editie van de Herziene Statenvertaling is te herkennen aan het colofon: Tekst@2010/2016 Stichting HSV.